Lanseringsnytt

Detaljerad dataregistrering

Möjlighet till omfattande, individuell utvärdering!

Övervakning och utvärdering av driftdata för värmeanläggningar.

Detta verktyg är en effektiv och användarvänlig funktion som hjälper dig att övertyga dina kunder om din service. Alla data från ett värmesystem med systemregulator CW400 eller HPC400 kan visas i överblickbar grafisk form. Du kan mycket enkelt analysera och utvärdera temperaturer och status så som rums-, framlednings- och varmvattentemperatur och status för brännare, värmecirkulationspumpar och blandare.

Vilka funktioner finns det?

Översikt

Översikt

Du vill sätta dig in i driften av ett värmesystem vid fel, eller förbättra en värmeanläggnings driftförhållande? Öppna utökningen. Med hjälp av grafiken kan du sätta dig in i värmeanläggningens drift och få en fullständig bild.

Manövrering

Manövrering

Utökningen visar dig redan från början ett dataurval för de senaste dagarna. Du kan naturligtvis välja tidsspann eller anpassa de parametrar som du vill analysera. Via zoomfunktionen kan du öka din upplösning och se detaljer för din analys. Genom att visa och dölja parametrar i grafen kan du fokusera ännu bättre på den väsentliga informationen.

Systeminformation

Detaljer

Filerna är högupplösta och möjliggör detaljerad analys inom ett antal sekunder. Dessa data utgör kommunikationen mellan reglerkomponenterna i din kunds värmeanläggning. Data som normalt endast kan granskas på regulatorn på plats kan du nu analysera från kontoret. Data sparas i upp till 24 månader.

Alla fördelar i en överblick

  • Övervakning av systemförhållanden
  • Uppteckning av det aktuella förhållandet
  • Avledning av åtgärder
  • Utföra ändringar
  • Kontrollera ändringen
  • Dokumentera förbättring
Portfolio

Så aktiverar du den nya funktionen

Logga in i portalen och klicka på Dataloggning. Om du inte kan klicka på knappen bör du kontrollera förutsättningarna.

Juridiska förutsättningar:Slutkundens godkännande måste innehålla »Analysera och ändra...».

Tekniska förutsättningar:EMS systemregulator som CW400, HPC 400 och en internet-gateway (integrerad eller MB LAN2)

FAQs

Alla data från ett värmesystem med systemregulator CW400 eller HPC400 registreras över tid och kan visas i överblickbar grafisk form. Du kan optimera din kunds värmesystem eller snabbt analysera ett fel vid en viss tidpunkt. All nödvändig information om värmekällan, kylkretsen, bufferttanken, varmvattenberedningen eller värmekretsarna visas transparent.

Nedan följer de juridiska och tekniska förutsättningar som måste vara uppfyllda:

Juridiska förutsättningar:Slutkundens godkännande måste innehålla »Analysera och ändra...».

Tekniska förutsättningar:EMS systemregulator som CW400, HPC 400 och en internet-gateway (integrerad eller MB LAN2)

Om förutsättningarna är uppfyllda visas alternativet »Dataloggning» i detaljerna om anläggningen i det övre området. Gå till Portfolio-vyn och välj anläggningen för att aktivera. Öppna sidan dataloggning och starta dataloggningen manuellt under beta-testfasen.

Aktuella driftdata som du kan se på plats på regulatorn under Övervakningsvärden visas över tid och kan ses varifrån som helst. Du kan börja med analysen direkt på kontoret. Med hjälp av grafiken kan du se värmeanläggningens driftförhållande. Du ser om anpassningar av enskilda parametrar har förbättrat värmeanläggningens driftförhållande eller kan vid fel få insyn i värmeanläggningens drift.

De driftdata som visas återspeglar kommunikationen mellan komponenterna i ett värmesystem. Dessa driftdata överförs till Bosch och sparas där.

Vilka driftdata du har att välja bland beror på vilka komponenter din kunds värmeanläggning har. Urvalet innehåller uppmätta värden, t.ex. för varmvattentemperaturen, börvärden t.ex. för uppvärmning av rum, statisk information, t.ex. antal värmekretsar, statusmeddelanden från komponenter, t.ex. kompressor på/av och felmeddelanden.

Utökningen visar dig redan från start ett dataurval för de senaste dagarna. Du kan naturligtvis välja tidsspann eller anpassa de parametrar som du vill analysera. Via zoomfunktionen kan du öka din upplösning och se detaljer för din analys. Genom att visa och dölja parametrar i grafen kan du fokusera ännu bättre på den väsentliga informationen.

Under grafen finns en teckenförklaring. I teckenförklaringen ser du beteckningar för de parametrar och värden som musen pekar på, med exakt tidpunkt.

Under grafen finns en teckenförklaring. Till höger bredvid parametrarna kan man öppna menyn för val av parametrar genom att man trycker på Plus-knappen. På vänster sida finns urvalet för alla parametrar, på höger sida finns den just nu valda parametern. För att implementera parametern i grafen väljer man parameter använder man pilarna för att överföra den från urvalsrutorna till urvalet eller avlägsnar den på detta vis från urvalet.

Till vänster, ovanför grafen, finns menyn för ändring av tidsutrymmena. Du kan välja angivna tidsspann eller själv definiera ett tidsspann i kalendern genom att välja start- och slutdatum. Fem dagar kan väljas som maximalt tidsspann för analys.

Filerna är högupplösta och möjliggör detaljerad analys inom ett antal sekunder. Välj den del som du vill förstora med musen. När du släppt musen visar grafiken detta avsnitt.

Under grafen finns en teckenförklaring. Du kan visa eller dölja enskilda linjer genom att klicka på parametrarna.

Under grafen finns en teckenförklaring. I teckenförklaringen ser du beteckningen för parametrarna och de aktuella värdena.

Från tidpunkten för aktivering sparas driftdata för upp till 24 månader.

I beta-testfasen börjar dataregistreringen efter aktivering av knappen »Aktivera beta-versionen nu». Detta tar omkring 20 minuter. Var 20:e minut står en ny parameteruppsättning till förfogande.

När du har aktiverat dataloggningen tar det lite tid tills de första data visas. Om du är nyfiken och vill se de första data, försök igen efter omkring 20 minuter för att se de första data.