Adres wydawniczy

Adres wydawniczy

Znak firmowy

Osoba odpowiedzialna za strony internetowe należące do Bosch Thermotechnik GmbH

Nazwisko i adres

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar
GERMANY

Zarząd

Jan Brockmann (Prezes),
Birte Lübbert,
Dr. Thomas Volz

Numer telefonu

+49 6441 418-0

Adres e-mail

info.thermotechnik@de.bosch.com

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Wetzlar

Nr rej.

Sąd postępowania pisemnego: Wetzlar
HRB HR B 13

Nr NIP

DE 811164527

Internetowy system rozstrzygania sporów (ODR)

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): Komisja Europejska stworzyła europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących obowiązków wynikających z umowy sprzedaży internetowej lub umowy serwisowej.

Platforma dostępna jest tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bosch Thermotechnik GmbH: Nie angażujemy się w żadne pozasądowe postępowania ugodowe przed zwróceniem się do odpowiednich organów arbitrażu konsumenckiego.