Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

Odpovede na najčastejšie kladené otázky
V našich najčastejšie kladených otázkach nájdete odpovede na najčastejšie otázky používateľov týkajúcich sa obsluhy aplikácie HomeCom Easy.

Podporujeme tak systém iOS11 alebo novší, ako aj systém Android 6.0 alebo novší.

Aplikácia je optimalizovaná na používanie na smartfóne, dá sa však nainštalovať aj na tablety.

Aby sme vás mohli chrániť, musíme vedieť, že máte oprávnenie na ovládanie vášho zariadenia. Používateľské kontá zaručujú, že k vašim zariadeniam môžu pristupovať a ovládať ich len autorizovaní používatelia.

Samozrejme áno. Každý, kto chce mať prístup k systému, si musí stiahnuť aplikáciu, vytvoriť konto Bosch a pridať zariadenia do aplikácie.

Spracovávame iba tie informácie, ktoré naozaj potrebujeme na to, aby sme vám umožnili diaľkový prístup k vašim zariadeniam. Ďalšie informácie nájdete v aplikácii, v časti s informáciami a na internete, v sekcii pre naše Zásady ochrany osobných údajov .

Je možné len obnovenie na výrobné nastavenia. Pri obnovení na výrobné nastavenia sa vymažú všetky informácie uložené v bráne (Gateway) a odstránia sa všetci používatelia prepojení s bránou. To sa dá vykonať voľbou „Zariadenia“ -> Zvoliť zariadenie -> kliknite na obnovenie výrobných nastavení a sledujte pokyny v aplikácii.

Uistite sa, že je vaše zariadenie kompatibilné. Informácie o tom nájdete na nasledujúcej webovej stránke:

QR kód nájdete buď na zariadení, alebo na príslušenstve. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorú ste dostali so zariadením.

QR kód nájdete buď na zariadení, alebo na príslušenstve. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorú ste dostali so zariadením.

WPS podporujeme pre naše nasledujúce výrobky WLAN: Climate Series a Compress 7800iLW so súčasťou Connect-Key

WPS je označením štandardu Wi-Fi Protected Setup. Poskytujeme podporu tohto štandardu stlačením tlačidla WPS, čo znamená, že váš router by mal disponovať doplnkovým tlačidlom, ktoré je označené ako WPS alebo je znázornené symbolom podobným ako: V opačnom prípade si, prosím, vyhľadajte ďalšie informácie v príručke k vášmu routeru.

Zariadenie je možné pripojiť v režime Hotspot (režim prístupového bodu – AP). Počas procesu párovania cez Wi-Fi si v aplikácii jednoducho vyberte možnosť „Manuálne (Hotspot)“.

Vyvolajte menu ≡, zvoľte si zariadenia a potom kliknite na tlačidlo +. Zvoľte si výrobok, ktorý chcete prepojiť (všimnite si, že môžete prepínať medzi rôznymi kompatibilnými zariadeniami).

Ak chcete zo svojho používateľského konta odstrániť niektoré zariadenie, prejdite do menu ≡, zvoľte zariadenia a potom zvoľte zariadenie, ktoré chcete odstrániť. Potom kliknite na tlačidlo Odstrániť. Pamätajte na to, že odstránením zariadenia z vášho konta sa v samotnom zariadení neodstráni žiadna konfigurácia siete. Na to je potrebné, aby ste sami vykonali obnovenie stavu (reset) zariadenia. Informácie o tom nájdete v príručke zariadenia.

Zariadenie je možné pripojiť v režime Hotspot (režim prístupového bodu – AP). Počas procesu párovania cez Wi-Fi si v aplikácii jednoducho vyberte možnosť „Manuálne (Hotspot)“.

Preferovaný jazyk môžete zmeniť v nastaveniach k aplikácii v nastavení vášho smartfónu.

Áno, hlavnú obrazovku si môžete prispôsobiť. Prejdite na menu ≡ a zvoľte si možnosť Personalizovať. Môžete zmeniť poradie, v ktorom sa na hlavnej obrazovke zobrazujú vaše karty. Zmenu vykonáte technikou Ťahaj a pusť. Po voľbe symbolu ceruzky môžete danú kartu premenovať. Kartu môžete aj zapnúť alebo vypnúť prepnutím symbolu s okom. Ak máte iba jednu kartu, nie je možné ju vypnúť.

Aktualizovanie údajov si môžete vyžiadať položením prsta do stredu displeja a potiahnutím nadol.

Na úpravu lokality si môžete vybrať symbol ceruzky v sekcii pre počasie. Ak chcete prevziať svoju aktuálnu polohu (na vykonanie tohto úkonu je potrebné aktivovať zdieľanie polohy), kliknite na značku (Pin). Alternatívne je možné lokalitu vyhľadať a zvoliť pomocou textového poľa.

Vonkajšia teplota je preberaná zo stránok OpenWeatherMap.org pre tú lokalitu, ktorú máte nastavenú.

To sa môže stať v prípade, že nastavenia vykoná druhý používateľ (prostredníctvom druhej aplikácie alebo cez samotné zariadenie).

V závislosti od konkrétneho zariadenia existujú rôzne možnosti na odpojenie od dostupného routera a vytvorenie pripojenia k novému routeru.

Climate Series

Zrušte pripojenie k starému routeru tým, že ho vypnete alebo odpojíte od elektrickej siete. Po vypnutí routera môžete spustiť proces párovania cez WLAN znovu od začiatku a pripojiť nový router. Ak chcete spustiť proces párovania cez Wifi, prejdite na voľbu „Zariadenia“, kliknite na „Pridať zariadenie“ a postupujte jednotlivými krokmi v aplikácii.

Compress 7800i LW(M) so súčasťou Connect-Key

Na displeji si vyberte menu Tepelné čerpadlo a potom internet. Zvoľte zrušenie (odpojenie) pripojenia. Na pripojenie nového routera prejdite do aplikácie, v menu kliknite na zariadenia a pridanie zariadenia a postupujte jednotlivými krokmi v aplikácii.

Vaše vykurovanie môžete naďalej ovládať pomocou priestorových termostatov alebo s využitím displeja na samotnom vykurovacom systéme. Pri klimatizačných zariadeniach môžete použiť infračervený priestorový regulátor.

Nie, obnovia sa posledné nastavenia. Uistite sa, že váš router je opäť napájaný elektrickou energiou a pripojený na internet, aby ste mohli svoje zariadenia ovládať prostredníctvom aplikácie.

Nasledujúce údaje sú nutné pre prácu s Connect-Key:

  • WPA2 (tiež zmiešaný WPA / WPA2), sieť s AES alebo TKIP a šifrovanie AES
  • DHCP povolené
  • SSID musí byť detekovateľné (nie je skrytý)
  • 2,4 GHz siete, 5 GHz router zvyčajne tiež podporuje paralelne 2.4 GHz

Kliknite na hlásenie alebo v menu na oznámenie, aby sa zobrazilo hlásenie o chybe. Tam sa nachádza aj upozornenie o možnostiach riešenia vzniknutej situácie.

V nastaveniach zariadenia skontrolujte, či je zariadenie stále spárované a online. Ak je zariadenie offline, ale je dostupné, skontrolujte internetové pripojenie, ak zmizlo, vykonajte párovanie znova kliknutím na "pridať zariadenie". Ak spárovanie opäť zlyhá, obráťte sa na svojho servisného partnera (pozri kontakty v aplikácii Bosch HomeCom), ktorý vám poskytne odbornú pomoc.

Skontrolujte, či sa súčasť Connect-Key nachádza v režime pre úsporu energie – tým, že sa dotknete LED na krátkom okraji. Ak to nefunguje, uistite sa, že súčasť Connect-Key je vo vašom zariadení správne nainštalovaná a že je napájaná elektrickou energiou. Proces spustenia môže trvať až 1 minútu.

Skontrolujte najnovšiu verziu firmwaru vašej brány (Gateway), v časti s rozšírenými informáciami. Ak nemôžete vykonať aktualizáciu, môže tento problém spočívať v slabom signáli bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN). Prosím pokúste sa signál vylepšiť použitím opakovača.

Požadovanú teplotu nemôžete zmeniť v prípade, že bol infračervený regulátor nastavený na voľbu Auto, Vysušovanie, Len vetranie alebo Plný výkon. Aby bolo možné zmeniť požadovanú teplotu, musíte prepnúť do režimu vykurovania alebo chladenia.

Rýchlosť ventilátora nemôžete zmeniť v prípade, že je infračervený regulátor nastavený na voľbu Dry, Full Power a MultiSpace. Aby bolo možné zmeniť rýchlosť ventilátora, musíte aktivovať režim Len vykurovanie, Chladenie alebo Ventilátor.

Softvérové aktualizácie pre aplikáciu môžete deaktivovať prostredníctvom príslušného obchodu s aplikáciami. My to však neodporúčame, aby ste aj naďalej dostávali bezpečnostné aktualizácie a aktualizácie funkcií.

Aktualizácie softvéru pre samotné vaše zariadenia nemožno deaktivovať, pretože sú nevyhnutné na odstraňovanie chýb a z bezpečnostných dôvodov.

Počas párovania s využitím režimu Hot Spot môžete získať prístup k informáciám o licencii pomocou symbolu ----. Ak ste už pripojili svoj systém, musíte vymazať pripojenie WLAN a ako metódu pripojenia vybrať režim Hot-Spot, počas opätovného pripájania súčasti Connect-Key.