Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden gelden in hun bij contractafsluiting geldige versie, voor het gebruik van de via Bosch Homecom (Pro) van Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstr. 30-32, 35576 Wetzlar ("Bosch", "wij", "ons") aangeboden diensten door u als gebruiker ("Eindgebruiker", "u").

§1 Serviceaanbod en beschikbaarheid

Bosch Homecom (Pro) is een platform, waarmee u als eindgebruiker en uw installateur toegang kan geven tot uw cv-installatie om aanvullende diensten te kunnen verlenen, zoals bijvoorbeeld onderhoud en diagnose op afstand.

Verschillende functies, zoals bijvoorbeeld installatie-overzicht en storingsmeldingen met voorspelde oorzaak. De aangeboden diensten kunnen bijv. het beschikbaar maken van de data van uw klanten en hun cv-installatie, kaarten, informatie en overige content (hierna samenvattend "content") genoemd zijn, en verder de mogelijkheid informatie over de klant en hun cv-installaties in uw profiel op te slaan en te beheren.

Voor het gebruik van diensten moet u zich registreren. De registratie voor het gebruik van Bosch Homecom (Pro) is gratis. Wij behouden ons echter het recht voor bepaalde diensten uitsluitend tegen een vergoeding aan te bieden. Diensten waarvoor betaald moet worden zijn echter altijd goed aangegeven. Gedetailleerde regelingen over uw gebruik vindt u in paragraaf 4.

Voor gratis diensten kan men geen aanspraak maken op een gebruik zonder onderbrekingen. Er wordt niet gegarandeerd, dat de toegang of het gebruik van Bosch Homecom (Pro) niet door onderhoudswerkzaamheden, verdere ontwikkelingen of anders door storingen onderbroken of beïnvloed kan worden waarbij er eventueel ook gegevensverlies kan ontstaan. Wij streven ernaar dat u de diensten van Bosch Homecom (Pro) zonder onderbrekingen kunt gebruiken. Door technische storingen (bijv. onderbreking van de stroomvoorziening, hardware- en softwareproblemen, technische problemen in de datakabels) kunnen echter tijdelijke beperkingen of onderbrekingen optreden.

Voor betaalde diensten (ook die binnen de basistoegang toegankelijk zijn) garanderen wij op ons verantwoordelijkheidsgebied een beschikbaarheid van 95% gemiddeld per jaar. In de berekening berekening zijn de reguliere onderhoudsperioden van Bosch Homecom (Pro), welke op woensdag tussen 22:00 en 6:00 uur liggen, niet meegenomen.

§2a Registratie op Bosch Homecom als eindgebruiker

Voor gebruik van Bosch Homecom heeft u een bestaande Bosch Account nodig voor de login. Na een succesvolle login wordt u verzocht, informatie te geven en uw toegangsgegevens te complementeren. Deze bestaan uit de volgende gegevens: aanhef voornaam, achternaam, straat, huisnummer, plaats, postcode, land, taal, telefoonnummer.

Wanneer het aangeven van bepaalde data (met name van contact- en betalingsgegevens) tijdens de registratie of bij het gebruik van aangeboden diensten op Bosch Homecom noodzakelijk, dan moet u deze volledig en correct invoeren. Mochten deze data zich in de loop van de gebruiksrelatie wijzigen, dan moet u uw gegevens op Bosch Homecom direct in uw persoonlijke instellingen aanpassen. Wanneer er door verkeerde informatie kosten ontstaan, (door mislukte boekingen vanwege verkeerde rekeninginformatie), dan bent u verplicht de kosten te vergoeden.

Met het versturen van uw uitgebreide registratiegegevens accepteert u ons aanbod voor het afsluiten van een gebruiksovereenkomst op basis van deze gebruiksvoorwaarden. Met de ontvangst van de e-mail bevestiging komt een overeenkomst volgens de gebruiksvoorwaarden tot stand en schakelen we de aangevraagde toegang vrij. Vanaf de vrijschakeling heeft u recht op het gebruik van Bosch Homecom in het kader van deze gebruiksvoorwaarden. Hiervoor moet u van te voren de vrijschakeling bevestigen door aanklikken van de link in de e-mail. Mocht deze bevestiging binnen 30 dagen niet plaatsvinden, dan wordt uw toegang gedeactiveerd.

Uw registratie, de gebruiksverhouding en het gebruikersaccount inclusief toegangsdata zijn niet overdraagbaar. Wij voeren doorgaans bij de registratie als eindgebruiker geen controle uit van uw identiteit en uw informatie. Wij aanvaarden daarvoor geen verantwoordelijkheid, dat het zich bij de profieleigenaar steeds gaat om die persoon, die zich voor de betreffende profieleigenaar uitgeeft.

§2b Registratie op Bosch HomeCom Pro als professionele gebruiker

De diensten voor de installateur kunnen uitsluitend worden afgenomen door bedrijven, die zijn gevestigd in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Nederland of Luxemburg.

Om zich als installateur bij Bosch HomeCom Pro te registreren, moet u eigenaar van het bedrijf zijn, resp. wanneer het bij de onderneming om een juridische persoon gaat, directeur of het bestuur zijn.

Minderjarigen en personen waarvan de toegang permanent is geblokkeerd, kunnen zich niet aanmelden.

Voor gebruik van Bosch Homecom Pro heeft u een bestaande Bosch Account nodig voor de login. Tijdens de registratieprocedure voor Bosch Homecom Pro wordt u verzocht informatie te verstrekken en uw toegangsgegevens vast te leggen. Deze bestaan uit de volgende gegevens: firma, toevoeging/afdeling, straat, postcode/plaats, kengetal/telefoonnummer, kengetal/faxnummer, e-mail, URL, klantnummer, branche; contactpersoon: aanhef, titel, voornaam, achternaam, landnummer, telefoonnummer.

Wanneer het aangeven van bepaalde data (met name van contact- en betalingsgegevens) tijdens de registratie of bij het gebruik van aangeboden diensten op noodzakelijk is, dan moet u deze volledig en correct invoeren. Mochten deze data zich in de loop van de gebruiksrelatie wijzigen, dan moet u uw gegevens op direct in uw persoonlijke instellingen aanpassen. Wanneer er door verkeerde informatie kosten ontstaan, (door mislukte boekingen vanwege verkeerde rekeninginformatie), dan bent u verplicht de kosten te vergoeden.

Met het versturen van uw uitgebreide registratiegegevens accepteert u ons aanbod voor het afsluiten van een gebruiksovereenkomst op basis van deze gebruiksvoorwaarden. Vanaf de vrijschakeling heeft u recht op het gebruik van Bosch Homecom Pro in het kader van deze gebruiksvoorwaarden.

U mag zich slechts éénmaal registreren op Bosch HomeCom Pro. Uw registratie, de gebruiksverhouding en het gebruikersaccount inclusief toegangsdata zijn niet overdraagbaar.

§3 Verantwoordelijkheid voor de toegangsgegevens

Uw toegangsgegevens inclusief het wachtwoord moeten door u geheim worden gehouden en in geen geval bekend te worden gemaakt aan onbevoegden.

Het is verder uw verantwoordelijkheid te waarborgen, dat uw toegang tot Bosch Homecom (Pro) en het gebruik van de op Bosch Homecom (Pro) ter beschikking staande diensten uitsluitend door u resp. door de door u gemachtigde personen plaatsvindt. Vermoed u dat onbevoegde derden kennis hebben of willen hebben van uw toegangsgegevens, of er is bij u een ander, illegaal verkeerd, onrechtmatig gebruik van Bosch Homecom (Pro) bekend, dan moet Bosch direct via het volgende adres worden geïnformeerd: support.homecom@de.bosch.com

Opgelet: u bent volledig verantwoordelijk voor elk gebruik en/of andere activiteit op Bosch Homecom (Pro), dat onder uw toegangsgegevens wordt uitgevoerd. U als gebruiker bent verantwoordelijk voor de door de onbevoegde derde veroorzaakte schade, behalve als u geen blaam treft.

§4a Gebruik van diensten tegen betaling in Bosch Homecom

Op Bosch Homecom heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van zowel gratis, als betaalde diensten.

Het aanbod in Bosch Homecom is vrijblijvend en niet bindend, dit vormt slechts een uitnodiging voor een offerte door het doen van een bestelling. De bestelling van de gebruiker vormt een aanvraag aan Bosch Homecom, welke deze kan aannemen of afwijzen.

Wanneer het gebruik van een dienst (inclusief het ophalen van content) kosten met zich mee brengt, dan krijgt u vóór het openen van de toegang tot de betreffende dienst een mededeling over de kosten die ontstaan, de betalingsvoorwaarden, looptijd en opzegging en andere details. Daarna heeft u de mogelijkheid, de bestelling door op de bestelknop te drukken, te versturen.

Door het aanklikken van de bestelknop "bestellen tegen kosten" geeft u een bindende bestelling (opdracht). Met de bevestiging van de bestelling komt een overeenkomst tot stand tussen u en Bosch.

Alle aangegeven kosten zijn inclusief de steeds geldende wettelijke BTW. Voor zover niet afwijkend overeengekomen, brengen wij u de contractueel verschuldigde vergoeding steeds naderhand in rekening. De afrekening vindt uitsluitend via elektronische weg plaats door het versturen van de factuur per e-mail. Wanneer u in uw profielinstellingen het versturen van de rekening via de reguliere post kiest, kunnen hiervoor extra kosten (verwerkings- en portokosten) in rekening worden gebracht. De hoogte van de kosten voor het verzenden van de factuur wordt u bij de keuze van de verzendwijze getoond.

De kosten voor de door u gebruikte diensten worden via een betalingsdienst afgehandeld. Deze wordt aan u voorafgaande aan het afsluiten van het contract bekend gemaakt.

§4b Gebruik van diensten tegen betaling in Bosch Homecom Pro

Op Bosch Homecom Pro heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van zowel gratis, als betaalde diensten. Bosch HomeCom Pro biedt de installateur de mogelijkheid installaties van de klant in opdracht en met toestemming van de eindgebruiker te bewaken, resp. op afstand parameters in te stellen. Daarvoor is het nodig, dat de installateur de installaties koppelt aan zijn eindgebruiker.

Door het aanklikken van "Verbinden tegen vergoeding" verbindt u een nieuwe klantinstallatie met uw eindgebruiker. Daarmee komt een overeenkomst tussen u en Bosch tot stand.

U kunt te allen tijde een installatie van een eindgebruiker ook weer verwijderen ("Installatiedetails", "Installatie verwijderen"). Deze wordt dan vanaf de komende maand niet langer aan de installateur gefactureerd.

Alle aangegeven bedragen zijn exclusief de steeds geldende wettelijke BTW. Voor zover niet afwijkend overeengekomen, brengen wij u de contractueel verschuldigde vergoeding steeds naderhand in rekening. Voor zover er niks afwijkends is overeengekomen moeten de facturen binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum worden voldaan. De afrekening vindt via elektronische weg plaats door het versturen van de factuur per e-mail. Wanneer u in uw profielinstellingen het versturen van de rekening via de reguliere post kiest, kunnen hiervoor extra kosten (verwerkings- en portokosten) in rekening worden gebracht. De hoogte van de kosten voor het verzenden van de factuur wordt u bij de keuze van de verzendwijze getoond.

De kosten voor de door u gebruikte diensten worden via een betalingsdienst afgehandeld. Deze wordt aan u voorafgaande aan het afsluiten van het contract bekend gemaakt.

§ 5 Herroepingsrecht

Wij garanderen u als consument zowel m.b.t. de aanmelding en gebruik van Bosch Homecom (Pro) als het verkrijgen van content tegen vergoeding in Bosch Homecom (Pro) een herroepingsrecht.

De vereisten en juridische gevolgen van het herroepen vindt u in de volgende annuleringinformatie.

U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen. De herroepingsperiode bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het afsluiten van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Bosch Thermotechnik GmbH, TT/PJ-CPS Adres: Postfach 13 09, 73243 Wernau E-mail support.homecom@de.bosch.com

middels een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, of e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt daarvoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. U kunt het voorbeeld-herroepingsformulier of andere eenduidige verklaring opsturen. Maakt u van deze mogelijkheid gebruik, dan zullen wij u direct (bijv. per e-mail) een bevestiging sturen over het ingaan van een dergelijke herroeping.

Voor het aanhouden van de herroepingsperiode is het voldoende, dat u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingsperiode verstuurt.

Gevolgen van het herroepen

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dan zullen wij aan u alle betalingen, welke wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die daaruit bestaan dat u een ander soort levering dan de door ons aangeboden voordelige standaard levering heeft gekozen), direct en uiterlijke binnen veertien dagen vanaf de dag terugbetalen, waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

Uw herroepingsrecht bij een overeenkomst omtrent de levering van digitale content verloopt vóór het verstrijken van de herroepingsperiode, wanneer wij met de uitvoering van de overeenkomst beginnen (download), nadat u het begin van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft ingestemd en u te kennen heeft gegeven dat u weet dat u door toe te stemmen met het beginnen van de uitvoering van de overeenkomst uw herroepingsrecht verliest.

§6 Blokkeren van toegangen

Bosch kan uw toegang tot Bosch Homecom (Pro) naar eigen inzicht geheel of deels tijdelijk of continu blokkeren, wanneer er concreet bewijsmateriaal is, dat u tegen de gebruiksvoorwaarden en/of geldende in overtreding bent of was, of wanneer we een ander rechtmatig belang hebben bij de blokkering. Bij de beslissing over een blokkering wordt er adequaat rekening gehouden met uw rechtmatige belangen. Bosch zal u over een blokkering middels een persoonlijk bericht via e-mail waarschuwen. Wanneer u ondanks de waarschuwing in overtreding blijft tegen dezen gebruiksvoorwaarden, dan behouden wij ons het recht voor de toegang tijdelijk of permanent te blokkeren en u van toekomstige deelname aan Bosch Homecom (Pro) tijdelijk of permanent uit te sluiten.

In geval van een tijdelijke, resp. permanente blokkade van uw toegangsrechten wordt u hierover per e-mail ingelicht.

In geval van een tijdelijke blokkade wordt na het verstrijken van de blokkadeperiode of het wegvallen van de reden tot blokkade het recht op toegang opnieuw geactiveerd en u wordt hierover per e-mail op de hoogte gesteld. Een permanent geblokkeerd toegangsrecht kan niet hersteld worden.

§7 Beëindiging van het gebruik

U kunt uw toegang te allen tijden voor het einde van de lopende maand opzeggen. Voor de gratis toegang, door uw Bosch Homecom (Pro)-Account door afmelden te beëindigen.

Stuur ons voor de opzegging van een toegang tegen vergoeding a.u.b. een opzegging aan het volgende adres: support.homecom@de.bosch.com.

Wij behouden ons eventueel het recht voor, de toegang geheel of voor afzonderlijk diensten per e-mail, met een opzegperiode van veertien (14) kalenderdagen aan het einde van de maand op te zeggen.

In geval van een opzegging van het Bosch Homecom (Pro)-account worden uw gebruikersnaam en wachtwoord op het moment van beëindiging geblokkeerd.

In geval van een opzegging van uw Bosch Homecom (Pro)-account hebben wij het recht, met afloop van 30 kalenderdagen na de in werking tredende opzegging en na verstrijken van eventuele wettelijke termijnen, alle in het kader van uw Bosch Homecom (Pro)-account gegenereerde data onherroepelijk te verwijderen. Voor persoonlijke gegevens geldt met prioriteit de privacy-wetgeving, welke ook een kortere periode voor het verwijderen voor kan schrijven.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid, het versturen van gebruiksgegevens van uw cv-installatie aan Bosch Homecom (Pro) te onderbreken, door de internetverbinding van uw cv-installatie te onderbreken (bijv. door het loskoppelen bij LAN of het wissen van de toegang in uw WiFi-router). De door u geconfigureerde verbinding van uw cv-installatie met uw installateur, (bijv. voor extra service zoals onderhoud en diagnose op afstand) kunt u te allen tijde in uw gebruikersprofiel wijzigen of compleet blokkeren. U bent verplicht uw huurder, onderhuurder of volgende eigenaren van de woning op deze mogelijkheid te wijzen, dan een beveiliging van zijn verwarmingsdata pas na wijziging van de toegang tot Bosch Homecom (Pro) of definitieve onderbreking van de gegevensoverdracht gewaarborgd is.

§8 Omvang van het toegestane gebruik, bewaking van de gebruiksactiviteiten

Uw gebruiksrecht beperkt zich tot de toegang tot Bosch Homecom (Pro), alsmede het gebruik van de op Bosch Homecom (Pro) steeds verkrijgbare diensten in het kader van de regelingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Voor het creëren van de in uw verantwoordelijkheidsgebied voor het volgens de overeenkomst van de diensten noodzakelijke technische vereisten (met name hardware, browser en internettoegang) bent u zelf verantwoordelijk. Wij zijn u hierover geen advies schuldig.

Er wordt op gewezen dat gebruiksactiviteiten in wettelijk toelaatbare omvang bewaakt kunnen worden of dat er hiervoor wettelijke verplichtingen voor ons bestaan. Dit houdt o.a. de vastlegging van IP-verbindingsgegevens en hun verwerking in de wettelijk toegestane of voorgeschreven omvang bij een concrete verdenking van een overtreding tegen de voorliggende deelname- en gebruiksvoorwaarden en/of bij een concrete verdenking van het aanwezig zijn van een onrechtmatige daad of misdrijf.

§9 Bescherming van de content

De samenstelling van de content op Bosch Homecom (Pro) is als zodanig auteursrechtelijk beschermd. U mag deze content uitsluitend overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden en in het op Bosch Homecom (Pro) gegeven kader gebruiken.

§10 Gebruiksrecht voor de op Bosch Homecom (Pro) beschikbare content

Voor zover niet in deze gebruiksvoorwaarden of op Bosch Homecom (Pro) een verder gebruik uitdrukkelijk wordt toegestaan, mag u de op Junkers Homecom (Pro) beschikbare content uitsluitend gebruiken voor eigen doeleinden en wanneer u een natuurlijke persoon bent, voor met als doel dit voor in hetzelfde huishouden wonende familieleden online op te roepen en weer te geven. Een commercieel gebruik van de beschikbare content is verboden. Dit gebruiksrecht is beperkt tot uw contractuele deelname aan Bosch Homecom (Pro).

Het is u verboden, de op Bosch Homecom (Pro) beschikbare content geheel of deels te bewerken, te wijzigen, te vertalen, te vertonen of openbaar te maken, tentoon te stellen, te vermenigvuldigen of te verspreiden (inclusief gebruik van zogenaamde I-Framing).

Tevens is het verboden, auteursrechtaanduidingen, logo's en overige kenmerken of mededelingen te verwijderen of te wijzigen.

Voor het downloaden van content ("Download") en voor het afdrukken van content heeft u alleen toestemming, wanneer een mogelijkheid voor downloaden, resp. afdrukken op Bosch Homecom (Pro) als functionaliteit (bijv. middels een download-knop) ter beschikking staat.

Voor de door u correct van Bosch Homecom (Pro) gedownloade content krijgt u steeds een in de tijd onbeperkt en niet exclusief gebruiksrecht voor het gebruik voor eigen doeleinden of voor doeleinden van in hetzelfde huishouden wonende familieleden. Voor zover het om content gaat, die u tegen betaling ter beschikking is gesteld, is een verdere vereiste voor deze overdracht van rechten de volledige betaling van de betreffende content. Voor de rest blijven alle rechten van de content bij de oorspronkelijke rechthebbenden.

De dwingende wettelijke rechten (inclusief de vermenigvuldiging voor privé en overig eigen gebruik) blijven onaangetast.

§11 Verboden activiteiten

Verboden is elke handeling, die mogelijk de probleemloze werking van Bosch Homecom (Pro) beïnvloed, met name onze IT-systemen overmatig te belasten (bijv. door browser scripts en andere programma's).

§12 Privacy

Raadpleeg a.u.b. onze privacy-bepalingen www.bosch-homecom.com/nl/nl/datenschutz.

§ 13 Beperking van aansprakelijkheid

Bosch is tegenover u uitsluitend volledig aansprakelijk voor schade, die berust op een opzettelijke of grove nalatige overtreding van de contractuele verplichtingen door Bosch en bij ernstig of dodelijk letsel of aantasting van de gezondheid. In het geval van een licht nalatige schending van verplichtingen die voor een correcte uitvoering van de overeenkomst absoluut noodzakelijk zijn waarvan u met regelmaat en in bijzondere mate kunt verwachten dat deze worden nageleefd, (essentiële contractverplichtingen) is de aansprakelijkheid van Bosch tot voorspelbare en typisch optredende schade beperkt. Overigens is de aansprakelijkheid voor nalatigheid uitgesloten, in het bijzonder ook voor elke soort van indirecte- of gevolgschade. Een eventueel bestaande aansprakelijkheid van Bosch volgens de productaansprakelijkheid- of veiligheidswetgeving of bij overname van garanties blijft hierdoor onaangetast.

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook bij inbreuken van de wettelijke vertegenwoordiger of assistenten van Bosch. Voor zover op bovenstaande regelingen een aansprakelijkheid van Bosch is uitgesloten, geldt dit ook voor een persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerker en assistent van Bosch.

§14 Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden, prijsverhogingen en reductie van de service-omvang

Bosch behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden, prijsverhogingen alsmede reductie van de service-omvang te allen tijde met effectiviteit ook binnen bestaande contractverhoudingen te wijzigen.

Wanneer u niet vanaf de ontvangst van de kennisgeving herroept en het gebruik van de service ook na het verstrijken van de herroepingsperiode voortzet, dan gelden de wijzigingen als geldend overeengekomen. Bosch behoudt zich het recht voor, in geval van een herroeping de gebruiksovereenkomst overeenkomstig § 6 te beëindigen. In de wijzigingsmededeling wordt u gewezen op uw herroepingsrecht en de gevolgen.

Bij wijzigingen in de BTW hebben wij het recht overeenkomstig deze wijziging de vergoeding voor de betaalde diensten aan te passen, zonder dat het recht op herroeping geldt.

§15 Wijzigingen van de dienstverlening

Wij hebben te allen tijde het recht, op Bosch Homecom (Pro) gratis aangeboden diensten te wijzigen, nieuwe diensten gratis of tegen een vergoeding beschikbaar te maken en de reeds bestaande gratis dienstverlening te stoppen. Wij zullen hierbij echter steeds proberen rekening te houden met uw rechtmatige belangen.

In geval van wijzigingen binnen de diensten waarvoor betaald wordt, wordt u minimaal 30 kalenderdagen vóór de geplande in werking treding van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Wanneer u niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving herroept, dan gelden de wijzigingen na het verstrijken van de periode als geldend overeengekomen. Wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dan eindigt de overeenkomst omtrent het gebruik van de betreffende betaalde dienst met het in werking treden van de geplande wijziging.

Onder de hierboven genoemde vereisten hebben wij tevens het recht Bosch Homecom (Pro) volledig te stoppen.

In elke wijzigingsmededeling wordt u afzonderlijk op de gevolgen gewezen van de wijziging en uw herroepings- en/of opzeggingsrecht.

§16 Overige wijzigingen in prijzen en diensten

Bosch behoudt zich het recht voor Bosch HomeCom (Pro) continu te verbeteren of andere wijzigingen door te voeren, welke niet onder de regeling in § 14 vallen. Dat omvat o.a. wijzigingen in de layout of updates voor productstabiliteit en uitbreiding van de functionaliteit. Mocht Bosch HomeCom Pro u door deze wijzigingen niet langer aanspreken, dan kunt u uw toegang volgens de regels in § 7 punt 1 opzeggen.

§17 Algemene bepalingen

Exploitant van Bosch Homecom is: Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstr. 30-32 35576 Wetzlar

Uitgebreide informatie over ons als exploitant van Bosch Homecom kunt u vinden on ons colofon.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor onaangetast. Partijen zijn in voorkomend geval verplicht overleg te plegen om de nietige bepaling te vervangen door een bepaling die het nauwst aansluit bij de oorspronkelijk bedoelde betekenis van die bepaling. Het bovenstaande geldt ook voor het opvullen van eventuele leemtes.

De wettelijk voorgeschreven rechtsgebieden gelden.

Herroepingsformulier voor toegang tegen vergoeding

Stuur ons, wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, a.u.b. onderstaande informatie.

Aan: Bosch Thermotechnik GmbH TT-RHC/ECP Justus-Kilian-Strasse 1 35457 Lollar Germany

E-mail: support.homecom@de.bosch.com

Hiermee herroep(en) ik/wij () de door mij/ons() afgesloten overeenkomst over de koop van de volgende producten()/ het leveren van de volgende dienst():

Besteld op / verkregen op (*) Uw Naam/namen: Uw adres(sen): Uw handtekening(en) (alleen bij mededeling op papier): Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.