Lanseringsnytt

Lanseringsnytt

Nyheter med Bosch HomeCom

Alla releaser presenteras i en tidsöversikt.

Dataloggning

Detta verktyg är en effektiv och användarvänlig funktion som hjälper dig att övertyga dina kunder om din service. Alla data från ett värmesystem med systemregulator CW400 eller HPC400 kan visas i överblickbar grafisk form.

Fortsätt läsa

Remote Service

Med denna förlängning kan justeringar av värmesystemen göras på distans. För detta ändamål visas relevanta systemparametrar som mål- / faktiska värden, temperaturer, tidsprogram och görs tillgängliga. System kan enkelt optimeras och sporadiska fel kan korrigeras. Godkännande från systemoperatören är en förutsättning för alla inställningar.

Fortsätt läsa

Offlinestatus: avisering via e -post

Anslutningsstatus för anläggningarna kontrolleras kontinuerligt. Om statusen "offline" är registrerad skickar systemet automatiskt ett e -postmeddelande till installatören.

Observera: En avisering skickas bara när offline-statusen inträffar. Om offline-statusen varar länge kommer inga ytterligare aviseringar att skickas.

Förbättrad inbjudningsprocess

När du registrerar dig i gatewayportalen är installatören redan förvald, förutsatt att han har skickat slutkunden ett inbjudningsmail.

E-postmeddelande för installatören

Installatören kommer nu att få ett e-postmeddelande för varje ny kundförfrågan.