Impressum

Protecţia datelor

Politica de confidențialitate

Bosch Thermotechnik GmbH (denumită în continuare „Bosch", respectiv „noi" sau „nouă") își exprimă bucuria pentru accesarea de către dumneavoastră a paginilor noastre de internet, precum și a aplicațiilor mobile (denumite împreună și „oferta online") și pentru interesul manifestat de dumneavoastră față de compania și produsele noastre.

Bosch respectă sfera dumneavoastră privată

Protecția sferei dumneavoastră private la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor comerciale reprezintă o preocupare importantă pentru noi, de care ținem cont în procesele noastre comerciale. Prelucrăm datele personale colectate la accesarea de către dumneavoastră a ofertelor online în mod confidențial și numai în conformitate cu prevederile legale.

Protecția datelor și securitatea informațiilor constituie parte integrantă a politicii companiei noastre.

Persoana responsabilă

Calitatea de responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este deținută de către Bosch; excepțiile sunt explicate în prezenta politică de confidențialitate.

Datele noastre de contact sunt:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Principii

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi, de exemplu, numele, adresele, numerele de telefon, adresele de e-mail, datele contractuale, contabile și de decontare, care reprezintă o expresie a identității unei persoane.

Colectăm, procesăm și utilizăm datele cu caracter personal (inclusiv adresele IP) numai dacă există un temei legal în acest sens sau dacă v-ați exprimat acordul în acest sens, de exemplu ca parte a unei înregistrări.

Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Datele de bază ale contractului (de exemplu raportul contractual, interesul față de produs, respectiv contract, codul de client)

 • Istoricul clientului

 • Date privind decontarea contractuală și plățile

 • Datele de planificare și control

 • Date tehnice și de conexiune (de exemplu adresa IP, date privind conexiunea la internet)

 • Date despre sistem (de exemplu evenimente, erori, date online, valori comunicate de senzori, estimări privind serviciile)

 • Date de înregistrare (de exemplu ID-ul, numele de utilizator)

 • Setările utilizatorului (de exemplu limba, fusul orar)

 • Datele unei înregistrări a produsului (de exemplu informații despre persoana care a efectuat instalarea, data înregistrării)

 • Elemente de identificare a echipamentelor (de exemplu numărul de serie, ID-ul echipamentului)

 • Datele privind mediul (de exemplu, temperatura)

 • Date despre locație (de exemplu coordonatele GPS)

 • Fișiere

 • Camera foto și imagini

Obiectivele de prelucrare și temeiurile legale

Noi și furnizorii de servicii mandatați de noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri de prelucrare:

 • Furnizarea acestei oferte online (temei legal: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, îndeplinirea contractului).

 • Decontarea în conformitate cu prevederile noastre contractuale (temeiuri legale: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, executarea contractului).

 • Pentru răspunsuri și reacții automate la întrebările și intrările utilizatorilor prin sisteme tehnice precum roboți de chat sau roboți vocali. (Temeiuri legale: articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera a, b, litera f din Regulamentul General privind Protecția Datelor, consimțământul, executarea contractului sau în baza intereselor noastre legitime privind îmbunătățirea produselor/serviciilor).

 • Pentru identificarea defecțiunilor și din considerente de securitate (temeiuri legale: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, îndeplinirea obligațiilor noastre legale în domeniul securității datelor și interes legitim în eliminarea defecțiunilor și garantarea securității ofertelor noastre).

 • Publicitate proprie și în raport cu terții, precum și studii de piață și măsurarea impactului, în limita permisă legal sau în măsura în care ne-ați exprimat acordul dumneavoastră. (Temei legal: articolul 6 alineatul 1 punctul 1 litera a, litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, interesul nostru legitim în prelucrarea datelor cu caracter personal pentru marketingul direct, în măsura în care acest demers se realizează în conformitate cu cerințele legale privind protecția datelor și concurența. În măsura în care este obligatoriu din punct de vedere legal, se realizează o contactare în scopuri publicitare numai cu acordul dumneavoastră prealabil).

 • Expedierea unui newsletter cu acordul destinatarului, prin e-mail, respectiv SMS/MMS (temei legal: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor, consimțământul).

 • Susținerea și apărarea drepturilor noastre (temei legal: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, interes legitim din partea noastră în afirmarea și apărarea drepturilor noastre).

 • pentru a ne îndeplini obligațiile legale de monitorizare a produselor și în scopuri de garantare a siguranței produselor. (Temei legal: articolul 6 aliniatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, interesul nostru legitim în garantarea siguranței produselor noastre).

 • pentru respectarea drepturilor noastre cu privire la problemele de garanție și de înregistrare a produselor. (Temei legal: articolul 6 aliniatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, interesul nostru legitim în garantarea siguranței produselor noastre).

 • pentru a furniza funcțiile de bază ale produselor noastre conectate la internet (temei legal: articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, obligația contractuală de a pune la dispoziție volumul funcțional convenit).

 • Înregistrarea, planificarea și prelucrarea intervențiilor de asistență în beneficiul clienților. (Temei legal: articolul 6 aliniatul 1 teza 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor, executarea contractului)

 • pentru verificări și îmbunătățiri ale calității. (Temei legal: articolul 6 aliniatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor, interesul nostru legitim cu privire la dezvoltarea și perfecționarea produselor și serviciilor noastre)

ID Bosch

Pentru oferta noastră online vă puteți conecta exclusiv cu ID-ul central Bosch. ID-ul central Bosch a fost dezvoltat de Robert Bosch GmbH pentru grupul RB pentru a oferi tuturor utilizatorilor posibilitatea de a accesa ofertele diferitelor întreprinderi din cadrul grupului prin intermediul unui singur set de date de conectare și pentru a crește nivelul de siguranță a datelor.

Bosch Software Innovations GmbH Ullsteinstraße 128, 12109 Berlin, Germania ("BSI") deține responsabilitatea pentru pregătirea acestui serviciu de conectare.

Dacă doriți să vă înregistrați în cadrul BSI pentru un ID central Bosch, respectați condițiile de utilizare generale pentru înregistrarea și utilizarea unui ID central Bosch și instrucțiunile de protecție a datelor ale BSI.

După realizarea cu succes a înregistrării, puteți folosi datele de conectare utilizate pentru ID-ul central Bosch și pentru conectarea la această ofertă online. În acest scop, vă punem la dispoziție o fereastră de conectare BSI pentru ID-ul central Bosch. BSI va confirma autorizarea dumneavoastră și ne va oferi datele de bază necesare pentru utilizarea ofertei noastre (de ex, nume, prenume, data nașterii, denumirea firmei, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa poștală). Parola dumneavoastră nu va fi transmisă către noi.

Pentru alte transferuri de date realizate cu ID-ul central Bosch în cadrului grupului Bosch, consultați instrucțiunile de protecție a datelor ale BSI. Puteți rezilia oricând acordul de utilizare a ID-ului central Bosch și îl puteți încheia prin anularea înregistrării. În acest sens, vă rugăm faceți clic pe următorul link: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Obligația de a furniza date cu caracter personal

Vă rugăm să rețineți că, în măsura în care există un contract între Bosch și dumneavoastră, trebuie să furnizați acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru colectarea, executarea și încetarea raporturilor contractuale și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale asociate sau pentru prelucrarea cărora suntem obligați din punct de vedere legal. În lipsa comunicării acestor date, nu vom dispune de posibilitatea de a încheia, a executa și a înceta un contract cu dumneavoastră.

În măsura în care prelucrarea datelor în cadrul utilizării acestei oferte online nu este necesară pentru inițierea, executarea și încetarea unui raport contractual sau pentru îndeplinirea de obligații contractuale și dacă nu există o cerință legală în acest sens, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară. Se reține faptul că anumite funcții ale ofertelor sau serviciilor noastre online nu pot fi accesate dacă nu sunt furnizate datele necesare în acest scop.

Roboți de chat / Sisteme automate de răspuns

În cadrul acestei oferte online vă punem la dispoziție posibilitatea de a ne trimite mesaje, de a ne adresa întrebări, de a ne cere sfatul și/sau de a controla produsele prin comenzi verbale sau scrise.

Pentru prelucrarea datelor introduse de dumneavoastră, utilizăm sisteme tehnice care generează răspunsuri parțial automatizate sau execută instrucțiuni.

În acest sens, salvăm intrările efectuate în timpul comunicării. După finalizarea comunicării, intrările sunt șterse sau anonimizate în scurt timp, în măsura în care acestea nu fac parte dintr-o solicitare de asistență sau service. În această ultimă situație, conținutul intrărilor este atribuit contului dumneavoastră de client și este stocat în scopul executării contractului.

Copii

Această ofertă online nu este destinată copiilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Transferul de date

Transferul de date către alte persoane responsabile

În principiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise de noi altor persoane responsabile numai dacă acest demers este necesar pentru executarea contractului, dacă este deținut de către noi sau de către terț un interes legitim cu privire la transmitere sau dacă există acordul dumneavoastră în acest sens. Detalii privind temeiurile legale pot fi consultate în secțiunea Scopurile prelucrării și temeiuri legale. Calitatea de terți poate fi deținută și de către alte companii din cadrul grupului Bosch. În măsura în care datele sunt transmise terțelor părți pe baza unui interes legitim, acest aspect este explicat în prezenta politică de confidențialitate.

În mod suplimentar, datele pot fi transferate către alte persoane responsabile, în măsura în care această obligație ne revine în temeiul prevederilor legale sau a dispozițiilor executorii ale autorităților, respectiv instanțelor.

Furnizor de servicii (general)

Mandatăm furnizori externi de servicii cu sarcini precum serviciile de vânzări și marketing, gestionarea contractelor, efectuarea plăților, programarea, găzduirea de date și serviciile de acordare de asistență telefonică. Am selectat cu atenție acești furnizori de servicii și îi monitorizăm în mod periodic, în special în ceea ce privește gestionarea atentă și stocarea datelor înregistrate de către aceștia. Toți furnizorii de servicii sunt obligați de noi să respecte confidențialitatea și cerințele legale. Furnizorii de servicii pot fi reprezentați și de alte companii din cadrul grupului Bosch.

Comunicarea către destinatari din afara SEE

De asemenea, dispunem de posibilitatea de a transmite date cu caracter personal și către destinatari cu sediul în afara SEE, în așa-numitele țări terțe. În acest caz, ne asigurăm, înainte de transmitere, că destinatarul dispune de un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu în baza unei decizii privind caracterul adecvat a Comisiei Europene pentru țara respectivă sau în baza adoptării așa-numitelor clauze contractuale standard UE cu destinatarul) sau beneficiază de acordul dumneavoastră cu privire la transmitere.

Puteți obține din partea noastră o imagine de ansamblu a destinatarilor din statele terțe și o copie a reglementărilor convenite în mod concret pentru a asigura nivelul adecvat de protecție a datelor. Vă rugăm să utilizați informațiile necesare în acest sens din secțiunea Contact.

Durata de stocare; perioade de păstrare

În principiu, stocăm datele dumneavoastră atâta timp cât acest demers este necesar pentru a furniza oferta noastră online și serviciile asociate, respectiv avem un interes legitim pentru stocarea ulterioară (de exemplu putem dispune de un interes legitim pentru marketingul poștal și după executarea unui contract ). Ulterior ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția celor pe care trebuie să le păstrăm pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (de exemplu în baza termenelor fiscale și comerciale de arhivare ne revine obligația de a păstra pentru o anumită perioadă de timp documente, de exemplu contracte și facturi).

Utilizarea aplicațiilor noastre mobile

Suplimentar față de oferta noastră online, vă oferim aplicații mobile ("Apps") pe care le puteți descărca pe terminalul dumneavoastră mobil. Suplimentar față de datele colectate pe paginile de internet, colectăm date personale suplimentare prin aplicațiile noastre, care rezultă în mod specific din utilizarea unui terminal mobil.

App-Analyse

Ne sunt necesare informații statistice cu privire la folosirea ofertei noastre online, pentru a asigura o utilizare mai facilă a acesteia, pentru a măsura impactul și a efectua studii de piață.

În acest scop, folosim instrumentele de analiză a aplicațiilor descrise în această secțiune.

Furnizorii de instrumente prelucrează datele doar în calitate de responsabili de prelucrare pe bază de comandă, în conformitate cu instrucțiunile noastre, și nu în scopuri proprii. În cele ce urmează regăsiți, cu raportare la fiecare instrument, informații cu raportare la furnizorul respectiv. Dacă aceste instrumente utilizează mecanisme de tracking sau profiluri de utilizator, vom folosi aceste instrumente numai dacă ne-ați exprimat acordul prealabil.

 • Firebase furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Permisiuni suplimentare

Pentru a putea valorifica toate funcțiile aplicației noastre pe terminalul dumneavoastră, este necesar să acordați aplicației noastre următoarele permisiuni suplimentare de acces:

 • Cameră foto de ex. pentru scanarea certificatelor de autentificare

 • Locație, de ex. pentru afișarea vremii localizate

 • Depozitare, de ex. pentru a vă furniza manualele

 • Telefon, de ex. pentru a contacta imediat instalatorul

Prelucrarea datelor de către administratorii App Stores

Nu constituie o colectare de date din partea noastră, motiv pentru care excede responsabilității noastre, transferul de date cum ar fi numele de utilizator, adresa de e-mail și codul individual al echipamentului, către un App Store (de exemplu. Google Play de la Google, App Store de la Apple, Galaxy App Store de la Samsung), la descărcarea aplicației respective. Nu avem nicio influență asupra acestei colectări de date și asupra procesării ulterioare de către App Store, în calitate de responsabil.

Newsletter cu înregistrare; drept de revocare

Vă puteți abona la newsletter-ul nostru ca parte a ofertei noastre online. Folosim în acest scop așa-numita procedură Double Opt-In, conform căreia vă trimitem un Newsletter prin e-mail, prin servicii de știri mobile (de exemplu WhatsApp), SMS sau mesaj push numai dacă ne-ați confirmat în prealabil în mod explicit prin selectarea unui link în cadrul unui mesaj activarea serviciului de newsletter. Dacă decideți ulterior renunțarea la recepționarea de newsletter-uri, puteți să anulați abonamentul în orice moment prin revocarea consimțământului dumneavoastră. Revocarea are loc pentru newsletter-urile prin e-mail prin link-ul inclus în newsletter, eventual prin setările administrative ale ofertei respective online. Alternativ, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile din secțiunea Contact.

Link-uri externe

Oferta noastră online poate conține linkuri către pagini de internet ale terților - furnizori care nu sunt afiliați companiei noastre. După ce selectați link-ul, nu mai avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării eventualelor date cu caracter personal transmise terților prin selectarea link-ului (de exemplu adresa IP sau adresa URL a paginii pe care se află linkul), deoarece comportamentul terților nu este supus controlului exercitat de noi. Nu suntem responsabili pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți.

Securitate

Angajații noștri și furnizorii de servicii mandatați de noi sunt obligați să respecte confidențialitatea și prevederile din legile aplicabile privind protecția datelor.

Vom adopta toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție și pentru a proteja datele dumneavoastră gestionate de noi în special împotriva riscurilor de distrugere accidentală sau ilegală, manipulare, pierdere, modificare sau dezvăluire, respectiv accesare neautorizată. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în mod constant, în conformitate cu evoluțiile tehnologice.

Drepturile utilizatorilor

Vă rugăm să utilizați informațiile din secțiunea Contact pentru a valorifica drepturile dumneavoastră. În acest context, vă rugăm să asigurați o identificare fără echivoc a persoanei dumneavoastră.

Drept de informare și comunicare:

Sunteți autorizat să ne solicitați o confirmare din care să rezulte dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În caz afirmativ, dispuneți de posibilitatea de a invoca un drept la informare cu privire la informațiile cu caracter personal pe care le prelucrăm în asociere cu dumneavoastră.

Drept de corectare și ștergere:

Ne puteți solicita corectarea datelor incorecte și - în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale –completarea sau ștergerea datele.

Acest regim nu se aplică datelor solicitate în scopuri de decontare și gestiune contabilă sau care sunt supuse obligației legale de arhivare. Dacă nu este necesar accesul la astfel de date, prelucrarea acestora va fi restricționată (a se vedea mai jos).

Limitarea prelucrării:

În măsura în care sunt respectate cerințele legale, ne puteți solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Opoziția față de prelucrarea datelor în cazul temeiului legal "interes legitim":

De asemenea, aveți dreptul, din motive care rezultă din situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor de către noi, cu condiția ca prelucrarea să aibă la bază temeiul legal "interes legitim". Vom sista în acest caz prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepția cazului în care - în conformitate cu cerințele legale - putem dovedi motive legitime imperative susceptibile de protecție pentru o prelucrare ulterioară, care prevalează în raport cu drepturile dumneavoastră.

Opoziția față de marketingul direct:

În plus, puteți formula în orice moment obiecție împotriva prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri publicitare și pentru elaborarea asociată a profilului („opoziție în domeniul publicitar"). Vă rugăm să aveți în vedere că, din motive de natură organizațională, este posibil să existe o suprapunere între opoziția dumneavoastră și utilizarea datelor dumneavoastră într-o campanie în curs.

Revocarea consimțământului:

Dacă ne-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, îl puteți retrage în orice moment, cu efect pentru viitor. Nu este afectată de această prevedere legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră până la revocare.

Portabilitatea datelor:

În mod suplimentar, dispuneți de dreptul de a recepționa datele furnizate de dumneavoastră într-un format structurat, uzual și ușor de citit în format electronic, respectiv - dacă este fezabil din punct de vedere tehnic - să solicitați transmiterea datelor către un terț.

Dreptul de a formula contestații la autoritatea de supraveghere:

Aveți dreptul să depuneți o contestație la o autoritate competentă în domeniul protecției datelor. În acest sens vă puteți adresa autorității de protecție a datelor competentă pentru domiciliul, respectiv landul dumneavoastră federal sau autorității de protecție a datelor responsabile pentru noi. Aceasta este:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Germany

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany

Modificarea politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica măsurile de securitate și confidențialitate în măsura în care acest demers este necesar ca urmare a evoluției tehnice. În aceste cazuri, vom ajusta în mod corespunzător și politica noastră de confidențialitate. Din acest motiv, vă rugăm să țineți cont de versiunea actuală a politicii noastre de confidențialitate.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră și posibilități de contact

Dacă doriți să ne contactați, puteți lua legătura cu noi la adresa indicată în secțiunea "Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor".

Pentru a valorifica drepturile dumneavoastră de persoană vizată sau dacă doriți să ne semnalați o încălcare a confidențialității, vă rugăm să selectați aici .

De asemenea, ne puteți contacta și la următoarea adresă de e-mail:

privacy.ttde@bosch.com

Responsabil pentru protecția datelor din concern:

Responsabilul cu protecția datelor, securitatea informațiilor și protecția datelor (C/ISP), Robert Bosch GmbH, căsuța poștală 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germania.