Gedetailleerde data-analyse

HomeCom Pro ondersteunt nu ook cascadesystemen

Nu naar HomeCom Pro

Cascade

Met deze uitbreiding kunnen cascadesystemen met maximaal vier cv-toestellen op het portaal worden aangesloten.

Cascadesystemen worden door het portaal via de systeemdetectie gedetecteerd en de serviceorganisatie/installateur wordt op de hoogte gebracht van eventuele storingen. Bovendien worden, in geval van een storing, reserve-onderdelen en oplossingen om de oorzaak van de storing te verhelpen voorgesteld. Verwarmingscircuit- en warmwaterinformatie kan via datalogging worden geanalyseerd en via de parameterconfigurator worden opgevraagd en gewijzigd indien de eindgebruiker over de juiste autorisatie beschikt.

De datalogging zal in de komende weken worden uitgebreid met cascadespecifieke waarden van de cv-toestellen (bv. modulatie van de afzonderlijke cv-toestellen).

De basisvereiste voor de compatibiliteit van een cascadesysteem met maximaal vier cv-toestellen is een MC400 cascademodule met een productiedatum die jonger is dan September 2019.

Probeer het nu!

Alle voordelen in een oogopslag

  • Monitoring van systeemgedrag en storingen
  • Visualisatie van het huidige gedrag
  • Maatregelen afleiden

  • Veranderingen aanbrengen
  • Controle van de veranderingen
  • Verbeteringen documenteren

Cascadesystemen worden door het portaal via de systeemdetectie gedetecteerd en de serviceorganisatie/installateur wordt op de hoogte gebracht van eventuele storingen.

In geval van een storing worden reserve-onderdelen en oplossingen voor het opheffen van de oorzaak van de storing voorgesteld.

Informatie over het verwarmingscircuit en warm water kan via datalogging worden geanalyseerd indien de eindafnemer de juiste machtiging verstrekt. De datalogging bevat cascadespecifieke waarden van de cv-toestellen (bv. modulatie van de afzonderlijke cv-toestellen).

Informatie over het verwarmingscircuit kan worden opgevraagd en gewijzigd met behulp van de parameterconfigurator.

HomeCom Pro ondersteunt
EasyControl
MB LAN 2
Nefit Easy
Control Key - K30

Cascades kunnen worden aangesloten en gedetecteerd met HomeCom Pro. Voorkomende foutmeldingen worden doorgestuurd naar de opgegeven mailadressen. In geval van een storing worden reserve-onderdelen en oplossingen, om de oorzaak van het defect op te heffen, voorgesteld. Informatie over het verwarmingscircuit en warm water kan via datalogging worden geanalyseerd indien de eindafnemer de juiste autorisatie heeft verstrekt. In de komende weken zal de datalogging worden uitgebreid met cascadespecifieke waarden van de cv-toestellen (b.v. modulatie van de afzonderlijke cv-toestellen). Met de parameterconfigurator kan informatie over het verwarmingscircuit worden opgevraagd en gewijzigd.

Een voorwaarde voor het gebruik van datalogging in cascades is een overeenkomstige toestemmingsverklaring van de eindafnemer. Indien aan deze voorwaarde is voldaan, verschijnt de keuze "Monitoring" in de details van het systeem in het bovenste gebied. Om het te gebruiken, ga naar de portfolio-weergave en selecteer de betreffende systeem. Open de pagina "Monitoring" en vraag de relevante parameters van de overeenkomstige installatie op. De datalogging zal in de komende weken worden uitgebreid met cascadespecifieke waarden van de ketels (bv. modulatie van de afzonderlijke ketels). Bovendien is een MC400 cascademodule vereist met een fabricagedatum die jonger is dan September 2019.

Een voorwaarde voor het gebruik van de configurator voor cascades is een overeenkomstige toestemmingsverklaring van de eindafnemer. Indien aan deze voorwaarde is voldaan, verschijnt de selectie "Configurator" in de details van het systeem in het bovenste gebied. Om het te gebruiken, ga naar de portfolio-weergave en selecteer het systeem. Open de pagina "Configurator" en vraag de relevante verwarmingscircuit- en warmwaterparameters van het betreffende systeem op. De datalogging zal in de komende weken worden uitgebreid met cascadespecifieke waarden van de cv-toestellen (bv. modulatie van de afzonderlijke cv-toestellen). Bovendien is een MC400 cascademodule vereist met een fabricagedatum die jonger is dan September 2019.

Behandel op afstand verzoeken van klanten of optimaliseer de systeeminstellingen van uw klant.

Wijzigingen moeten worden bevestigd door en worden vervolgens doorgegeven aan de Internet gateway. Deze neemt de parameters over en geeft ze via de lokale bus door aan de overeenkomstige systeemcomponenten.

De MB LAN 2 gateway en het aangesloten verwarmingssysteem bepalen welke relevante systeemparameters weergegeven en toegankelijk zijn. Op voorwaarde dat de eindafnemer van het systeem zijn toestemming heeft gegeven