HomeCom Easy lietotne

Bosch HomeCom Easy

Jaunā Bosch lietotne
Informācija par jūsu telpu klimatu un karstā ūdens apgādi

Bosch HomeCom Easy lietotne

Lejupielādējiet HomeCom Easy lietotni no ​​Apple Store vai Google Play Store jau šodien

HomeCom Easy priekšrocības

Sākumekrāns – svarīga informācija

Šeit redzamas visas jūsu ierīces un sākotnējo iestatījumu opcijas.

Paziņojumi – vienmēr saņemiet aktuālo informāciju, pateicoties statusa displejam

Darbības kļūmes gadījumā iespējamie risinājumi tiek uzrādīti šeit.

Laika programma – jūsu ikdienai pielāgota apkures un karstā ūdens apgādes sistēma

Šeit varat katru dienu noteikt, kad un kādā temperatūrā tiek veikta apkure.

Apkure – vienkārša siltuma ieregulēšana

Šeit varat izvēlēties manuālo vai automātisko darba režīmu, kā arī pielāgot laika programmu apkurei.

Karstais ūdens – īpaši pielāgots jūsu vajadzībām

Šeit varat izvēlēties manuālu vai automātisku darba režīmu, kā arī pielāgot laika programmu karstā ūdens uzsildīšanai.
Enerģijas patēriņš – individuāls rādījums
Šeit varat aplūkot pārskatu par savu patēriņu.
Savienot

Savienot

Pievienojiet visas Bosch ierīces, izmantojot vienu lietotni, un lietojiet vienotu lietotāja saskarni.

Pārvaldīt

Pārvaldīt

Izmantojot pielāgojamu sākumekrānu, jebkurā laikā iegūstiet ātru un precīzu pārskatu par savu tehniku.

Apkalpot

Apkalpot

Vienkāršojiet apkures iekārtu lietošanu, izmantojot lietotnes skaidro un pārskatāmo saskarni.

Būt drošībā

Būt drošībā

Pateicoties automātiskajam kļūdas paziņojumam, esiet mierīgs un inormēts pat kļūdas gadījumā.