FAQ

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące działania aplikacji HomeCom Easy znajdziesz w FAQ.

Obsługiwany jest zarówno iOS11 lub nowszy, jak i Android 6.0 lub nowszy.

Aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania na smartfonach, ale może być również instalowana na tabletach.

Aby Cię chronić, musimy wiedzieć, że jesteś upoważniony do kontrolowania danego urządzenia. Konta użytkowników gwarantują, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp do urządzeń i mogą je kontrolować.

Oczywiście. Każdy, kto chce uzyskać dostęp do systemu, powinien pobrać aplikację, utworzyć konto Bosch i dodać urządzenia do aplikacji.

Przetwarzamy tylko te informacje, których naprawdę potrzebujemy, aby zapewnić Ci zdalny dostęp do Twoich urządzeń. Więcej informacji znajdziesz w aplikacji w oraz w Internecie Polityka prywatności .

Możliwe jest tylko przywrócenie ustawień fabrycznych. Reset spowoduje usunięcie wszystkich informacji zapisanych w bramie sieciowej i usunięcie wszystkich użytkowników sparowanych z bramą sieciową. Można to zrobić wybierając „Urządzenia“ -> „Wybierz urządzenie“ -&gt i „Przywróć ustawienia fabryczne“ i postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

Upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej: Obsługiwane produkty

Kod QR jest umieszczony na urządzeniu lub akcesoriach. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Kod QR jest umieszczony na urządzeniu lub akcesoriach. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

WPS obsługują następujące produkty WLAN: Seria Climate i Compress 7800iLW z Connect Key

WPS oznacza Wi-Fi Protected Setup. Nasze urządzenia łączy się przez naciśnięcie przycisku WPS, co oznacza, że router powinien mieć dodatkowy przycisk oznaczony symbolem WPS lub wskazywany przez ikonę: W przeciwnym razie należy zajrzeć do instrukcji obsługi routera.

Możliwe jest podłączenie urządzenia w trybie hotspot (tryb AP). Podczas procesu parowania Wi-Fi w aplikacji wystarczy wybrać „Ręczny (hotspot)“.

Należy kliknąć w menu ≡, wybrać Urządzenia, a następnie kliknąć +. Wybierz produkt, który chcesz sparować (pamiętaj, że można przełączać się między różnymi kompatybilnymi urządzeniami).

Jeśli chcesz usunąć urządzenie z konta, przejdź do menu ≡, wybierz Urządzenia, a następnie wybierz urządzenie, które chcesz usunąć i kliknij Usuń. Pamiętaj, że usunięcie urządzenia z konta nie powoduje usunięcia konfiguracji sieci w samym urządzeniu. Aby to zrobić, należy zresetować samo urządzenie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

Możliwe jest podłączenie urządzenia w trybie hotspot (tryb AP). Podczas procesu parowania Wi-Fi w aplikacji wystarczy wybrać „Ręczny (hotspot)“.

Preferowany język można zmienić w ustawieniach aplikacji w smartfonie.

Tak, ekran główny można dostosować. Przejdź do menu ≡ i wybierz opcję Personalizuj. Można zmienić kolejność wyświetlania kart na ekranie głównym, przeciągając je i upuszczając. Nazwę karty można zmienić, wybierając ikonę ołówka. Kartę można również wyświetlić lub ukryć poprzez przełączenie ikony oka. Jeśli masz tylko jedną kartę, nie możesz jej ukryć.

Przeciągnij w dół przez środek ekranu, aby zaktualizować dane.

Aby edytować lokalizację, wybierz ikonę ołówka w obszarze pogody. Wybierz znacznik, aby ustawić bieżącą lokalizację (w tym celu należy włączyć udostępnianie lokalizacji). Możesz również wyszukać i wybrać lokalizację za pomocą pola tekstowego.

Może się to zdarzyć, gdy inny użytkownik dokona ustawień (za pomocą drugiej aplikacji lub samego urządzenia).

W zależności od urządzenia, istnieje kilka sposobów na odłączenie istniejącego routera i podłączenie nowego.

Seria Climate

Przerwij połączenie ze starym routerem, wyłączając go lub odłączając od zasilania. Po wyłączeniu routera możesz rozpocząć proces parowania WLAN od początku i podłączyć nowy router. Aby rozpocząć proces parowania WiFi, przejdź do Urządzenia, wybierz Dodaj urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji.

Compress 7800i LW(M) z Connect Key

Na wyświetlaczu pompy ciepła wybierz Menu, a następnie Internet. Następnie wybierz opcję „Rozłącz“. Aby podłączyć nowy router, przejdź do aplikacji, w menu wybierz Urządzenia i Dodaj urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Nadal możesz sterować ogrzewaniem za pomocą termostatów pokojowych lub wyświetlacza na urządzeniach grzewczych. W przypadku klimatyzatorów możesz użyć regulatora na podczerwień.

Nie, ostatnie ustawienia zostaną przywrócone. Upewnij się, że router odzyskał zasilanie i że jest połączony z internetem, aby móc sterować swoimi urządzeniami za pomocą aplikacji.

Do pracy z Connect-Key wymagane są następujące specyfikacje:

  • Sieć WPA2 (również mieszana WPA/WPA2) z szyfrowaniem AES lub TKIP&AES
  • Włączono DHCP
  • SSID musi być wykrywalny (nie ukryty)
  • Sieć 2,4 GHz, zwykle routery 5 GHz obsługują również równolegle 2,4 GHz

Kliknij na Komunikat lub na Powiadomienie w menu, aby wyświetlić komunikat o błędzie. Znajdziesz tam również wskazówkę na temat możliwych rozwiązań.

Sprawdź w ustawieniach urządzenia, czy Twoje urządzenie jest nadal sparowane i online. Jeśli jest offline, ale jest dostępne, sprawdź połączenie internetowe. Jeśli zniknęło, przeprowadź parowanie ponownie klikając "dodaj urządzenie". Jeśli parowanie ponownie nie powiedzie się, skontaktuj się z partnerem serwisowym w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

Aby sprawdzić, czy Connect Key znajduje się w trybie oszczędzania energii, dotknij diody LED na krótkiej krawędzi. Jeśli to nie zadziała, sprawdź, czy Connect Key jest prawidłowo zainstalowany w urządzeniu i że jest zasilany. Proces uruchamiania może trwać do 1 minuty.

Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego bramki w zaawansowanych ustawieniach. Brak aktualizacji może być spowodowany słabym sygnałem sieci WLAN. Należy spróbować poprawić go za pomocą repeatera.

Nie można zmienić zadanej temperatury, jeśli regulator na podczerwień został ustawiony na Auto, Osuszanie, Tylko wentylacja lub Pełna moc. Aby zmienić temperaturę docelową, należy przełączyć się na tryb ogrzewania lub chłodzenia.

Nie można zmienić prędkości wentylatora, gdy regulator na podczerwień został ustawiony na Dry, Full Power lub MultiSpace. Aby zmienić prędkość wentylatora, należy włączyć tryb samego ogrzewania, chłodzenia lub wentylatora.

Aktualizacje oprogramowania dla aplikacji można wyłączyć za pośrednictwem odpowiedniego App Store. Nie zalecamy jednak tego, jeśli nadal chcesz otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i funkcji.

Nie można wyłączyć aktualizacji oprogramowania dla samych urządzeń, ponieważ aktualizacje są konieczne w celu usuwania usterek i ze względów bezpieczeństwa.

Po sparowaniu w trybie Hot Spot, można uzyskać dostęp do informacji o licencji za pomocą ikony ----. Jeśli system został już sparowany, należy usunąć połączenie WLAN i wybrać tryb Hot Spot jako metodę parowania podczas ponownego parowania Connect Key.