Impresum

Zaštita podataka

Napomene o zaštiti podataka

Preduzeće Bosch Thermotechnik GmbH (u daljem tekstu "Bosch" tj. "mi" ili "nas") raduje se Vašoj poseti našoj internet stranici i aplikaciji za mobilne telefone (kao i "Online-ponudi") i Vašem interesovanju za naše preduzeće i naše proizvode.

Bosch poštuje Vašu privatnost

Zaštita Vaše privatnosti prilikom obrade ličnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, veoma su važni za nas i uzeti su u obzir tokom odvijanja naših poslovnih procesa. Podatke koje prikupimo tokom Vaše posete našoj online ponudi, obrađujemo poverljivo i samo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i bezbednost informacija su sastavni deo naše poslovne politike.

Odgovornost

Odgovornost za obradu vaših podataka preuzima Bosch; izuzeci će biti objašnjeni u ovim napomenama o zaštiti podataka.

Naši podaci za kontakt glase:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Obrada ličnih podataka

Principi

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovana fizička lica ili fizička lica koja mogu da se identifikuju, na primer imena, adrese, brojevi telefona, e-mail adrese, podaci o ugovorima, knjiženjima i obračunima, što znači informacije koje predstavljaju izraz identiteta jedne osobe.

Mi sakupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke (uključujući i IP adrese) samo kada za to postoji zakonom utvrđen pravni osnov ili kada nam vi, s tim u vezi, npr. prilikom registracije, date svoje odobrenje.

Kategorije podataka koje se obrađuju

Obrađuju se sledeće kategorije podataka:

 • Osnovni podaci ugovora (npr. ugovorni odnos, interes proizvoda tj. ugovora, broj klijenta)

 • Istorija klijenta

 • Podaci o ugovornim obračunima i plaćanjima

 • Podaci o planiranju i upravljanju

 • Tehnički i podaci o povezivanju (npr. IP adresa, podaci o internet konekciji)

 • Sistemski podaci (npr. događaji, smetnje, online podaci, vrednosti senzora, prognoze usluga)

 • Registracioni podaci (npr. ID, korisničko ime)

 • Korisnička podešavanja (npr. jezik, vremenska zona)

 • Podaci o registraciji proizvoda (npr. informacije o instalateru, datum registracije)

 • Identifikatori uređaja (serijski broj, ID uređaja)

 • Podaci o okruženju (npr. temperatura)

 • Podaci o mestu (npr. GPS koordinate)

 • Datoteke

 • Kamera i fotografije

Svrha obrade i pravni osnov

Mi i uslužna preduzeća koja angažujemo obrađujemo vaše podatke u sledeće svrhe obrade:

 • Stavljanje ove online ponude na raspolaganje (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo b DS-GVO, ispunjenje ugovora).

 • Obračun u skladu sa našim ugovornim uslovima (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo b DS GVO, ispunjenje ugovora).

 • Za automatizovano odgovaranje i reakciju na pitanja i navode korisnika putem Chatbot-a ili Voice-Bot-a. (Pravni osnov: čl. 6 stav 1 pasus 1 slovo a, b, slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka, saglasnost, realizacija ugovora ili na osnovu naših legitimnih interesa u pogledu poboljšanja proizvoda/servisa).

 • Za utvrđivanje smetnji i iz sigurnosnih razloga (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo f DS-GVO, ispunjenje naših pravnih obaveza u području sigurnosti podataka i legitimni interes u otklanjanju smetnji i grešaka i sigurnosti naših ponuda).

 • Sopstveni i marketing trećih strana, kao i istraživanje tržišta i merenje opsega u meri koja je dozvoljena zakonom ili ukoliko ste nam dali svoj pristanak. (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo a, slovo f DS GVO, naš legitimni interes u obradi ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga, ukoliko je to u skladu sa propisima o zaštiti podataka i zakonima o marketingu. Ukoliko je zakonom propisano, kontakt u svrhu marketinga se odvija samo uz vašu prethodnu saglasnost).

 • Slanje biltena uz saglasnost primaoca putem e-pošte ili SMS/MMS-a (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo a DS-GVO, saglasnost).

 • Čuvanje i odbrana naših prava (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo f DS-GVO, legitimni interes s naše strane u ostvarivanju i odbrani naših prava).

 • za ispunjenje naših pravnih obaveza u pogledu posmatranja proizvoda i u svrhe sigurnosti proizvoda. (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo f DS-GVO, naš legitimni interes u obezbeđivanju sigurnosti naših proizvoda).

 • za očuvanje naših prava u okviru problema sa garancijom i registracijom proizvoda. (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo f DS-GVO, naš legitimni interes u obezbeđivanju sigurnosti naših proizvoda).

 • za obezbeđivanje osnovne funkcije naših proizvoda povezanih na internet (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo b DS-GVO, ugovorna obaveza o obezbeđivanju dogovorenog opsega funkcije).

 • Registracija, planiranje i obrada plana rada servisa za klijente. (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo b DS-GVO, odvijanje ugovora).

 • za kontrole i poboljšanje kvaliteta. (Pravni osnov: čl. 6 st. 1 tačka 1 slovo f DS-GVO, naš legitimni interes u daljem razvoju i poboljšanju naših proizvoda).

Bosch ID

Za našu online ponudu možete da se prijavite isključivo preko centralnog Bosch ID naloga. Centralni Bosch ID je reazvijen od strane kompanije Robert Bosch GmbH za RB grupu radi omogućavanja korišćenja ponuda različitih kompanija grupe zajedničkim korisnicima pomoću jedinstvenih podataka za prijavu, čime se povećava bezbednost podataka.

Odgovorna kompanija za pripremu ove usluge prijavljivanja je Bosch Software Innovations GmbH, Ullsteinstraße 128, 12109 Berlin, Nemačka („BSI“).

Ukoliko želite da se registrujete u kompaniji BSI za centralni Bosch ID, važe Opšti uslovi korišćenja za registraciju i korišćenje centralnog Bosch ID naloga i Napomene o zaštiti podataka kompanije BSI.

Nakon uspešne registracije, podatke za prijavu korišćene za centralni Bosch ID možete da koristite i za prijavu za ovu online ponudu. U tu svrhu vam na raspolaganje stavljamo masku za prijavu kompanije BSI za centralni Bosch ID. Zatim nam BSI potvrđuje vaše ovlašćenje i stavlja nam na raspolaganje matične podatke (npr. ime, prezime, datum rođenja, ime kompanije, e-mail adresa, brojevi telefona, poštanska adresa) potrebne za korišćenje naše ponude. Vaša lozinka nam se ne prosleđuje.

U pogledu drugih slanjaj podataka, povezanih sa centralnim Bosch ID-om, u okviru Bosch grupe, upućujemo na napomene o zaštiti podataka kompanije BSI. Vaš ugovor o korišćenju preko centralnog Bosch ID naloga možete uvek da otkažete izlaskom putem odjave. U tu svrhu kliknite na sledeći link: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Obaveza davanja ličnih podataka

Molimo Vas da imate na umu da ste, ukoliko između preduzeća Bosch i Vas postoji ugovor, obavezni da date tražene lične podatke koji su potrebni za sklapanje, izvršenje i završetak ugovornog odnosa i za njegovo ispunjenje i s time povezanih obaveza iz ugovora ili za čiju obradu smo zakonom obavezani. Bez ovih podataka nećemo biti u mogućnosti da zaključimo ugovor sa vama, da ga ispunimo i okončamo.

Ukoliko obrada podataka u okviru korišćenja ove online ponude nije potrebna za sklapanje, izvršenje i okončanje ugovornog odnosa ili za ispunjenje obaveza iz ugovora i nije zakonom propisana, stavljanje vaših podataka na raspolaganje je na dobrovoljnoj osnovi. Treba imati u vidu da određene funkcije naše online ponude ili servisnih usluga neće moći da se uzmu u razmatranje ukoliko se potrebni podaci ne stave na raspolaganje.

Chatbot/automatski sistemi za odgovore

U okviru ove online ponude vam nudimo mogućnost da nam putem govornih i tekstualnih poruka pošaljete saopštenja, postavite pitanja, posavetujete se i/ili upravljate svojim proizvodima.

Za obradu vaših unosa koristimo tehničke sisteme koji delimično automatski šalju odgovore ili uputstva.

U tu svrhu za vreme komunikacije snimamo proces unosa. Po završetku komunikacije, proces unosa se briše ili anonimizuje u kratkom roku, čim proces unosa više nije deo upita za podršku ili servis. U poslednje navedenom slučaju se sadržaj procesa unosa dodeljuje vašem korisničkom nalogu i čuva u svrhu realizacije ugovora.

Deca

Ova online ponuda nije namenjena deci mlađoj od 16 godina.

Davanje podataka

Davanje podataka drugim odgovornim licima

Vaše lične podatke u načelu dajemo drugim odgovornim licima samo kada je to neophodno za ispunjenje obaveza iz ugovora, kada mi ili treća lica imamo legitimni interes za davanje ili kada imamo vašu saglasnost za to. Pojedinosti o pravnom osnovu nalaze se u poglavlju Svrha obrade i pravni osnov. Treća lica mogu da budu i druga preduzeća Bosch grupe. Ukoliko se podaci daju trećim licima na osnovu legitimnog interesa, to će biti objašnjeno u tim napomenama o zaštiti podataka.

Osim toga, podaci mogu da se daju drugim odgovornim licima ukoliko smo u obavezi to da učinimo na osnovu zakonskih propisa ili izvršnog upravnog ili sudskog naloga.

Pružaoci usluga (opšte)

Angažujemo eksterne pružaoce usluga za zadatke prodajnog i marketinškog servisa, ugovornog menadžmenta, odvijanja plaćanja, programiranja, hostign podataka i hotline servisa. Pažljivo smo izabrali ove pružaoce usluga i redovno ih kontrolišemo, naročito njihovo pažljivo ophođenje sa podacima i sigurnost kod njih sačuvanih podataka. Sve pružaoce usluga obavezujemo na poverjivost i pridržavanje zakonskih propisa. Pružaoci usluga mogu da budu i druga preduzeća Bosch grupe.

Slanje primaocima izvan Evropskog ekonomskog prostora

Podatke o ličnosti možemo da pošaljemo i primaocu koji ima sedište izvan Evropskog ekonomskog prostora, u takozvane treće zemlje. U tom slučaju, pre slanja, obezbeđujemo da primalac poseduje primeren nivo zaštite podataka (npr. na osnovu odluke o primerenosti od strane Evropske komisije za tu zemlju ili dogovaranjem takozvanih klauzula standardnog ugovora Evropske unije sa primaocem) ili da postoji vaša saglasnost sa slanjem.

Možete da zatražite od nas pregled primalaca u trećim zemljama i kopiju konkretno dogovorene regulacije za obezbeđivanje primerenog nivoa zaštite podataka o ličnosti. Molimo da za ovo koristite navode u odeljku Kontakt.

Trajanje čuvanja; rokovi čuvanja

Vaše podatke čuvamo u načelu onoliko koliko je potrebno za pružanje naše online usluge i povezanih servisa, tj. sve dok imamo legitimni interes da ih i dalje čuvamo (npr. i posle ispunjenja ugovora može da postoji legitimni interes u pogledu marketinga putem pošte). Nakon toga brišemo vaše lične podatke, sa izuzetkom podataka koji su nam i dalje potrebni za ispunjenje pravnih obaveza (npr. na osnovu poreskih i pravno-trgovinskih rokova za čuvanje, obavezni smo da izvesno vreme čuvamo dokumenta kao što su ugovori i fakture).

Primena naših mobilnih aplikacija

Pored naše online ponude stavljamo vam na raspolaganje mobilne aplikacije ("App") koje možete da instalirate na svoj mobilni uređaj. Osim podataka prikupljenih na internet stranici, preko naših aplikacija prikupljamo dodatne lične podatke koji proizilaze iz primene mobilnog uređaja.

Analiza aplikacije

Potrebne su nam statističke informacije o korišćenju online ponude da bismo mogli da je prilagodimo korisniku, preduzmemo merenja dometa i istraživanja tržišta.

U tu svrhu koristimo u ovom segmentu opisane alate za analizu aplikacije.

Ponuđači alata obrađuju podatke samo uslužno, u skladu sa našim uputstvima i ne koriste ih za sopstvene potrebe. U nastavku ćete pronaći informacije o odgovarajućem ponuđaču za svaki alat. Ukoliko ovi alati koriste mehanizme za praćenje ili profile korisnika, koristićemo ih samo kada nam vi to prethodno odobrite.

Firebase provajder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Druga ovlašćenja

Da bi naša aplikacija mogla u punom obimu da se koristi na vašem uređaju, neophodno je da našoj aplikaciji dozvolite sledeća ovlašćenja za pristup:

 • Kamera, npr. za skeniranje vaših vjerodajnica za prijavu

 • Lokacija, npr. za prikaz lokalizovanog vremena

 • Skladištenje, npr. za pružanje vaših priručnika

 • Telefon npr. da se odmah obratite svom instalateru

Obrada podataka od strane App Store-a

Prilikom preuzimanja aplikacija ne prikupljamo podatke i izvan naše odgovornosti je prosleđivanje podataka kao što su korisničko ime, e-mail adresa i induvidualna oznaka uređaja, prodavnici aplikacija (npr. Google Play kompanije Google, App Store kompanije Apple, Galaxy App Store kompanije Samsung). Na ovo prikupljanje podataka i dalju obradu od strane prodavnice aplikacije nemamo uticaj kao odgovorno lice.

Bilten sa prijavom; pravo na odustajanje

U okviru naše online ponude možete da se prijavite za dobijanje biltena. Za to koristimo takozvani Double Opt-In postupak po kojem vam šaljemo bilten putem e-mail-a, aplikacije za telefonske poruke (kao npr. WhatsApp), SMS ili Push, tek kada nam prethodno izričito potvrdite aktivaciju usluge slanja biltena tako što ćete kliknuti na link u obaveštenju koje ćete da dobijete. Ukoliko kasnije odlučite da ne želite više da dobijate bilten, možete u svakom trenutku da prekinete pretplatu tako što ćete da povučete saglasnost. Povlačenje saglasnosti za e-mail bilten vrši se preko u biltenu prikazanog linka eventualno u podešavanjima upravljanja odgovarajuće ponude. Alternativno možete da nas kontaktirate preko navoda u poglavlju Kontakt.

Eksterne veze

Naša online ponuda može da sadrži veze do drugih internet stranica - ponuđača koji nisu povezani s nama. Nakon što pritisnete na neku od ovih veza više nemamo uticaj na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka prenetih trećim licima pritiskom na neku od eksternih veza (kao npr. IP adresa ili URL stranica na kojoj se veza nalazi), zato što je ponašanje trećih lica po prirodi izvan naše kontrole. Za obradu ličnih podataka od strane trećih lica ne preuzimamo odgovornost.

Sigurnost

Naši saradnici i pružaoci usluga koje smo angažovali obavezani su na poverljivost i pridržavanje propisa primenjivih zakona o zaštiti podataka.

Preduzimamo sve potrebne tehničke i organizacione mere za obezbeđivanje primerenog nivoa zaštite vaših podataka kojima upravljamo, naročito obezbeđivanje zaštite od rizika nenamernog uništavanja, manipulacije, gubitka, izmena ili neovlašćenog objavljivanja ili neovlašćenog pristupa. Naše sigurnosne mere podležu konstantnom poboljšanju u skladu sa tehnološkim razvojem.

Prava korisnika

Za ostvarivanje vaših prava molimo vas da koristite navode u poglavlju Kontakt. Uverite se pritom da nam je omogućena vaša jasna identifikacija.

Pravo na informisanje:

Imate pravo da od nas zahtevate potvrdu da li obrađujemo vaše lične podatke. Ukoliko da, možete da ostvarite svoje pravo na informacije o vašim ličnim podacima koje obrađujemo.

Pravo na ispravke i brisanje:

Imate pravo da od nas zahtevate ispravku pogrešnih podataka i - ukoliko su ispunjeni zakonski preduslovi - upotpunjavanje ili brisanje svojih podataka.

Ovo ne važi za podatke koji su potrebni u svrhu obračuna ili knjiženja ili podležu zakonskim rokovima čuvanja. Međutim, čim pristup takvim podacima više nije potreban, njihova obrada se ograničava (pogledati dalji tekst).

Ograničenje obrade:

Imate pravo da od nas zahtevate - ukoliko su ispunjeni zakonski preduslovi - da ograničimo obradu vaših podataka.

Žalba na obradu podataka koje je zasnovano na „legitimnom interesu“

Uz to, uvek imate pravo da se, iz razloga koji proizilaze iz vaše specifične situacije, žalite na obradu podataka s naše strane ukoliko se ona zasniva na pravnom osnovu „legitimni interes“. U tom slučaju ćemo prestati sa obradom vaših podataka, osim ukoliko možemo da dokažemo postojanje - u skladu sa zakonskim odredbama - obavezujućeg razloga za dalju obradu koji nadilazi vaša prava.

Žalba na direktni marketing:

Osim toga imate pravo da se u svakom trenutku žalite na obradu vaših ličnih podataka u reklamne svrhe i profilisanje s tim u vezi ("žalba na reklame"). Molimo vas da uzmete u obzir da iz organizacionih razloga može da dođe do preklapanja između vaše žalbe i korišćenja vaših podataka u okviru kampanje koja je već u toku.

Povlačenje saglasnosti:

Ukoliko ste nam dali saglasnost za obradu vaših podataka, možete u svakom trenutku da je poništite sa dejstvom za ubuduće. Zakonitost obrade vaših podataka do poništenja ostaje nepromenjena.

Prenosivost podataka:

Nadalje, imate pravo da podatke koje ste nam stavili na raspolaganje dobijete u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu ili - ukoliko je tehnički izvodljivo - zatražite da se podaci prenesu trećem licu.

Pravo na žalbu nadležnom organu:

Imate pravo da podnesete žalbu organu za zaštitu podataka. U tu svrhu možete da se obratite organu za zaštitu podataka koji je nadležan za vaše mesto stanovanja ili organ za zaštitu podataka nadležan za nas. To je:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Izmena napomene o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo da promenimo naše mere za obezbeđivanje sigurnosti i zaštitu podataka ukoliko je to potrebno usled tehničkog razvoja. U tim slučajevima ćemo da prilagodimo i naše napomene o zaštiti podataka. Molimo da zato uvek obratite pažnju na trenutno važeću verziju naših napomena o zaštiti podataka.

Ostvarivanje vaših prava i mogućnosti za kontakt

Ukoliko želite da stupite u kontakt sa nama, možete nam se obratiti na adresu navedenu u odeljku „Odgovornost za obradu podataka“.

Za ostvarivanje vaših prava pogođenog lica ili kada želite da nam prijavite povredu zaštite podataka, kliknite ovde.

Možete nas kontaktirati i putem sledeće e-mail adrese:

privacy.ttde@bosch.com

Zaduženi za zaštitu podataka u Koncernu:

Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Deutschland.