Juridiskā informācija

Datu aizsardzība

Datu aizsardzības norādījumi

Uzņēmums Bosch Thermotechnik GmbH (turpmāk tekstā "Bosch" vai "mēs", vai "mums") priecājas, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, kā arī mobilās lietotnes (kopā arī "tiešsaistes piedāvājums") un interesējaties par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem.

Bosch respektē jūsu privātumu

Mums ļoti rūp jūsu privātuma aizsardzība, apstrādājot personas datus, kā arī visu komercdatu drošība, un to mēs ņemam vērā mūsu uzņēmuma procesos. Personas datus, ko esam ieguvuši, jums izmantojot mūsu tiešsaistes piedāvājumus, mēs apstrādājam konfidenciāli un tikai saskaņā ar likumu noteikumiem.

Datu aizsardzība un informācijas drošība ir daļa no mūsu uzņēmuma politikas.

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Personas datu apstrāde

Pamatprincipi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adreses, tālruņu numuri, e-pasta adreses, līguma, rezervāciju un norēķinu dati, kas izsaka personas identitāti.

Mēs ievācam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats vai jūs, piemēram, reģistrācijas ietvaros, esat devuši savu piekrišanu.

Apstrādātās datu kategorijas

Tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:

 • komunikācijas informācija (piemēram, vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts, adrese);

 • produktu un uzstādīšanas dati (piemēram, uzstādīšanas adrese, sērijas numurs, iekārtas tips, uzstādīšanas datums);

 • tehniskie un savienojumu dati (piemēram, IP adrese, informācija par interneta savienojumu);

 • sistēmas dati (piemēram, notikumi, kļūdas, tiešsaistes dati, sensoru vērtības, apkopes prognozes);

 • reģistrācijas dati (piemēram, identifikators, lietotājvārds);

 • lietotāja iestatījumi (piemēram, valoda, laika josla);

 • produkta reģistrācijas dati (piemēram, informācija par montieri, reģistrācijas datums);

 • iekārtas identifikācijas dati (piemēram, sērijas numurs, iekārtas ID);

 • apkārtējās vides dati (piemēram, temperatūra);

 • atrašanās vietas dati (piemēram, GPS koordinātas).

 • Kamera un uzņemtie attēli

 • Jūsu VDAR datu subjekta piekļuves pieprasījuma informācija (piemēram, pieprasījuma veids, informācija par jūsu identitāti un/vai informācija saziņai)

Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Mēs un mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji apstrādājam jūsu personas datus tālāk norādītajos apstrādes nolūkos:

 • Šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, likumiska interese no mūsu puses par tiešo mārketingu, ja tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences likuma noteikumiem).

 • Traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, mūsu tiesisko saistību izpilde datu aizsardzības jomā un likumiska interese par traucējumu novēršanu un mūsu piedāvājumu drošību).

 • Mūsu tiesību ievērošana un aizstāvēšana (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, likumiskā interese no mūsu puses par mūsu tiesību izpildi un aizstāvēšanu).

 • Lai nodrošinātu mūsu ar internetu savienoto produktu pamatfunkcijas. (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunkts, līgumsaistības, kas paredz saskaņotā funkciju apjoma nodrošināšanu).

 • Klientu apkalpošanas darbu noteikšana, plānošana un izpilde. (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunkts, līguma izpilde)

 • Mums adresētu (klientu) pieprasījumu un ziņojumu apstrādei un atbildēšanai saistībā ar mūsu uzņēmumu, mūsu produktiem un pakalpojumiem (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, mūsu pamatotā interese komunikācijā ar klientu mūsu saimnieciskās darbības ietvaros; VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunkts, pasākumu izpilde pirms līguma noslēgšanas, kā, piemēram, līguma piedāvājumu sagatavošana).

 • Kvalitātes pārbaudes un uzlabošanas nolūkos. (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, mūsu likumiskā interese attīstīt un uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus)

 • Jūsu datu aizsardzības pieprasījuma apstrādāšanai saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi. Norādījums: jūsu pieprasījuma apstrādes ietvaros mēs jūsu datus attiecīgi nepieciešamajā apmērā nosūtām citiem Bosch grupas uzņēmumiem un/vai trešajām pusēm, kā, piemēram, ārējiem pakalpojumu sniedzējiem (Tiesiskais pamats VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma c) apakšpunkts, mūsu tiesiskais pienākums reaģēt uz pieprasījumiem saskaņā ar VDAR 12. pantu).

Bosch ID

Mūsu tiešsaistes piedāvājumam pieslēgties iespējams tikai ar centrālo Bosch ID. Centrālo Bosch ID RB Group izstrādāja Robert Bosch GmbH, lai kopīgajiem lietotājiem ļautu izmantot dažādu grupas uzņēmumu piedāvājumus ar vienotiem pierakstīšanās datiem un paaugstinātu datu drošību.

Atbildīga par šī pierakstīšanās dienesta nodrošināšanu ir Bosch Software Innovations GmbH, Ullsteinstraße 128, 12109 Berlīne (Berlin), Vācijā ("BSI").

Ja vēlaties reģistrēties BSI centrālās Bosch ID saņemšanai, jāievēro vispārējie centrālās Bosch ID reģistrēšanās un lietošanas noteikumi un BSI datu aizsardzības norādījumi.

Pēc veiksmīgas reģistrācijas pierakstīšanās datus, ko izmantojāt centrālajai Bosch ID, variet izmantot arī šim tiešsaistes piedāvājumam. Šim mērķim mēs jums nodrošinām BSI centrālās Bosch ID pierakstīšanās vedni. BSI mums pēc pierakstīšanās apstiprina jūsu pilnvarojumu un nodrošina jūsu datus, kas nepieciešami mūsu piedāvājuma izmantošanai (piem., vārds un uzvārds, dzimšanas datums, firmas nosaukums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, korespondences adrese). Mēs nesaņemam jūsu paroli.

Attiecībā uz tālāku, ar centrālo Bosch ID saistītu datu nodošanu Bosch grupas ietvaros lūdzam skatīt BSI datu aizsardzības norādījumus. Lietošanas līgumu jebkurā laikā varat pārtraukt, izmantojot centrālo Bosch ID, izejot atrakstīšanās procesu. Lūdzu klikšķiniet uz šīs saites: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas ir jaunāki par 16 gadiem.

Datu nodošana tālāk

Datu nodošana citiem datu pārziņiem

Jūsu personas datus nododam citiem datu pārziņiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, mums vai trešajai personai ir likumiska interese par nodošanu vai ir saņemta jūsu piekrišana. Detalizēta informācija par tiesisko pamatu atrodama sadaļā Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats. Trešās personas var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi. Ja dati tiek nodoti trešajām personām, pamatojot to ar likumisko interesi, tas ir izklāstīts šajos datu aizsardzības norādījumos.

Turklāt datus var nodot citiem datu pārziņiem, ja mums ir tāds pienākums saskaņā ar likumu noteikumiem vai izpildāmu iestāžu vai tiesisku lēmumu.

Pakalpojumu sniedzēji (vispārīgi)

Mēs dodam pakalpojumu sniedzējiem tādus uzdevumus kā pārdošanas un mārketinga pakalpojumi, līgumu pārvaldība, maksājumu noformēšana, programmēšana, datu mitināšana un palīdzības tālruņa pakalpojumi. Mēs esam šos pakalpojumu sniedzējus rūpīgi izvēlējušies un regulāri tos uzraugām, it īpaši, cik rūpīgi tie apietas ar saglabātajiem datiem un kā nodrošina to aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un likumu priekšrakstus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

Nodošana saņēmējiem ārpus EEZ

Mēs varam personas datus nodot arī saņēmējiem, kuru juridiskā adrese ir ārpus EEZ tā sauktajās trešajās valstīs. Šādā gadījumā pirms nodošanas mēs pārliecināmies, ka saņēmējs nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni (piemēram, balstoties uz ES Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecīgajai valstij vai ar saņēmēju noslēgtu tā saukto Eiropas Savienības ES līguma standartklauzulu vienošanos) vai ir saņemta jūsu piekrišana datu nodošanai tālāk.

Jūs varat no mums saņemt pārskatu par saņēmējiem trešajās valstīs un konkrēto līgumu noteikumu kopiju, kas nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni. Lūdzu, izmantojiet datus sadaļā Kontakti.

Saglabāšanas ilgums; uzglabāšanas termiņi

Datus mēs parasti saglabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai vai kamēr mums ir likumiskā interese turpmākai saglabāšanai (piemēram, pēc līguma izpildes mums vēl var būt likumiskā interese par mārketingu pa pastu). Pēc tam mēs dzēšam personas datus, izņemot tādus datus, kurus jāturpina glabāt juridisko saistību izpildei (piemēram, saskaņā ar nodokļu likumu un komerclikumu mums ir pienākums dokumentus, piemēram, līgumus un rēķinus, saglabāt noteiktu laika posmu).

Mūsu mobilo lietojumprogrammu lietošana

Papildus tiešsaistes piedāvājumam mēs piedāvājam arī mobilās lietojumprogrammas (lietotnes), kuras varat lejupielādēt mobilajās galiekārtās. Papildus datiem, kurus ievācam tīmekļa vietnēs, mēs, izmantojot lietotnes, ievācam citus personas datus, kas ir specifiski tieši mobilās gala lietotnes lietošanai.

Atrašanās vietas datu apstrāde

Mūsu piedāvājums ietver arī no atrašanās vietas atkarīgus pakalpojumus, kas ļauj mums sagatavot īpašus piedāvājumus, kas ir pielāgoti jūsu atrašanās vietai. Lai varētu jums nodrošināt šīs lietotnes funkcijas, mēs ar jūsu piekrišanu ievācam pēdējās trīs mobilās ierīces pārraidītās atrašanās vietas un jūsu IP adresi. Mēs neizmantojam šos datus, lai veidotu pārvietošanās profilu. Šo funkciju jūs varat deaktivizēt attiecīgās lietotnes iestatījumos vai jūsu mobilās galiekārtas operētājsistēmas iestatījumos, kā arī atkal aktivizēt vai īslaicīgi deaktivizēt, izmantojot pauzes režīmu, lai neierobežotu lietotnes pamatfunkcijas.

Google Firebase

Pakalpojuma sniedzējs: Google Inc., 1600 Amphi-theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV

Funkcija: lietotāja darbību ar atbilstošo aplikāciju (piem., atistalēšana, avārija, atjaunināšana, lietošanas biežums) analīze, konversijas izsekošana un atkārtota adresēšana saistībā ar Google Ads

Lietotņu veikalu pārvaldītāju veikta datu apstrāde

Datu, piemēram, lietotājvārda, e-pasta adreses un individuālā ierīces identifikatora, izpaušana lietotņu veikalam (piemēram, Google Play, ko pārvalda Google; App Store, ko pārvalda Apple; Galaxy App Store, ko pārvalda Samsung), lejupielādējot attiecīgo lietotni, nav uzskatāma par mūsu veiktu datu vākšanu un ir ārpus mūsu kompetences. Mums nav nekādas ietekmes uz šo datu vākšanu un tālāku apstrādi, par kuru ir atbildīgs lietotņu veikals.

Ārējās saites

Mūsu tiešsaistes piedāvājums var ietvert saites uz trešo pušu – ar mums nesaistītu piedāvātāju – interneta vietnēm. Pēc noklikšķināšanas uz saites mēs vairs nevaram ietekmēt, noklikšķinot uz saites, trešajai pusei nodoto personas datu ievākšanu, apstrādi un izmantošanu (piemēram, IP adrese vai tās vietnes URL, kurā atrodas saite), jo mēs, protams, nevaram kontrolēt trešās puses rīcību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu personas datu apstrādi, ko veic trešā puse.

Drošība

Mūsu darbiniekiem un mūsu pilnvarotajiem pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem ir pienākums ievērot diskrētumu un piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumus.

Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu piemērotu aizsardzības līmeni un aizsargātu jūsu datus, ko mēs pārvaldām, jo īpaši no nejaušas un nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijām, zuduma, mainīšanas, neatļautas izpaušanas vai neatļautas piekļuves. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstības līmenim.

Lietotāju tiesības

Savu tiesību īstenošanai izmantojiet datus sadaļā Kontakti. Lūdzu, nodrošiniet, lai mums būtu iespēja viennozīmīgi identificēt jūsu personu.

Tiesības saņemt informāciju un uzziņas

Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par to, vai mēs veicam jūsu personas datu apstrādi. Ja tā ir, jums ir tiesības saņemt no mums uzziņas par jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam.

Koriģēšanas un dzēšanas tiesības

Jūs varat mums pieprasīt koriģēt nepareizus jūsu datus un – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – pilnīgot vai dzēst jūsu datus.

Tas neattiecas uz datiem, kas nepieciešami rēķinu un grāmatvedības mērķiem vai pakļauti likumā noteiktam uzglabāšanas pienākumam. Ja piekļūt šādiem datiem nav vajadzīgs, to apstrāde tiek ierobežota (skatīt turpinājumā).

Apstrādes ierobežošana

Jūs varat no mums pieprasīt – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – ierobežot jūsu datu apstrādi.

Iebilšana pret datu apstrādi, ja tiesiskais pamats ir "likumiskā interese"

Turklāt jums ir tiesības, pamatojoties uz iemesliem, kas izriet no jūsu īpašas situācijas, jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko mēs veicam, ja tās tiesiskais pamatojums ir "likumiska interese". Tad mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien mēs saskaņā ar likumu noteikumiem nepierādām, ka mums ir aizsargājami iemesli turpināt apstrādi, kas ir pārāki par jūsu tiesībām.

Iebilšana pret tiešo mārketingu

Turklāt jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos un ar to saistīto profilēšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka organizatorisku iemeslu dēļ iespējama pārklāšanās starp jūsu atsaukumu un jūsu datu lietošanu aktuāli notiekošas kampaņas ietvaros.

Piekrišanas atsaukšana

Ja esat devis mums savu piekrišanu datu apstrādei, varat to atsaukt jebkurā laikā ar uz priekšu vērstu spēku. Jūsu datu apstrādes tiesiskums līdz atsaukšanai paliek neskarts.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības datus, ko esat mums izpaudis, saņemt strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā vai – ja tehniski iespējams – pieprasīt to pārsūtīšanu trešajai pusei.

Tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. Jūs varat šim nolūkam vērsties datu aizsardzības iestādē, kas ir piekritīga jūsu dzīvesvietai vai federālajai zemei vai mums piekritīgajā datu aizsardzības iestādē. Tā ir:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Germany

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany

Datu aizsardzības norādījumu izmaiņas

Mēs paturam tiesības mainīt mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumus, ja tas nepieciešams tehniskās attīstības dēļ. Šādos gadījumos atbilstoši pielāgosim arī mūsu norādījumus par datu aizsardzību. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā mūsu datu aizsardzības norādījumu aktuālo versiju.

Jūsu tiesību īstenošana un saziņas iespējas

Ja vēlaties ar mums sazināties, izmantojiet adresi, kas norādīta sadaļā "Datu pārzinis".

Lai īstenotu jūsu datu subjekta tiesības vai paziņotu par datu aizsardzības pārkāpumu, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Varat ar mums sazināties arī, rakstot uz šo e-pasta adresi:

privacy.ttde@bosch.com

Koncerna pilnvarotais par datu aizsardzību:

pilnvarotais par datu aizsardzību, informācijas drošība un datu aizsardzība (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Vācija.