BUJ

BUJ

Bieži uzdotie jautājumi
Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par lietotnes HomeCom Easy darbību varat atrast mūsu bieži uzdoto jautājumu sadaļā.

Mēs atbalstām gan iOS11 vai jaunāku versiju, gan Android 6.0 vai jaunāku versiju.

Lietotne ir optimizēta lietošanai viedtālruņos, taču to var instalēt arī planšetdatoros.

Lai jūs pasargātu, mums jāzina, ka esat pilnvarots lietot savu ierīci. Lietotāju konti garantē, ka tikai pilnvaroti lietotāji var piekļūt jūsu ierīcēm un tās pārvaldīt.

Protams. Ikvienam, kurš vēlas piekļūt sistēmai, ir jālejupielādē lietotne, jāizveido Bosch konts un jāpievieno ierīces lietotnei.

Mēs apstrādājam tikai tādu informāciju, kas mums patiešām ir nepieciešama, lai nodrošinātu attālinātu piekļuvi jūsu ierīcēm. Papildu informāciju var atrast lietotnes sadaļā “Informācija” un internetā – mūsu datu aizsardzības noteikumos Datu aizsardzības noteikumi .

Iespējama tikai rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana. Atiestatot rūpnīcas iestatījumus, visa vārtejā saglabātā informācija tiek dzēsta un visi ar vārteju saistītie lietotāji tiek noņemti. To var izdarīt, atlasot “Ierīces” -> Atlasīt ierīci -> Noklikšķiniet uz “Rūpnīcas datu atiestatīšana” un izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

Šajā vietnē varat atrast visus saderīgos produktus Vietne .

Pārliecinieties, vai ierīce ir saderīga. Informācija par to ir atrodama šajā vietnē:

QR kodu varat atrast vai nu uz ierīces, vai arī uz ierīces piederumiem. Plašāku informāciju skatiet ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

QR kodu varat atrast vai nu uz ierīces, vai arī uz ierīces piederumiem. Plašāku informāciju skatiet ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

Mēs atbalstām WPS mūsu WLAN produktiem, kuri ir: Climate Series un Compress 7800iLW ar Connect-Key

WPS nozīmē Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu. Jūsu maršrutētājam vajadzētu būt papildu pogai ar nosaukumu WPS, vai arī to apzīmē līdzīga ikona: Citos gadījumos, lūdzu, skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu.

Ierīci ir iespējams pieslēgt tīklāja režīmā (AP režīmā). Wi-Fi sapārošanas procesa laikā lietotnē atlasiet “Manuāli (Mobilais tīklājs)”.

Atveriet izvēlni ≡, atlasiet ierīces un pēc tam pieskarieties taustiņam +. Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties sapārot (ņemiet vērā, ka varat pārslēgties starp dažādām saderīgām ierīcēm).

Ja vēlaties noņemt ierīci no sava lietotāja konta, dodieties uz izvēlni ≡, atlasiet ierīces un pēc tam atlasiet ierīci, kuru vēlaties noņemt, un pēc tam pieskarieties taustiņam “Noņemt”. Ņemiet vērā, ka, noņemot ierīci no sava konta, netiek noņemta tīkla konfigurācija pašā ierīcē. Lai to izdarītu, jums pašam ir jāatiestata ierīce. Informāciju par to varat atrast ierīces rokasgrāmatā.

Ierīci ir iespējams pieslēgt tīklāja režīmā (AP režīmā). Wi-Fi sapārošanas procesa laikā lietotnē atlasiet “Manuāli (Mobilais tīklājs)”.

Vēlamo valodu varat mainīt viedtālruņa iestatījumu lietotnes iestatījumos.

Jā, savu galveno ekrānu var pielāgot. Atveriet izvēlni ≡ un atlasiet “Personalizēt”. Varat mainīt kārtību, kādā ikonas parādās galvenajā ekrānā, ar velc un nomet darbību. Ikonas var pārdēvēt, atlasot zīmuļa simbolu. Varat arī parādīt vai paslēpt ikonu, pieskaroties acs simbolam. Ja jums ir tikai viena ikona, to nevar paslēpt.

Lai pieprasītu datu atjaunināšanu, ar vienu pirkstu velciet ekrāna centrā uz leju.

Lai rediģētu atrašanās vietu, laika apstākļu sadaļā atlasiet zīmuļa simbolu. Noklikšķiniet uz piespraudes simbolu, lai pieņemtu savu pašreizējo atrašanās vietu (jums ir jāaktivizē atrašanās vietas kopīgošanas funkciju). Varat arī meklēt un atlasīt atrašanās vietu, izmantojot teksta lauku.

Tas var notikt, kad otrs lietotājs maina iestatījumus (izmantojot otru lietotni vai pašu ierīci).

Atkarībā no ierīces ir dažādas iespējas, kā atvienot esošo maršrutētāju un izveidot savienojumu ar jaunu maršrutētāju.

Climate Series

Atvienojiet veco maršrutētāju, to izslēdzot vai atvienojot no tīkla. Pēc maršrutētāja izslēgšanas jūs varat sākt Wi-Fi sapārošanas procesu no jauna un savienot jauno maršrutētāju. Lai sāktu Wi-Fi savienošanas procesu, dodieties uz sadaļu “Ierīces”, noklikšķiniet uz “Pievienot ierīci” un izpildiet lietotnē norādītās darbības.

Compress 7800i LW(M) ar Connect-Key

Siltumsūkņa displejā atlasiet “Izvēlne” un pēc tam “Internets”. Pēc tam atlasiet “Atvienot”. Lai pievienotu jaunu maršrutētāju, dodieties uz lietotni, izvēlnē pieskarieties taustiņam “Ierīces” un “Pievienot ierīci” un izpildiet lietotnē norādītās darbības.

Jūs joprojām varat pats kontrolēt apkuri, izmantojot telpas termostatus vai apkures sistēmas displeju. Gaisa kondicionēšanas sistēmām jūs varat izmantot infrasarkano telpas regulatoru.

Nē, pēdējie iestatījumi tiks atjaunoti. Pārliecinieties, ka maršrutētājs atkal ir ieslēgts un ka tas ir savienots ar internetu, lai jūs varētu kontrolēt savas ierīces, izmantojot lietotni.

Lai strādātu ar Connect-Key, ir nepieciešamas šādas specifikācijas:

  • WPA2 (arī WPA / WPA2) tīkls ar AES vai TKIP&AES šifrēšanu
  • DHCP iespējots
  • SSID jābūt atklātam (ne paslēptam)
  • 2,4 GHz tīkls, parasti 5 GHz maršrutētāji paralēli atbalsta arī 2,4 GHz

Pieskarieties ziņojumam vai izvēlnē pieskarieties “Paziņojums”, lai skatītu kļūdas ziņojumu. Tur redzēsiet norādījumu par iespējamiem risinājumiem.

Ierīces iestatījumos pārbaudiet, vai ierīce joprojām ir savienota un darbojas tiešsaistē. Ja tā ir bezsaistes režīmā, bet ir pieejama, lūdzu, pārbaudiet interneta savienojumu, ja tā pazudusi, lūdzu, veiciet pārošanu vēlreiz, noklikšķinot uz "pievienot ierīci". Ja atkal neizdodas savienot pārī, sazinieties ar savu servisa partneri (skatiet kontaktus Bosch HomeCom App), lai saņemtu profesionālu palīdzību.

Pārbaudiet, vai Connect-Key ir enerģijas taupīšanas režīmā, pieskaroties gaismas diodei uz īsās malas. Ja tas nedarbojas, pārliecinieties, vai ierīcē ir pareizi instalēts Connect-Key un vai tas ir pievienots elektrības avotam. Sākuma process var ilgt 1 minūti.

Papildinformācijā pārbaudiet vārtejas programmaparatūras jaunāko versiju. Ja neatjaunināsiet, tas varētu būt saistīts ar vāju WLAN signālu. Lūdzu, mēģiniet to uzlabot, izmantojot atkārtotāju.

Ja infrasarkanā regulatora iestatījums ir “Automātisks”, “Sauss”, “Tikai ventilācija” vai “Pilna jauda”, ​​iestatītās temperatūras nav iespējams mainīt. Lai mainītu ieregulēto temperatūru, jums jāpārslēdzas uz sildīšanas vai dzesēšanas režīmu.

Jūs nevarat mainīt ventilatora ātrumu, ja infrasarkanā regulatora iestatījums ir “Sauss”, “Pilna jauda” un “MultiSpace”. Lai mainītu ventilatora darbības ātrumu, jāaktivizē Apkures, Dzesēšanas vai tikai Ventilatora režīms.

Lietotnes programmatūras atjauninājumus var deaktivizēt, izmantojot attiecīgo lietotņu veikalu. Tomēr mēs to neiesakām, lai jūs varētu turpināt saņemt drošības un funkciju atjauninājumus.

Ierīču programmatūras atjauninājumus nevar deaktivizēt, jo atjauninājumi ir nepieciešami problēmu novēršanas un drošības apsvērumu dēļ.

Savienošanas procesā mobilā tīklāja režīmā informācijai par licenci var piekļūt, izmantojot ikonu ----. Ja esat jau izveidojis savienojumu ar sistēmu, jums ir jāizdzēš WLAN savienojums un kā savienošanas metode jāizvēlas mobilā tīklāja režīms, kamēr atkal izveidojat savienojumu ar Connect-Key.