Connect Check

Connect Check

Kan de verwarmingsinstallatie worden aangesloten?
Connect Check

Doe de check om te weten te komen of de Installatie kan worden gekoppeld aan HomeCom Pro. In een paar stappen heeft u alle informatie.

Doe de Connect Check!