Kolofon

Kolofon

Imprint

Ansvarlig for internettsidene av Bosch Thermotechnik GmbH

Navn og adresse

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar
GERMANY

Styre

Jan Brockmann (Styreleder),
Birte Lübbert,
Dr. Thomas Volz

Telefonnummer

+49 6441 418-0

e-post-adresse

info.thermotechnik@de.bosch.com

Avdeling

Wetzlar

Registreringer

Rettsprotokoll: Wetzlar
HRB HR B 13

MVA-ID-nr.

DE 811164527

Konfliktløsning på nettet

Informasjon angående konfliktløsning på nettet: EU-kommisjonen tilbyr en plattform for løsningen av konflikter på nettet. Denne plattformen skal forenkle forhandlinger utenfor retten for å løse konflikter med hensyn til kontraktsmessige plikter i nettsalg og tjenesteavtaler.

Denne plattformen finnes under: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bosch Thermotechnik GmbH: Vi deltar ikke i forlik foran kundeforhandlingsinstanser utenfor retten.