Künye

Veri Gizliliği

Aydınlatma Beyanı

Bosch Thermotechnik GmbH (bundan böyle "Bosch" "Biz" veya "Şirketimiz" olarak anılacaktır) olarak, internet sayfalarımızı ve mobil uygulamalarımızı ("çevrimiçi içeriklerimiz" olarak birleştirilebilir) ziyaret ediyor, şirketimize ve ürünlerimize ilgi duyuyor olmanızdan son derece memnunuz.

Bosch kişisel gizliliğinize saygı duyuyor

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında gizliliğinizin korunması ve tüm ticaret verilerinin güvenliğinin sağlanması, bizim için son derece önemli bir konu olup iş süreçlerimizin hepsinde şirketimiz tarafından dikkate alınır. Çevrimiçi içeriklerimizi ziyaret ettiğinizde toplanan kişisel verileri, gizli ve sadece yasal düzenlemeler uyarınca işleme alıyoruz.

Veri koruma ve bilgi güvenliği, şirket politikamızın bir parçasıdır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerinizin işlenmesinden Bosch sorumludur. İstisnai durumlar, bu veri koruma bildirisinde belirtilmektedir.

İletişim bilgilerimiz:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Kişisel verilerin işlenmesi

Temel ilkeler

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sözleşme, muhasebe ve fatura bilgileri gibi bir kişinin kimliğini belirten tüm bilgilerdir.

Kişisel bilgileri (IP adresleri dahil), bu konuda yasal bir dayanak mevcut olduğu sürece ya da örn. kayıt işlemi bağlamında bu konuda bize onay verdiğiniz takdirde topluyor, işliyor ve kullanıyoruz.

İşlenen veri kategorileri

Aşağıdaki veri kategorileri işlenmektedir:

· Kimlik verileri: isim, soyisim

· İletişim verileri: e-posta adresi, telefon numarası

İşleme amaçları ve yasal dayanaklar Biz ve görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcıları, kişisel bilgilerinizi aşağıdaki işleme amaçları doğrultusunda işliyoruz:

 • HomeCom Easy içeriklerin kullanıma sunumu (Yasal dayanak: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Madde 5 Fıkra 2, c bendi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması).

 • Sözleşme koşullarımız gereği hesaplama (Yasal dayanaklar: KVKK Madde 5 Fıkra 2, c bendi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması).

 • Bir chatbot kapsamında kullanıcı sorularının cevaplanması. (Yasal dayanaklar: KVKK Madde 5 Fıkra 2, f bendi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Bosch’un sözleşmenin ifası ve ürün/hizmetlerin iyileştirilmesi konusundaki meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması).

 • Arızaların tespiti ve güvenliğin sağlanması için (Yasal dayanaklar: KVKK Madde 5 Fıkra 2 f bendi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri güvenliğini sağlaması, içeriklerimizdeki arızaları giderme ve içeriklerimizin güvenliği konusundaki meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması).

 • Haklarımızın muhafazası ve korunması (Yasal dayanak: KVKK Madde 5 Fıkra 2, e bendi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması).

 • Ürün izleme ve ürün güvenliğinin sağlanması amaçlı yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için. (Yasal dayanak: KVKK Madde 5 Fıkra 2, f bendi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ürünlerimizin güvenliğini sağlama konusundaki meşru menfaatimiz için veri işlemenin zorunlu olması).

 • Garanti ve ürün kayıt sorunları çerçevesindeki haklarımızın korunması için. (Yasal dayanak: KVKK Madde 5 Fıkra 2, e bendi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve KVKK Madde 5 Fıkra 2 f bendi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ürünlerimizin güvenliğini sağlama konusundaki meşru menfaatimiz için veri işlemenin zorunlu olması).

 • İnternete bağlanan ürünlerimizin temel işlevsel özelliklerinin kullanıma sunulması için (Yasal dayanak: KVKK Madde 5 Fıkra 2, c bendi, üzerinde uzlaşıma varılmış olan bir işlev kapsamının kullanıma sunulmasına ilişkin sözleşmeye dayalı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması).

 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının kaydı, planlanması ve işlenmesi. (Yasal dayanak: KVKK Madde 5 Fıkra 2, c bendi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK Madde 5 Fıkra 2, f bendi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlememin zorunlu olması).

 • Kalite denetimleri ve iyileştirme uygulamaları için. (Yasal dayanak: KVKK Madde 5 Fıkra 2, f bendi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye ve iyileştirmeye devam etme konusundaki meşru menfaatimiz için veri işlemenin zorunlu olması).

Kişisel verileri kullanıma sunma yükümlülüğü

Bosch ile aranızda bir sözleşme mevcut olduğu takdirde, sözleşme ilişkisinin geçerlilik kazanması, uygulanması ve sonlandırılması ve de sözleşme yoluyla kararlaştırılmış yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel verileri ya da yasal olarak işlemekle yükümlü olduğumuz kişisel verilerinizi sunmakla yükümlü olduğunuzu lütfen dikkate alın. Bu verilerin tarafımıza sunulmaması halinde, sizinle bir sözleşme yapmamız, bu sözleşme koşullarını yerine getirmemiz ve sözleşmeyi sonlandırmamız mümkün olmayacaktır.

Bu çevrimiçi içeriklerin kullanımı çerçevesinde verilerin işlenmesi, sözleşme ilişkisinin geçerlilik kazanması, uygulanması ve sonlandırılması veya sözleşme yoluyla kararlaştırılmış yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olmadığı ya da yasal olarak öngörülmediği takdirde, verilerinizi sunmak zorunda değilsiniz. Öte yandan gerekli verilerin sunulmaması halinde çevrimiçi içeriklerin belirli fonksiyonlarının ya da servis hizmetlerinin kullanılamayabileceği dikkate alınmalıdır.

Chatbot

İşbu çevrimiçi içerikler bağlamında size, bir sohbet çerçevesinde ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi alma imkanını sunuyoruz. Sohbet uygulaması kullanımı esnasında sohbet akışı, tarafımızca kaydedilir. Sohbetin tamamlanmasının ardından, şayet sohbet, bir destek ya da servis talebinin bir parçası değilse, bu veriler kısa sürede silinir. Sohbetin, bir destek ya da servis talebinin bir parçası olması durumundaysa, sohbetin içeriği müşteri hesabınızla ilişkilendirilir ve sözleşmenin ifası gerekçesiyle saklanır.

Çocuklar

Bu çevrimiçi içerikler, 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir.

Kişisel verilerin aktarılması

Kişisel verilerin diğer veri sorumlularına aktarımı

Kişisel verileriniz, sadece sözleşme koşullarının yerine getirilmesi için gerekli olduğu, bizim veya üçüncü tarafların veri aktarımında meşru menfaatinin söz konusu olduğu ya da bunun için onayınız bulunduğu takdirde diğer sorumlulara aktarılır. Yasal dayanaklarla ilgili detaylar, işleme amaçları ve yasal dayanaklar bölümünde yer almaktadır. Üçüncü taraflar, Bosch Grubu'ndaki diğer şirketler de olabilir. Veriler, meşru menfaat esas alınarak üçüncü taraflara aktarıldığı takdirde, bu durum bu veri aydınlatma beyanında belirtilir.

Yasal koşullar ya da icra edilebilir resmi talimat veyahut mahkeme kararı gereği bir zorunluluk söz konusu olduğu takdirde de verileriniz, kurumumuz tarafından diğer sorumlulara aktarılabilmektedir.

Hizmet sağlayıcıları (genel)

Satış ve pazarlama servisleri, sözleşme yönetimi, ödemeler, programlama, veri barındırma ve çağrı merkezi servisleri gibi hizmetler için şirket dışı hizmet sağlayıcılarına yetki verebiliyoruz. Titizlikle seçtiğimiz bu hizmet sağlayıcılarını, kayıtlı verilerin güvenli kullanımı başta olmak üzere birçok konuda düzenli olarak denetliyoruz. Tüm hizmet sağlayıcılarının, gizlilik ve yasal direktiflere uyulması konusunda yükümlülükleri bulunmaktadır. Hizmet sağlayıcıları Bosch Grubu şirketlerinden biri de olabilir.

Kayıt süresi; muhafaza süreleri

Çevrimiçi içeriklerimizi ve bunlarla ilgili hizmetlerimizi sunmak için gerekli olmaya devam ettiği sürece, başka bir ifadeyle verilerinizi kayıtlı tutma konusunda meşru menfaatimiz söz konusu olduğu sürece, verilerinizi kayıtlı tutuyoruz. Ardından, yasal yükümlülükleri yerine getirmek için kayıtlı tutmamız gereken veriler hariç olmak üzere kişisel verilerinizi siliyoruz (örneğin vergi ve ticaret yasalarının öngördüğü saklama süreleri nedeniyle, sözleşme ve fatura gibi belgeleri belirli bir süre saklama yükümlülüğümüz bulunmaktadır).

Mobil uygulamalarımızın kullanımı

Çevrimiçi içeriklerimizin yanı sıra size, cihazınıza indirerek kullanabileceğiniz mobil uygulamalar da ("app") sunuyoruz. Uygulamalarımız aracılığıyla, web sitelerinde toplanan verilere ek olarak doğrudan mobil cihaz kullanımınızdan kaynaklanan başka kişisel veriler de topluyoruz.

App analizi

Çevrimiçi içeriklerimizi daha kullanıcı dostu hale getirmek, erişim analizleri gerçekleştirmek ve pazar araştırması yapabilmek için çevrimiçi içeriklerimizin kullanımına ilişkin istatistiksel bilgilere ihtiyaç duyuyoruz.

Bu amaçla, bu kısımda açıklanan app analizi araçlarını kullanıyoruz.

Bu araçların sağlayıcıları, verileri sadece ve sadece bizim talimatlarımıza göre işliyor, kendi amaçları için işlemiyorlar. Araç sağlayıcıları bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Bu araçların, izleme mekanizması ya da kullanıcı profili kullanımı söz konusuysa, bu araçları yalnızca bize önceden onay vermeniz durumunda kullanıyoruz.

 • Firebase Sağlayıcı: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

İlave izinler

Uygulamamızı cihazınızda tam kapsamlı bir şekilde kullanabilmeniz için, uygulamamıza aşağıdaki ek erişim izinlerini vermeniz gerekiyor:

 • Kamera ör. giriş bilgilerinizi taramak için

 • Konum ör. yerel hava durumunu görüntülemek için

 • Depolama örn. kılavuzlarını sağlamaya

 • Telefon örn. derhal kurulum teknisyeninizle iletişime geçmek için

Uygulama mağazası işleticilerinin veri işlemesi

Bir uygulama indirildiğinde, şirketimiz tarafından veri toplanması söz konusu değildir, ayrıca kullanıcı adı, e-posta adresi ve cihaz kodu gibi bilgilerin uygulama mağazasına gönderilmesi, bizim sorumluluk alanımızın dışındadır (örn. Google'ın Google Play mağazası, Apple'ın App Store mağazası, Samsung'un Galaxy App mağazası). Uygulama mağazalarının bu şekilde veri toplamasına ve işlemesine, sorumlu olarak herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır.

Harici bağlantılar

Çevrimiçi içeriğimizde, bize bağlı olmayan sağlayıcıların üçüncü şahıs internet sayfalarına bağlantılar mevcut olabilir. Siz bağlantının üzerine tıkladıktan sonra bağlantının üzerine tıklanması sonucu üçüncü şahsa aktarılan kişisel verilerin (örneğin IP adresi veya bağlantının bulunduğu sayfanın URL'si) toplanması, işlenmesi ve kullanılması artık bizim sorumluluğumuzda değildir, çünkü üçüncü şahısların işlemleri doğal olarak bizim kontrolümüzde değildir. Bu tür kişisel verilerin üçüncü şahıslar tarafından işlenmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemiz söz konusu değildir.

Güvenlik

Çalışanlarımız ve şirketimiz tarafından görevlendirilen hizmet sağlayıcı şirketler, bu verileri gizli tutmakla ve veri gizliliği ile ilgili yasaların hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Belirli bir güvenlik düzeyi sağlamak ve şirketimiz tarafından yönetilen verilerinizi kontrolsüz veya yasalara aykırı şekilde imha etme, manipüle etme, kaybetme, değiştirme veya yetkisiz şekilde ifşa etme veya yetkisiz kişilerin erişimine açma risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve kurumsal tedbirleri alıyoruz. Koruyucu önlemlerimiz teknolojinin gelişimine göre sürekli olarak iyileştirilir.

Kullanıcıların hakları

KVKK madde 11 uyarınca, Bosch’a başvurarak aşağıda yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için lütfen "İletişim" bölümündeki bilgilerden yararlanın. Lütfen başvurularınızı yaparken Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ uyarınca kimliğinizin açıkça tespit edilmesini sağlayın.

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemesi;

h) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Aydınlatma beyanındaki değişiklikler

Teknik gelişmeler bakımından gerekli olduğu takdirde güvenlik ve veri koruma tedbirlerimizi değiştirme hakkımız saklıdır. Bu durumlarda aydınlatma beyanımızda gerektiği gibi değiştirilecektir. Bu nedenle aydınlatma beyanımızın güncel sürümünü dikkate alın.

Haklarınızın kullanımı ve iletişim imkanları

Bizimle iletişime geçmek için "Veri Sorumlusu" bölümünde belirtilen adresten bize ulaşabilirsiniz.

Mağduriyetle ilgili haklarınızı kullanabilmek ya da tarafımıza bir veri koruma ihlali durumunu bildirmek için burayı tıklayın.

Bize aşağıdaki e-posta adresinden de ulaşabilirsiniz:

privacy.ttde@bosch.com

Kurumsal veri gizlilik direktörü:

Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Deutschland.