Impresszum

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

A Bosch Thermotechnik GmbH (a továbbiakban "Bosch", illetve "mi") örömmel fogadja, hogy meglátogatta internetes oldalainkat, illetve mobil alkalmazásainkat (összefoglalóan "online ajánlat"), valamint érdeklődik vállalatunk és termékeink iránt.

A Bosch tiszteletben tartja az Ön magánszféráját

Személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordítunk magánszférájának védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Az online ajánlatunk meglátogatása során nyert személyes adatait bizalmasan, a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az adatvédelem és az információbiztonság vállalatunk üzletpolitikájának részét képezik.

Adatkezelő

Bosch az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

Kapcsolattartási adataink a következők:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

Alapelvek

A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

Személyes adatokat (beleértve az IP-címet is) csak akkor kezelünk, amikor annak vagy megfelelő jogalapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.

A kezelt adatkategóriák

A következő adatkategóriákat kezeljük:

 • Szerződéses törzsadatok (pl. szerződéses kapcsolat, termékkel, ill. szerződéssel kapcsolatos érdekeltség, ügyfélszám)

 • Ügyfélelőzmények

 • Szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok

 • Tervezési és szabályozási adatok

 • Technikai és csatlakozási adatok (pl. IP-cím, az internetkapcsolatra vonatkozó adatok)

 • Rendszeradatok (pl. események, hibák, online adatok, érzékelőértékek, szerviz előrejelzés)

 • Regisztrációs adatok (pl. azonosító, felhasználónév)

 • Felhasználói beállítások (pl. nyelv, időzóna)

 • Termékregisztrációs adatok (pl. a telepítő adatai, a regisztrációs dátuma)

 • Készülékazonosítók (pl. sorozatszám, készülékazonosító)

 • Környezeti adatok (pl. hőmérséklet)

 • Helyadatok (pl. GPS-koordináták)

 • Fájlok

 • Videó- és fényképfelvételek

Az adatkezelési célok és azok jogalapjai

A Bosch és az általa megbízott szolgáltatók az Ön személyes adatait a következő célokból kezelik:

 • Ezen online ajánlat nyújtása (jogalap: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja, a szerződéses kötelezettségek teljesítése).

 • A szerződési feltételeink szerinti számlázás (jogalap: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja, a szerződés teljesítése).

 • Felhasználó kéréseinek és utasításainak megválaszolása, illetve teljesítése különböző technikai rendszereken keresztül, mint például Chatbot és hangvezérelt eszköz (voice bot) (jogalap: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a, b, f, pontja, hozzájárulás, szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy termékeink / szolgáltatásaink fejlesztéséhez fűződő jogos érdekünk).

 • Szolgáltatás-megszakadások/zavarok helyreállítása céljából és biztonsági okokból (jogalap: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja, az adatbiztonság területén jogi kötelezettségünk teljesítése, a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlatunk biztonságához fűződő jogos érdekünk).

 • Ön-promóció és mások által végzett promóció, valamint piackutatás és elérés elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben vagy az Ön hozzájárulása alapján (jogalap: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) és f) pontja, hozzájárulás vagy direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben ez az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik. Jogi tilalom esetén a reklámcélú kapcsolatfelvétel csak az Ön előzetes hozzájárulásával történik).

 • Hírlevél küldése e-mailben, illetve SMS-ben/MMS-ben a címzett hozzájárulásával (jogalap: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, hozzájárulás).

 • Jogaink megvédése és érvényesítése (jogalap: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja, a saját jogaink érvényesítéséhez és megvédéséhez fűződő jogos érdekünk).

 • A termék felügyeletével és biztonságával kapcsolatos jogi kötelezettségeink teljesítése céljából. (jogalap: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja, jogos érdekünk termékeink biztonságának a garantálására).

 • Saját jogaink megvédése a garanciális és termékregisztrációs kérdések keretén belül. (jogalap: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja, jogos érdekünk termékeink biztonságának garantálására).

 • Az internethez csatlakoztatott termékeink alap funkcionalitásának biztosítása céljából. (jogalap: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja, szerződéses kötelezettség a funkciók megállapodás szerinti körének biztosítására).

 • Ügyfélszolgálati esetek gyűjtése, tervezése és feldolgozása. (jogalap: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja, a szerződés teljesítése)

 • Minőségbiztosítási és minőségjavítási célokból. (jogalap: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja, jogos érdekünk termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére és javítására)

Bosch-azonosító

Lehetőség van központi Bosch ID használatával történő regisztrációra is. A központi Bosch ID a Robert Bosch GmbH által a Bosch Csoport számára lett kidolgozva, annak érdekében, hogy a felhasználók egy központi fiók használatával a Bosch Csoporthoz tartozó társaságok különböző szolgáltatásait egy fiók használásával tudják igénybe venni, így növelve az adatbiztonság szintjét is.

Az egyetlen egységes belépési szolgáltatást nyújtásáért (single sign-on) a Bosch Software Innovations GmbH, Ullsteinstraße 128, 12109 Berlin, Németország (“RBG”) a felelős.

Ha igényelni szeretne központi Bosch ID-t, a Regisztrációra vonatkozó Általános Felhasználási Feltételek, a Központi Bosch ID Felhasználási Feltételei és a RBG Adatkezelési Tájékoztatója tekintendő alkalmazandónak.

A központi Bosch ID igénylését követően, a regisztrációnál megadott adatait felhasználhatja a jelen szolgáltatáshoz szükséges regisztráció során is. Ebben az esetben rendelkezésére bocsátunk egy regisztrációs nyomtatványt a központi Bosch ID-hoz. Ezt követően az RBG megerősíti az Ön jogosultságát és rendelkezésünkre bocsátja azokat az adatokat, amely szükségesek a szolgáltatásunk használatához (pl.: pl. keresztnév, vezetéknév, születési dátum, cég név, e-mail cím, telefonszám, postacím). A jelszava nem kerül továbbításra.

A Bosch Csoporttal kapcsolatos adattovábbításokkal tekintetében további információt az Adatkezelési Tájékoztatóban talál. A központi Bosch ID-vel kapcsolatos felhasználói megállapodást megszűntetheti a regisztrációjának törlésével. Ehhez kérjük a következő linket használja: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása

Vegye figyelembe, hogy amennyiben a Bosch és Ön között szerződés áll fenn, akkor minden olyan személyes adatot rendelkezésre kell bocsátania, amelyek a szerződéses viszony létesítéséhez, végrehajtásához és megszüntetéséhez, illetve az ezzel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyek kezelése törvényileg kötelező. Ezeknek az adatoknak a rendelkezésre bocsátása nélkül nem leszünk abban a helyzetben, hogy Önnel szerződést kössünk, azt végrehajtsuk és megszüntessük.

Amennyiben ennek az online ajánlatnak a használata kapcsán az adatkezelésre nem a szerződéses viszony létesítéséhez, végrehajtásához és megszüntetéséhez, illetve az ezzel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez van szükség és ez törvényileg sem kötelező, akkor az adatok Ön általi megadása önkéntes. Vegye figyelembe, hogy online ajánlataink vagy szervizszolgáltatásaink bizonyos funkciói az ehhez szükséges adatok megadása nélkül nem vehetők igénybe.

Chatbot

A jelen online ajánlat keretében lehetőséget nyújtunk arra, hogy audio- és / vagy szöveges üzeneteket küldjön, hogy megjegyzéseket fogalmazzon meg, kérdéseket tegyen fel annak érdekében, hogy többet megtudhasson szolgáltatásainkról, vagy a termékek ellenőrzése és irányítása céljából.

A megkeresésének feldolgozására olyan technikai rendszereket használunk, amelyek automatikus válaszokat hoznak létre vagy utasításokat hajtanak végre.

A fenti cél eléréséhez a csevegés funkció használata során tároljuk a csevegés alkalmával folytatott beszélgetést/előzményeket. A csevegés lezárultával ezek a fájlok rövid időn belül törlésre kerülnek, kivéve, ha a csevegés valamilyen támogatás- vagy szolgáltatáskérés részét képezi. Az utóbbi esetben a csevegés tartalmát hozzárendeljük az Ön ügyfélfiókjához és elmentjük a szerződés teljesítése érdekében.

Kiskorúak

Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.

Adattovábbítás

Adattovábbítás más adatkezelőknek

Személyes adatait alapvetően csak akkor továbbítjuk más adatkezelőnek, ha ez a szerződés teljesítése céljából szükséges, ha a továbbítás a Bosch vagy a harmadik fél jogos érdeke, illetve ha Ön ehhez a hozzájárulását adta. Az adattovábbítás címzettjeiről vagy annak kategóriáiról és az adattovábbítás jogalapjáról további információ az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben található. Harmadik fél lehet a Bosch csoport egy másik vállalata is. Amennyiben harmadik félnek jogos érdek alapján továbbítunk adatokat, azt a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

Ezen túlmenően adatokat más adatkezelőnek is továbbíthatunk, ha törvényi rendelkezések vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat alapján erre kötelezettek vagyunk.

Szolgáltatók (általánosságban)

Külső szolgáltatókat különféle feladatokkal (pl. értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, számlázás, programozás, adattárolás, telefonos ügyfélszolgálat) bízunk meg. Ezeket a szolgáltatókat körültekintően választjuk ki és rendszeresen ellenőrizzük őket, különösen az általuk tárolt adatok gondos és biztonságos kezelését. Valamennyi szolgáltatót kötelezzük a titoktartásra és a törvényi előírások betartására. A szolgáltatók lehetnek a Bosch csoport más vállalatai is.

Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek

Személyes adatokat olyan címzetteknek is továbbíthatunk, akiknek a székhelye egy, az EGT-en kívüli, úgynevezett harmadik országban van. Ilyen esetben a továbbítás előtt meggyőződünk arról, hogy a címzett megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkezik (pl. az Európai Bizottságnak az érintett országra vonatkozó megfelelőségi határozata vagy az Európai Unió és a címzett közötti úgynevezett EU általános szerződési feltételek alkalmazása alapján), illetve arról, hogy Ön a továbbításhoz hozzájárult-e.

Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni.Kérjük, hogy ehhez használja a Kapcsolatfelvétel szakaszban megadott adatokat.

A tárolás időtartama, megőrzési időszakok

Az adatait alapvetően csak addig tároljuk, ameddig ez online ajánlatunk és az azzal kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához szükséges, illetve ameddig jogos érdekünk fűződik az adatok további tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai úton történő marketing célú megkereséshez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait az olyan adatok kivételével, melyeket a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi jogszabályok értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).

Mobil alkalmazásaink használata

Online ajánlataink mellett mobil alkalmazásokat ("applikációkat") is elérhetővé teszünk, melyeket mobil eszközére le tud tölteni. A honlapunkon gyűjtött adatokon túlmenően ezeken az alkalmazásokon keresztül további személyes adatokat is gyűjtünk, melyek a mobil eszközök használatából erednek.

Alkalmazás elemzés

Statisztikai információkra van szükségünk online ajánlataink használatáról az ajánlat felhasználóbarát megjelenítése, az elérés mérése és piackutatás elvégzése céljából.

Erre a célra ebben a szakaszban ismertetett alkalmazás elemzési eszközöket használjuk.

Az eszközök szolgáltatói csak adatfeldolgozóként és a mi útmutatásaink alapján kezelik az adatokat, saját céljaikra nem használhatják fel őket. Az alábbiakban információt talál az egyes eszközök szolgáltatóiról. Amennyiben az ilyen eszközök nyomkövetési módszereket alkalmaznak vagy felhasználói profilokat készítenek, akkor ezeket az eszközöket csak akkor használjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult.

Firebase ellátó: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

További jogosultságok

A készülékén található alkalmazásunk teljes körű használatához szükséges, hogy az alkalmazás a következő hozzáférési jogosultságokkal rendelkezzen:

 • Kamera pl. a bejelentkezési adatok beolvasásához

 • Hely, pl. a lokalizált időjárás megjelenítéséhez

 • Tárolás pl. a kézikönyvek biztosításához

 • Pl. Telefon azonnal lépjen kapcsolatba a szerelővel

Az alkalmazás áruházak üzemeltetői általi adatkezelés

Akkor nem kezelünk adatokat, illetve a felelősségi körünkön kívül történik az adatkezelés, amikor alkalmazásainak letöltése során a felhasználói név, az e-mail cím és az egyedi eszközazonosító az alkalmazás áruházak (pl. Google Play a Google esetén, App Store az Apple esetén, Galaxy App Store a Samsung esetén) részére továbbításra kerülnek. Az ilyen adatgyűjtést, illetve az alkalmazás áruház, mint adatkezelő által végzett további adatkezelést nem áll módunkban befolyásolni.

Hírlevél feliratkozás, visszavonási jog

Online ajánlatunk keretén belül feliratkozhat a hírlevélre. Ehhez az úgynevezett Double Opt-In (feliratkozás megerősítési) eljárást használjuk, ami azt jelenti, hogy csak akkor küldünk Önnek hírlevelet e-mailben, mobil üzenetküldő szolgáltatásban (pl. WhatsApp), SMS-ben vagy push üzenetben,miután egy értesítésben található linkre történő kattintással Ön kifejezetten megerősítette részünkre, hogy a hírlevél-szolgáltatást igénybe kívánja venni. Amennyiben Ön nem kíván a továbbiakban hírlevelet kapni, hozzájárulásának visszavonásával a feliratkozást bármikor megszüntetheti. Az e-mailben kapott hírlevelekhez adott hozzájárulását a vonatkozó online ajánlat e-mailjében megküldött linkre történő kattintással vonhatja vissza vagy pedig a beállítások menüpontban. Emellett kapcsolatba léphet velünk az adatvédelmi tájékoztató kapcsolat részében megadott kapcsolatfelvételi elérhetőségek használatával is.

Külső hivatkozások

Online ajánlatunk más, velünk kapcsolatban nem álló harmadik felek internetes oldalaira mutató linkeket tartalmazhat. A hivatkozásra történő kattintást követően nincs hatásunk arra, hogy a hivatkozásra történő kattintás következtében esetleg a külső félhez továbbított személyes adatok (pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, tekintettel arra, hogy a külső felek magatartása természetesen ellenőrzési körünkön kívül esik. Ezért nem vállalunk felelősséget az ilyen személyes adatok külső fél általi kezeléséért

Biztonság

Munkavállalóinkat és az általunk megbízott szolgáltatókat titoktartási kötelezettség terheli, valamint kötelesek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelni.

Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az általunk kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

A felhasználó jogai

Kérjük, hogy jogai érvényesítéséhez használja a Kapcsolatfelvétel szakaszban megadott adatokat. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen beazonosítható legyen.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e vagy sem. Ha igen, akkor jogosult az általunk kezelt személyes adataihoz hozzáférni.

Helyesbítéshez és törléshez való jog:

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni tőlünk, illetve adatainak törlését is kérheti, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak. Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha az ilyen adatok kezelése nem szükséges, akkor ez az adatkezelés korlátozható (lásd az alábbiakat).

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog:

Amennyiben a szükséges feltételek fennállnak Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni.

Tiltakozás a jogos érdek jogalapon alapuló adatkezelés ellen:

Továbbá Ön jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amikor az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben nem kezeljük tovább az Ön adatait, hacsak nem bizonyítjuk, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Tiltakozás direkt marketinggel szemben::

Továbbá Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing célból történő kezelése és ezzel összefüggő profilalkotás ellen (Tiltakozás direkt marketinggel szemben). Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön tiltakozása és adatainak egy már folyamatban lévő hirdetési kampány körében történő felhasználása között.

A hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását a jövőre tekintettel. Ez nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Adathordozhatóság:

Amennyiben a szükséges feltételek fennálnak, Ön jogosult a nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az technikai szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat továbbítsuk egy harmadik félnek.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga: Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve vállalatunk vonatkozásában illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ez a hatóság a következő:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinket módosítsuk. Ilyen esetben ennek megfelelően módosítjuk adatvédelmi tájékoztatóinkat is. Emiatt kérjük, hogy adatvédelmi tájékoztatónknak a mindenkori legfrissebb változatát vegye figyelembe.

Jogainak gyakorlása és kapcsolatfelvételi lehetőségek

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, akkor az "Adatkezelő" részben megadott címen érhet el minket.

Jogai érvényesítéséhez vagy adatvédelmi incidens bejelentéséhez használja a következő linket: ide.

Emellett a következő e-mail-címen is elérhet minket:

privacy.ttde@bosch.com

Vállalati adatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság és adatvédelem (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Németország.