Avtryck

Ansvarig för internetsidor för Bosch Thermotechnik GmbH

Namn och adress

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar
GERMANY

Bolagets styrelse

Jan Brockmann (Styrelseordförande),
Birte Lübbert,
Dr. Thomas Volz

Telefonnummer

+49 6441 418-0

E-postadress

info.thermotechnik@de.bosch.com

Arbetsplats

Wetzlar

Registreringar

Prejudikatinstans: Wetzlar
HRB HR B 13

VAT id-nr

DE 811164527

Tvistlösning online (ODR)

Information avseende tvistlösning online (ODR): Europeiska Kommissionen erbjuder en plattform för att lösa online-tvister. Plattformens syfte är att underlätta förlikningsförfarelse utanför domstol avseende avtalsenliga skyldigheter i avtal för internetförsäljning och internettjänster.

Plattformen finns på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bosch Thermotechnik GmbH: Vi deltar inte i förlikningsförfarelser utanför domstol inför konsumentskiljeorgan.