Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Svar på de vanligste spørsmålene
Under «Vanlige spørsmål» finner du svar på de vanligste spørsmålene om bruk av HomeCom Easy-appen.

Vi støtter både iOS11 eller nyere og Android 6.0 eller nyere.

Appen er optimert for bruk på smarttelefon, men den kan også installeres på nettbrett.

For å beskytte deg må vi vite at du har rett til å styre apparatet ditt. Brukerkontoer garanterer at bare autoriserte brukere får tilgang til apparatene dine og kan styre dem.

Naturligvis. Alle som ønsker å ha tilgang til systemet må laste ned appen, opprette en Bosch-konto og legge til apparatene i appen.

Vi behandler bare informasjon vi virkelig trenger for å gi deg mulighet til fjerntilgang til apparatene dine. Du kan lese mer om dette under Informasjon i appen og på nettsiden Personvernbestemmelser .

Det er bare mulig å tilbakestille til fabrikkinnstillingene. Når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene, slettes all informasjon som er lagret i gatewayen, og alle brukerne som er koblet til en gateway slettes. Du kan gjøre dette ved å velge «Apparater» -> Velg apparat -> Klikk på Tilbakestill til fabrikkinnstillinger, og følg anvisningene i appen.

Du finner en oversikt over alle kompatible produkter på denne nettsiden .

Kontroller at apparatet ditt er kompatibelt. Du finner informasjon om dette på følgende nettside: Støttede produkter

Du finner QR-koden enten på apparatet eller tilbehøret. I brukerveiledningen som fulgte med apparatet finner du mer informasjon.

Du finner QR-koden enten på apparatet eller tilbehøret. I brukerveiledningen som fulgte med apparatet finner du mer informasjon.

Vi støtter WPS for WLAN-produktene våre. Disse er: Climate Series og Compress 7800iLW mit Connect-Key

WPS står for Wi-Fi Protected Setup. Vi støtter trykking på WPS-knappen, altså må din ruter ha en knapp med betegnelsen WPS eller et lignende symbol: Se brukerveiledningen for ruteren hvis du er usikker.

Det er mulig å koble til apparatet i modusen for trådløs sone (hotspot, AP-modus). Under wi-fi-sammenkoblingen velger du «Manuell (hotspot)» i appen.

Åpne menyen ≡, velg apparater og klikk på knappen +. Velg produktet du ønsker å koble til (du kan veksle mellom forskjellige kompatible apparater).

Hvis du ønsker å slette et apparat fra brukerkontoen din, går du til menyen ≡, velger Apparater, velger deretter apparatet du ønsker å fjerne og klikker på knappen Fjern. Husk at når du fjerner et apparat fra kontoen din, fjernes ingen nettverkskonfigurasjon i selve apparatet. For å gjøre det må du tilbakestille selve apparatet. Du finner informasjon om dette i brukerveiledningen for apparatet.

Det er mulig å koble til apparatet i modusen for trådløs sone (hotspot, AP-modus). Under wi-fi-sammenkoblingen velger du «Manuell (hotspot)» i appen.

Du kan endre foretrukket språk i innstillingene for appen i Innstillinger på smarttelefonen din.

Ja, du kan tilpasse hovedskjermbildet. Gå til menyen ≡, og velg Tilpasning. Du kan endre rekkefølgen til kartene på hovedskjermbildet ved å dra og slippe dem. Du kan gi nytt navn til et kart ved å velge blyantsymbolet. Du kan vise eller skjule et kart med øyesymbolet. Hvis du bare har ett kart, kan ikke dette skjules.

Trekk ned i midten av skjermen med fingeren for å be om oppdatering av informasjonen.

For å endre sted kan du velge blyantsymbolet i værområdet. Klikk på tegnestiften for å bruke din aktuelle posisjon (da må du aktivere tilgang til posisjon). Du kan også søke etter og velge et sted ved bruk av tekstfeltet.

Dette kan skje hvis en annen bruker foretar innstillinger (fra en app nummer to eller på selve apparatet).

Den eksisterende ruteren kobles fra og forbindelse med en ny ruter opprettes på forskjellige måter avhengig av apparatet.

Climate Series

Koble fra forbindelsen med den gamle ruteren ved å slå den av eller trekke ut støpselet. Etter at du har slått av ruteren, kan du starte WLAN-sammenkoblingen fra begynnelsen og koble til den nye ruteren. For å starte wi-fi-sammenkoblingen går du til «Apparater», klikker på «Legg til apparat» og følger anvisningene i appen.

Compress 7800i LW(M) med Connect-Key

Velg Meny og deretter Internett på displayet til varmepumpen. Velg deretter Koble fra. For å koble til en ny ruter åpner du appen, klikker på Apparater og Legg til apparat i menyen og følger anvisningene i appen.

Du kan fortsatt styre oppvarmingen av boligen med romtermostatene eller displayet på varmeanlegget. For klimaanlegg kan du bruke IR-romregulatoren.

Nei. De siste innstillingene blir gjenopprettet. Kontroller at ruteren igjen har strømforsyning og er koblet til internett, slik at du kan styre apparatene dine via appen.

Følgende spesifikasjoner kreves for å fungere med Connect-Key:

  • WPA2 (også blandet WPA/WPA2) nettverk med AES eller TKIP & AES kryptering
  • DHCP aktivert
  • SSID må kunne oppdages (ikke skjult)
  • 2,4 GHz-nettverk, vanligvis 5 GHz-rutere støtter også 2,4 GHz parallelt

Klikk på meldingen eller på Varsling i menyen for å se feilindikatoren. Der vises også informasjon om mulige løsninger.

Vennligst sjekk enhetsinnstillingene om enheten fremdeles er paret og tilkoblet. Hvis den er frakoblet, men tilgjengelig, vennligst sjekk internettforbindelsen din. Hvis den forsvant, kan du utføre sammenkoblingen igjen ved å klikke på "legg til enhet". Hvis sammenkoblingen mislykkes igjen, må du kontakte servicepartneren din (se kontakter i Bosch HomeCom Appen) for profesjonell hjelp.

Kontroller om Connect-Key er i strømsparemodus ved å berøre lysdioden på den korte kanten. Hvis ikke dette hjelper, kontrollerer du at Connect-Key er riktig installert i apparatet ditt og at strømforsyningen fungerer. Startprosessen kan ta opptil 1 minutt.

Sjekk den nyeste versjonen av gateway-fastvaren i Utvidet informasjon. Hvis du ikke oppdaterer, kan det muligens skyldes svakt WLAN-signal. Forsøk å forbedre dette med en rekkeviddeforlenger.

Du kan ikke endre den nominelle temperaturen hvis IR-regulatoren var stilt inn på Automatisk drift, Tørr, Bare ventilasjon eller Full effekt. Du skifte til varme- eller kjølemodus for å kunne endre den nominelle temperaturen.

Du kan ikke endre viftehastigheten hvis IR-regulatoren er stilt inn på Dry, Full Power eller MultiSpace. Du må aktivere modusen Bare varme, Kjøling eller Vifte for å kunne endre viftehastigheten.

Programvareoppdateringer for appen kan deaktiveres via den gjeldende appbutikken. For at du fortsatt skal motta sikkerhets- og funksjonsoppdateringer anbefaler vi imidlertid ikke dette.

Programvareoppdateringer for selve apparatet kan ikke deaktiveres, ettersom oppdateringer er nødvendige for feilrettinger og av sikkerhetsgrunner.

Under sammenkoblingen via Hotspot-modus kan du se lisensinformasjonen via symbolet ----. Hvis du allerede har foretatt sammenkobling av systemet ditt, må du slette WLAN-forbindelsen og velge Hotspot-modus som sammenkoblingsmetode mens du kobler til Connect-Key på nytt.