Lanseringsnytt

Detaljerad driftövervakning

Möjlighet till omfattande, individuell utvärdering!

Övervakning och utvärdering av driftdata för värmepumpar

Detta verktyg är en effektiv och användarvänlig funktion som hjälper dig att övertyga dina kunder om din service. Alla data från ett värmesystem med systemregulator CW400 eller HPC400 kan visas i överblickbar grafisk form. Du kan mycket enkelt analysera och utvärdera temperaturer och status så som rums-, framlednings- och varmvattentemperatur och status för värmepumpen.

Alla fördelar på ett ställe

• Övervakning av värmepumpen

• Få E-post vid larm

• Enkel överblick av dina kunders värmepumpar

• Utföra ändringar på värmepumpens styrning

• Kontrollera ändringen

• Dokumentera ändringar

Visa data på distans

• Var du än befinner dig kan du se informationen.

• Det ända som behövs är en webbläsare.

Optimering

Kundens värmepump kan optimeras när värmesäsongen kommer om installation har skett på sommaren när inget värmebehov fanns. Parametrar och systemtemperaturer kan justeras och effekter över tid kan analyseras med dataloggning tills systemets har optimerats.

HomeCom Pro stöder
EasyControl
MB LAN 2
EasyRemote
K30

FAQs

Valda systemparametrar kan avläsas och ändras på distans. Detta gör att värmesystemet kan optimeras av specialistpartnern.

Juridiska krav: Slutkundens samtycke måste innehålla "Analysera och ändra ...".

Tekniska krav: Ett värmesystem som är kompatibelt och anslutet till HomeCom Pro, anslutet med en stödd Bosch Internet-gateway

Svara på kundförfrågningar på distans eller optimera din kunds systeminställningar.

Utökningen visar dig redan från start ett dataurval för de senaste dagarna. Du kan naturligtvis välja tidsspann eller anpassa de parametrar som du vill analysera. Via zoomfunktionen kan du öka din upplösning och se detaljer för din analys. Genom att visa och dölja parametrar i grafen kan du fokusera ännu bättre på den väsentliga informationen.