HomeCom Easy App

Bosch HomeCom Easy

Den nya appen från Bosch
Fullständig överblick över värme och varmvatten

Bosch HomeCom Easy App

Ladda ner HomeCom Easy-appen idag i Apple Store eller Google Play Store

Dina fördelar i HomeCom Easy

Home Screen - Fullständig överblick över det viktigaste

Här visas alla dina enheter och möjligheten att återgå till fabriksinställningar.

Meddelanden – Alltid informerad tack vare statusindikationen

Här visas möjliga lösningar vid störningar.

Tidsprogram - Husvärme och varmvatten som passar din vardag

Här kan du på dagsbasis bestämma när och med vilken temperatur som uppvärmning ska ske.

Husvärme - Värmeinställningar helt enkelt

Här kan du välja mellan manuellt eller automatiskt driftsätt och dessutom anpassa ditt tidsprogram för husvärmen.

Varmvatten - Komfortabelt efter dina behov

Här kan du välja mellan manuellt eller automatiskt driftsätt och dessutom anpassa ditt tidsprogram för varmvattenberedning.
Energiförbrukning -Individuell indikering
Här kan du se din förbrukning i olika vyer.

Alltid optimal värme.

Anslut ditt värmesystem till din installatör.
Vid ett fel får installatören information om detta och kan åtgärda felet direkt.

Mer information

Ansluta

Ansluta

Anslut alla dina apparater från Bosch med en enda app och dra fördelar av ett enhetligt användargränssnitt.

Hantering

Hantering

Ordna med ständig, snabb och exakt överblick över din teknik med en anpassningsbar startskärm.

Manövrera

Manövrera

Gör manövreringen av ditt värmesystem helt enkelt med hjälp av appens självförklarande och överskådliga gränssnitt.

Helt enkelt vara säker

Helt enkelt vara säker

Ta det lugnt och ha alltid koll även vid fel, tack vare den automatiska larmsrapporteringen.