Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Odgovori na najčešća pitanja
U našim najčešćim pitanjima naći ćete odgovore na često postavljana pitanja koja se odnose na rukovanje aplikacijom HomeCom Easy.

Podržavamo iOS11 i novije sisteme kao i Android 6.0 i novije sisteme.

Aplikacija je optimizovana za primenu na smart telefonu, ali može da se instalira i na tablet računarima.

Kako bi vas zaštitili, moramo znati da ste baš vi ovlašćeni za upravljanje vašim uređajem. Korisnički nalog obezbeđuje da samo ovlašćeni korisnici mogu da pristupe svojim uređajima i njima upravljaju.

Naravno. Svako ko želi da ima pristup sistemu može da preuzme aplikaciju, izradi Bosch-nalog i doda uređaje aplikaciji.

Obrađujemo isključivo informacije koje su nam zaista potrebne kako bi vam omogućili pristup vašim uređajima na daljinu. Više informacija ćete naći na aplikaciji pod Informacijama i na internetu u našim uputstvima Uputstva o zaštiti podataka .

Moguće se samo resetovanje na fabričke postavke. Prilikom resetovanja na fabričke postavke brišu se sve informacije spremljene u pristupnoj tački i uklanjaju svi korisnici povezani sa pristupnom tačkom. To je moguće obeležavanjem stavke „Uređaji“ -> Kliknite na resetovanje na fabrička podešavanja i sledite dalja uputstva navedena u aplikaciji.

Proverite da li je vaš uređaj kompatibilan. Dodatne informacije ćete naći na sledećoj internet strani:

Pronaćićete QR kod na samom uređaju ili na priboru. Više informacija ćete naći u uputstvu koji ste dobili zajedno sa uređajem.

Pronaćićete QR kod na samom uređaju ili na priboru. Više informacija ćete naći u uputstvu koji ste dobili zajedno sa uređajem.

Naši Wi-Fi uređaji podržavaju WPS: Serija Climate i Compress 7800iLW sa Connect-Key priborom

Skraćenica WPS je oznaka za Wi-Fi Protected Setup. Aktiviramo pritiskom na taster WPS, šta znači da vaš ruter mora da raspolaže dodatnim tasterom označenim WPS ili sličnom oznakom: Možete proveriti u uputstvu vašeg rutera.

Moguće je priključiti uređaj u režimu Hotspot (AP-režim). Za vreme postupka Wi-Fi uparivanja u aplikaciji jednostavno izaberite stavku „Ručno (Hotspot)“.

Otvorite meni ≡, odaberite Uređaji, a zatim kliknite dugme +. Odaberite proizvod koji želite da uparite (imajte na umu da je moguće prebacivanje između različitih kompatibilnih uređaja).

Ukoliko želite da uklonite uređaj sa svog korisničkog naloga, idite na meni ≡, odaberite Uređaji, a zatim odaberite uređaj koji želite da uklonite i kliknite dugme Ukloni. Imajte na umu da uklanjanje uređaja sa vašeg računa ne uklanja nikakve mrežne konfiguracije na samom uređaju. Da biste to učinili, morate resetovati sam uređaj. Više informacija naćićete u uputstvu samog uređaja.

Moguće je priključiti uređaj u režimu Hotspot (AP-režim). Za vreme postupka Wi-Fi uparivanja u aplikaciji jednostavno izaberite stavku „Ručno (Hotspot)“.

Željeni jezik možete da promenite u postavkama aplikacije u okviru postavki smart telefona.

Da, vaš glavni ekran se može izmeniti. Idite na meni ≡ i odaberite Prilagodi. Redosled prikazivanja kartica na glavnom ekranu možete da promenite povlačenjem i ispuštanjem kartica. Karticu možete da preimenujete odabirom ikone olovke. Takođe možete da prikažete ili sakrijete karticu prebacivanjem ikone oka. Ako imate samo jednu karticu, ne možete da je sakrijete.

Prevucite prstom po sredini ekrana prema dole da biste aktuelizovali podatake.

Da biste izmenili lokaciju, odaberete ikonu olovke u okviru vremenske prognoze. Kliknite na pin da biste prihvatili svoju trenutnu lokaciju (u tu svrhu morate da aktivirate deljenje lokacije). Druga alternativa je da tražite i odaberete mesto pomoću ukucavanja imena mesta.

To može da se desi kada neki drugi korisnik izmeni podešavanja (putem druge aplikacije ili samog uređaja).

Zavisno od uređaja, postoje različite mogućnosti za odvajanje postojećeg rutera i uspostavljanje veze sa novim ruterom.

Serija Climate

Raskačite stari ruter, tako što ćete ga isključiti ili ga odvojiti od električnog napajanja. Nakon isključivanja rutera možete da započnete nov postupak uparivanja WiFi-a i možete da povežete novi ruter. Da biste započeli postupak uparivanja WiFi-a, idite na „Uređaji“, kliknite „Dodaj uređaj“ i sledite korake u aplikaciji.

Compress 7800i LW(M) sa Connect-Key ključem

Na ekranu toplotne pumpe odaberite Meni, a zatim Internet. Zatim odaberite „Prekini vezu“. Da biste povezali novi ruter, idite na aplikaciju, kliknite u meniju na „Uređaji“ i „Dodaj uređaj“ i sledite korake u aplikaciji.

I dalje možete sami kontrolisati grejanje putem sobnih termostata ili na samom uređaju za grejanje. Kod klima uređaja možete da koristite sobni daljinski upravljač.

Ne, vratiće se na poslednje postavke. Proverite da li u ruter ima struje i da li je povezan sa internetom kako biste mogli da kontrolišete svoje uređaje putem aplikacije.

Sledeće specifikacije potrebne su za rad sa Connect-Key:

  • VPA2 (takođe mešovita VPA / VPA2) mreža sa AES ili TKIP & AES enkripcijom
  • DHCP omogućen
  • SSID mora biti vidljiv (ne sakriven)
  • Mreža od 2,4 GHz, normalni ruteri od 5 GHz takođe paralelno podržavaju 2,4 GHz

Kliknite na tu poruku ili kliknite Obaveštenje na meniju da biste pogledali poruku o greški. Tu se prikazuju i informacije o mogućim rešenjima.

Molimo proverite podešavanja uređaja ako je Vaš uređaj još uvek uparen i online. Ako je offline, ali dostupan, proverite vezu sa internetom, ako je nestala, ponovite uparivanje klikom na "dodaj uređaj". Ako uparivanje ponovo ne uspe, molimo obratite se svom servisnom partneru (pogledajte kontakte u aplikaciji Bosch HomeCom App) za stručnu pomoć.

Dodirnite LED lampicu po ivici da biste proverili da li je Connect-Key ključ u režimu uštede energije. Ukoliko to ne funkcioniše, proverite da li je Connect-Key ključ pravilno instaliran u vašem uređaju i da li ima napajanja strujom. Postupak pokretanja može da potraje do 1 minuta.

U dodatnim informacijama proverite najnoviju verziju firmvera vašeg gateway-a. Ukoliko ne možete da aktuelizujete, uzrok je možda slab WiFi signal. Pokušajte poboljšati signal pomoću repetitora.

Ne možete da promenite nominalnu temperaturu ako je na vašem daljinskom upravljaču podešen režim Auto, Sušenje, Samo ventilacija ili Puna snaga. Morate da se prebacite u režim grejanja ili hlađenja kako biste mogli promeniti nominalnu temperaturu.

Ne možete da promenite brzinu ventilatora ako je na vašem daljinskom upravljaču podešen režim Sušenje, Puna snaga ili MultiSpace. Morate da aktivirate režim Samo grejanje, Hlađenje ili Ventilator da biste promenili brzinu ventilatora.

Aktuelizacije softvera za aplikaciju može da se deaktivira u odgovarajućem App stor-u. Međutim, to ne preporučujemo kako biste i dalje mogli primati aktuelizacije vezane za bezbednost i funkcije.

Aktuelizacije softvera za vaše uređaje ne mogu da se deaktiviraju jer su aktuelizacije neophodne radi rešavanja problema i bezbednosnih razloga.

Tokom uparivanja preko Hot Spot-a, podacima o licenci možete da pristupite putem simbola ----. U toku uparivanja preko Hot Spot-a, moraćete isključiti WiFi vezu i odabrati Hot Spot kao metodu uparivanja dok ponovno uparite svoj Connect-Key ključ.