Tiráž

Tiráž

Impressum

Zodopvední za internetové stránky spoločnosti Bosch Thermotechnik GmbH

Meno a adresa

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar
GERMANY

Predstavenstvo

Jan Brockmann (Predseda),
Birte Lübbert,
Dr. Thomas Volz

Tel. číslo

+49 6441 418-0

E-mailová adresa

info.thermotechnik@de.bosch.com

Miesto podnikania

Wetzlar

Registrácie

Zapínsané na súde: Wetzlar
HRB HR B 13

IČ DPH

DE 811164527

Riešenie online sporov (ODR)

Informácie týkajúce sa riešenia online sporov (ODR): Európska komisia ponúka platformu na riešenie online sporov. Táto platforma je určená na uľahčenie mimosúdneho riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných podmienok v rámci online dohôd o predajoch a službách.

Platformu je možné nájsť na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bosch Thermotechnik GmbH: Neangažujeme sa v mimosúdnych vyrovnaniach pred spotrebiteľskými arbitrážnymi orgánmi.