Impresum

Impresum

Opšti podaci

Zadužen za interne strane Bosch Thermotechnik GmbH

Ime poslodavca i Adresa

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar
GERMANY

Članovi uprave

Jan Brockmann (Chairman),
Birte Lübbert,
Dr. Thomas Volz

Broj telefona

+49 6441 418-0

info.thermotechnik@de.bosch.com

Mesto sedišta poslodavca

Wetzlar

Podaci o registraciji poslodavca

Nadležni sud: Wetzlar
HRB HR B 13

PIB

DE 811164527

Internet rešavanje sporova (ODR)

Informacije u vezi sa internetskim rešavanjem sporova (ODR): Evropska komisija nudi platformu za rešavanje internetskih sporova. Ova platforma je posvećena olakšavanju vansudskog rešavanja sporova koji se odnose na ugovorne obaveze u ugovorima o onlajn prodaji i uslugama.

Pltaforma za pristup se nalazi na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bosch Thermotechnik GmbH: Ne učestvujemo u vansudskim nagodbama pred arbitražnim telima potrošača.