Juridiskā informācija

Juridiskā informācija

Nospiedums

Atbildīgā persona par Bosch Thermotechnick GmbH interneta lapām

Vārds, uzvārds un adrese

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar
GERMANY

Valde

Jan Brockmann (Valdes priekšsēdētājs),
Birte Lübbert,
Dr. Thomas Volz

Tālruņa numurs

+49 6441 418-0

E-pasta adrese

info.thermotechnik@de.bosch.com

Uzņēmējdarbības vieta

Wetzlar

Reģistrācija

Reģistrācijas tiesa - Wetzlar
HRB HR B 13

PVN ID Nr.

DE 811164527

Strīdu izšķiršana tiešsaistē (ODR)

Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (ODR): Eiropas Komisija piedāvā platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē. Šī platforma ir paredzēta, lai sekmētu strīdu ārpustiesas izlīgumos saistībā ar līgumiskām saistībām tiešsaistes pārdošanas un pakalpojumu līgumos.

Platformu var sameklēt: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bosch Thermotechnik GmbH: Mēs neiesaistāmies ārpustiesas izlīgumos pirms patērētāju arbitrāžas iestādēm.