Impresum

Zaštita podataka

Napomene o zaštiti podataka

Bosch Thermotechnik GmbH (u nastavku "Bosch" odn. "Mi" ili "Nas") veseli se vašem posjetu našim internetskim stranicama te mobilnim aplikacijama (zbirno nazvano i "Online ponuda") i vašem interesu u našoj tvrtki i našim proizvodima.

Bosch poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti kod obrade osobnih podataka te sigurnost svih poslovnih podataka vrlo su nam važni i poštujemo sve u svojim poslovnim procesima. Mi obrađujemo osobne podatke koje prikupljamo kod svog posjeta našim online ponudama povjerljivo i u skladu sa zakonskim odredbama.

Zaštita podataka i sigurnost informacija sastavni su dio naše poslovne politike.

Odgovorna osoba

Odgovorna osoba za obradu vaših podataka je Bosch; izuzeci su navedeni u ovim napomenama o zaštiti podataka.

Naši kontaktni podaci glase kako slijedi:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Obrada osobnih podataka

Načela

Osobni podaci sve su informacije koje se odnose na fizičke osobe koje su identificirane ili koje se mogu identificirati, kao što su ime, adresa, telefonski broj, e-mail, ugovorni, knjigovodstveni i obračunski podaci koji predstavljaju identitet osobe.

Mi prikupljamo, obrađujemo i rabimo osobne podatke (uključujući IP adrese) samo ako za to postoji zakonski pravni temelj ili ste u vezi toga dali svoj pristanak, npr. u okviru registracije.

Obrađene kategorije podataka

Obrađujemo sljedeće kategorije podataka:

 • Matični ugovorni podaci (npr. ugovorni odnos, proizvodni odn. ugovorni interesi, broj kupca)

 • Povijest kupca

 • Obračun ugovora - i podaci za plaćanje

 • Podaci za planiranje i upravljanje

 • Tehnički podaci i podaci za povezivanje (npr. IP adresa, podaci o internetskoj vezi)

 • Podaci sustava (npr. događaji, greške, mrežni podaci, vrijednosti senzora, prognoze servisa)

 • Podaci za registraciju (npr. ID, korisničko ime)

 • Korisničke postavke (npr. jezik, vremenska zona)

 • Podaci registracije proizvoda (npr. informacije o instalateru, datum registracije)

 • Identifikatori uređaja (npr. serijski broj, ID uređaja)

 • Podaci okoline (npr. temperatura)

 • Podaci lokacije (npr. GPS podaci)

 • Datoteke

 • Slikovni zapisi

Svrha obrade i pravne osnove

Mi i pružatelji usluga koje zapošljavamo obrađuju vaše osobne podatke u sljedeće svrhe obrade:

 • Pružanje ove mrežne ponude (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispunjavanje ugovora).

 • Obračun prema našim ugovornim uvjetima (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispunjavanje ugovora).

 • Za automatsko odgovaranje i reakciju na korisničke upite i korisničke unose putem tehničkih sustava poput chatbotova ili govornih botova. (Pravna osnova: članak 6. stavak 1. rečenica 1. lit. a, b, lit. f OUZP, suglasnost, ispunjenje ugovora ili na osnovu našeg legitimnog interesa za poboljšanjem proizvoda/servisa).

 • Za pronalazak smetnji i iz sigurnosnih razloga (pravna osnova: čl.6., st. 1. str. 1., lit (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispunjavanje naših pravnih obveza u području sigurnosti podataka i opravdanog interesa u otklanjanju smetnji i sigurnosti naših ponuda).

 • Vlastita i strana reklama, kao i istraživanje tržišta i mjerenje dometa u zakonski dopuštenom opsegu ili ako ste nam za to dali svoj pristanak. (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš opravdani interes u obradi osobnih podataka za izravno reklamiranje, dokle god je to sukladno uvjetima za zaštitu podataka i konkurentnost. Ako je pravno regulirano, vrši se kontaktiranje u svrhu reklamiranja samo s vašim prethodnim pristankom).

 • Slanje Newslettera s pristankom primatelja putem e-maila odn. SMS/MMS (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, pristanak).

 • Očuvanje i obrana naših prava (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, opravdani interes s naše strane u dokazivanju i obrani naših prava).

 • za ispunjenje naših pravnih obveza o praćenju proizvoda i u svrhe sigurnosti proizvodnje. (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš opravdani interes za jamčenje sigurnosti naših proizvoda).

 • za očuvanje naših prava u okviru upita o jamstvu i registraciji proizvoda. (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš opravdani interes za jamčenje sigurnosti naših proizvoda).

 • za pružanje osnovnih funkcionalnosti naših proizvoda priključenih na internet (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, ugovorna obveza za pružanje ugovorenog opsega funkcija).

 • Prikupljanje, planiranje i obrada intervencija korisničke službe. (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, izvođenje ugovora)

 • za provjere kvalitete i poboljšanja kvalitete. (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš opravdani interes za unapređenju i poboljšanju naših proizvoda i servisa)

Bosch ID

Za našu internetsku ponudu možete se prijaviti samo sa središnjim Bosch ID-om. Središnji Bosch ID razvio je Robert Bosch GmbH za RB Group, kako bi zajedničkim korisnicima omogućio uporabu ponuda različitih tvrtki u grupi koristeći se jedinstvenim podatcima za prijavu i povećao sigurnost podataka.

Za pružanje ove usluge prijave odgovoran je Bosch Software Innovations GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Njemačka ("BSI").

Ako se želite registrirati za središnji Bosch ID kod tvrtke BSI, vrijede opći uvjeti korištenja za registraciju i upotrebu središnjeg Bosch ID-a i BSI informacije o zaštiti podataka.

Nakon uspješne registracije za prijavu za ovu internetsku ponudu možete rabiti i podatke za prijavu koje rabite za središnji Bosch ID. U tu vam svrhu na raspolaganje stavljamo BSI masku za prijavu za središnji Bosch ID. BSI tada potvrđuje vaše ovlasti i na raspolaganje nam stavlja matične podatke potrebne za upotrebu naše ponude (npr. prezime, ime, datum rođenja, naziv tvrtke, e-adresa, telefonski brojevi, poštanska adresa). Vaša lozinka neće biti poslana nama.

S obzirom na daljnje prijenose podataka unutar Bosch grupe povezane sa središnjim Bosch ID-om, pozivamo se na podatke o zaštiti podataka tvrtke BSI. Ugovor o korištenju možete raskinuti u bilo kojem trenutku putem središnjeg Bosch ID-a odjavom. Kliknite u tu svrhu na sljedeću poveznicu: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration

Obveza stavljanja osobnih podataka na raspolaganje

Imajte na umu da, ako postoji ugovor između tvrtke Bosch i vas, morate staviti na raspolaganje one osobne podatke koje su potrebne za sklapanje, izvođenje i završavanje ugovornog odnosa i za ispunjavanje time povezanih ugovornih obveza ili za čiju smo obradu obvezani zakonom. Bez stavljanje tih podataka na raspolaganje nećemo moći sklopiti ugovor s vama, niti ga ispuniti ili završiti.

Ako obrada podataka u okviru uporabe ove mrežne ponude nije potrebna za sklapanje, izvođenje i završetak ugovornog odnosa ili za ispunjavanje ugovornih obveza i nije zakonom propisano, stavljanje podataka na raspolaganje vrši se dobrovoljno. Potrebno je obratiti pozornost na to da se određene funkcionalnosti naše mrežne ponude ili servisne usluge ne mogu iskoristiti bez stavljanja potrebnih podataka na raspolaganje.

Chatboti / sustavi automatskog odgovaranja

Kao dio ove internetske ponude, nudimo vam mogućnost slanja poruka, postavljanja pitanja, dobivanja savjeta i/ili kontrole vaših proizvoda unosom glasovne i/ili tekstualne poruke.

Radi obrade vašeg unosa rabimo tehničke sustave, od kojih neki automatski generiraju odgovore ili izvršavaju upute.

U tu svrhu tijekom komunikacije spremamo povijest unosa. Nakon završetka komunikacije, povijest unosa kratkoročno se briše ili anonimizira, osim ako povijest unosa nije dio podrške ili zahtjeva za servis. U tom će se slučaju sadržaj povijesti unosa dodijeliti vašem korisničkom računu i pohraniti u svrhe ispunjavanja ugovora.

Djeca

Ova se mrežna ponuda ne nudi djeci mlađoj od 16 godina.

Prosljeđivanje podataka

Prosljeđivanje podataka drugim odgovornim osobama

Vaše osobne podatke u pravilu prosljeđujemo drugim odgovornim osobama samo u slučaju da je to potrebno za ispunjavanje ugovora te ako mi ili treća strana ima opravdani interes u prosljeđivanju ili imamo vaš pristanak za isto. Pojedinosti o pravnim osnovama pronaći ćete u odjeljku Svrhe obrade i pravne osnove. Treće strane mogu biti i druge tvrtke grupacije Bosch. Ako se podaci prosljeđuju trećim osobama na temelju opravdanog interesa, to je objašnjeno u napomenama o zaštiti podataka.

Osim toga se mogu prosljeđivati podaci drugim odgovornim osobama, ako smo na osnovu zakonskih odredbi ili zbog izvršnih institucionalnih odn. sudskih naloga obvezani za to.

Pružatelj usluga (općenito)

Mi naručujemo vanjske pružatelje usluga s nalozima kao što su usluge prodaje i marketinga, upravljanje ugovorima, izvršavanje plaćanja, programiranje, hosting podataka i usluge korisničke službe. Te smo pružatelje usluga pažljivo birali i redovito ih nadziremo, posebice njihovo pažljivo postupanje i osiguravanje pohranjenih podataka. Sve pružatelje usluga obvezujemo na tajnost i pridržavanje zakonskih propisa. Pružatelji usluga mogu biti i druge tvrtke grupacije Bosch.

Prosljeđivanje primateljima izvan EGP-a

Osobne podatke možemo proslijediti i primateljima sa sjedištem izvan EGP-a u takozvanim trećim zemljama. U tom slučaju osiguravamo prije prosljeđivanja da kod primatelja postoji primjerena razina zaštite podataka (npr. na temelju odluke o prikaldnosti Europske Komisije za dotičnu zemlju ili Sporazuma takozvanih EU standardnih ugovornih klauzula Europske Unije s primateljem) ili vaš pristanak za prosljeđivanje.

Možete kod nas primiti pregled primatelja u trećim državama i kopiju konkretno dogovorenih regulacija za osiguravanje prikladne razine zaštite podataka. U tu svrhu rabite podatke u odjeljku Kontakt.

Trajanje pohranjivanja; rokovi čuvanja

Mi pohranjujemo vaše podatke u temelju toliko dugo koliko je potrebno za pružanje naše mrežne ponude i s njome povezanih servisa, odn. dokle god imamo opravdani interes u daljnjem pohranjivanju (npr. možemo i nakon ispunjavanja ugovora još imati opravdani interes u marketingu putem pošte). Nakon toga brišemo vaše osobne podatke s izuzetkom onih podataka koje moraju i dalje pohranjivati zbog ispunjavanja pravnih obveza (npr. na osnovu poreznih i trgovačkih rokova čuvanja obezni smo pohranjivati dokumente kao npr. ugovore i računa određeno vrijeme).

Uporaba naših mobilnih aplikacija

Osim naše mrežne ponude na raspolaganje vam stavljamo mobilne aplikacije koje možete preuzeti na svoj krajnji uređaj. Osim podataka prikupljenih na internetskim stranicama putem svojih aplikacija prikupljamo osobne podatke koji nastaju specifično uporabom mobilnog krajnjeg uređaja.

Analiza aplikacije

Potrebne su nam statističke informacije o uporabi naše mrežne ponude kako bismo ju prilagodili korisniku, izvršili mjerenje dometa i istraživali tržište.

U tu svrhu rabimo alate analize aplikacije navedene u ovom odjeljku.

Pružatelji tih alata obrađuju podatke samo za obradu naloga prema našim uputama i ne u vlastite svrhe. Za svaki ćete alat u nastavku pronaći informacije o dotičnom pružatelju usluge. Ako oni rabe mehanizme praćenja ili alate za stvaranje profila korisnika, rabe te alate samo ako ste nam za to dali pristanak.

 • Firebase usluga: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Ostala prava

Kako biste našu aplikaciju na svom krajnjem uređaju mogli rabiti u punom opsegu, potrebno je našoj aplikaciji dati sljedeće dozvole pristupa:

 • Kamera, npr. za skeniranje vaših vjerodajnica za prijavu

 • Lokacija, npr. za prikaz lokaliziranog vremena

 • Pohrana, npr. pružanje vaših priručnika

 • Telefon npr. da se obratite svom neposrednom programeru za instalaciju

Obrada podataka od strane vlasnika trgovina aplikacija

Na prikupljanje podataka s naše strane i izvan našeg područja odgovornosti ne odnosi se prijenos podataka kao što su korisničko ime, e-mail i individualni broj uređaja trgovini aplijacija (npr. Google Play tvrtke Google, App Store tvrtke Apple, Galaxy App Store tvrtke Samsung) pri preuzimanju dotične aplikacije. Na takvo prikupljanje podataka i daljnju obradu od strane trgovine aplikacija kao odgovorna osoba ne možemo utjecati.

Newsletter s prijavom; pravo opoziva

U okviru naše mrežne ponude možete se pretplatiti na newsletter. Za to rabimo takozvani Double Opt-In postupak, pri čemu vam Newsletter putem e-maila, mobilne usluge obavještavanja (npr. WhatsApp), SMS-a ili push poruke šaljemo tek ako ste nam prethodno potvrdili aktiviranje usluge newslettera klikom na poveznicu u obavijesti. Ako se kasnije odlučite da ne želite primati newsletter, pretplatu možete prekinuti bilo kada opozivom svog pristanka. Opoziv se vrši za newsletter putem e-pošte putem otisnute poveznice u newsletter, eventualno u postavkama upravljanja dotične mrežne ponude. Kao alternativa možete nam se obratiti putem podataka u odjeljku Kontakt.

Vanjske poveznice

Naša mrežna ponuda može sadržavati poveznice za internetske stranice trećih osoba - pružatelja usluga s kojima nismo povezani. Nakon klika na poveznicu nemamo više utjecaja na prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka eventualno prenesenih trećim stranama klikom na poveznicu (kao npr. IP adresa ili URL stranice na kojoj se nalazi poveznica), jer ponašanje trećih strana nije u našoj kontroli. Za obradu takvih osobnih podataka od strane trećih ne preuzimamo odgovornost.

Sigurnost

Naši suradnici i tvrtke zadužene za pružanje usluga koje smo angažirali obvezali su se na tajnost i pridržavanje odrebi primjenjivih zakona o zaštiti podataka.

Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere za jamčenje prikladne mjere zaštite i zaštitu vaših podataka kojima upravljamo posebice od rizika nenamjernog ili nezakonitog uništenja, manipulacije, gubitka, promjene ili neovlaštenog objavljivanja odn. neovlaštenog pristupa. Naše se sigurnosne mjere stalno poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem.

Prava korisnika

Za ispunjavanje svojih prava rabite podatke u odjeljku Kontakt. Pritom provjerite da vas možemo točno identificirati.

Pravo na informacije:

Imate pravo od nas zatražiti potvrdu, obrađujemo li vaše osobne podatke. Ako da, možete ostvariti pravo na informacije o osobnim podacima koje obrađujemo.

Pravo na ispravak i brisanje:

Možete zatražiti ispravak pogrešnih podataka i - ako su ispunjeni zakonski uvjeti - upotpunjavanje ili brisanje vaših podataka.

To ne vrjedi za podatke potrebne za obračune i knjigovodstvo ili one koji podliježu zakonskoj obvezi čuvanja. Ako nije potreban pristup na takve podatke, njihova se obrada ogranučava (vidi u nastavku).

Ograničenje obrade:

Možete zatražiti - ako su ispunjeni zakonski uvjeti - da ograničimo obradu vaših podataka.

Prigovor obradi podataka u slučaju pravne osnove "opravdani interes"

Osim toga imate pravo iz razloga koji proizlaze iz posebne situacije, bilo kada prigovoriti obradi podataka s naše strane, ako se ona temelji na pravnoj osnovi "opravdanog interesa". Tada ćemo prekinuti obradu vaših podataka, osim ako prema zakonskim propisima možemo dokazati nužne razloge daljnje obrade, što poništava vaša prava.

Prigovor na izravno reklamiranje:

Osim toga bilo kada možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u reklamne svrhe i time povezano profiliranje ("Prigovor rekamama"). Imajte na umu da iz organizacijskih razloga može doći do preklapanja vašeg prigovora s uporabom vaših podataka u okviru već postojeće kampanje.

Opoziv pristanka:

Ako stenam dali pristanak na obradu vaših podataka, u bilo kojem trenutku ga možete opozvati za budućnost. Zakonitost obrade vaših podataka do opoziva isključuje se od toga.

Prenosivost podataka:

Nadalje imate pravo, podatke, koje ste nam dali na raspolaganje, primiti u strukturiranom, aktualnom, strojno čitljivom obliku, odn. - ako je tehnički izvedivo - zatražiti da se podaci prenesu trećoj strani.

Pravo na prigovor kod nadzornog tijela:

Imate pravo uložiti prigovor kod nadzornog tijela za zaštitu podataka. U tu se svrhu možete obraditi tijelu za zaštitu podataka nadležnom za vaše prebivalište odn. vašu županiju ili tijelu za zaštitu podataka nadležnom za nas. To je:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Promjena napomena o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo promjene svojih sigurnosnih mjera i mjera zaštite podataka, ako je to potrebno za tehničko unapređenje. U tim ćemo slučajevima prilagoditi i svoje napomene za zaštitu podataka. Stoga obratite pozornost na aktualnu verziju napomena o zaštiti podataka.

Ostvarivanje svojih prava i mogućnosti kontaktiranja

Ako nam se želite obratiti, možete nas dobiti na adresi navedenoj u odjeljku "Odgovornost za obradu podataka".

Da biste ostvarili svoja prava ispitanika ili nam želite javiti kršenje zaštite podataka, kliknite ovdje.

Možete nam se obratiti i putem sljedećeg e-maila:

privacy.ttde@bosch.com

Osoba odgovorna za zaštitu podataka u koncernu:

Ooba odgovorna za zašatitu podataka, informacijska sigurnost i zaštita podataka (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 u 70442 Stuttgart, Njemačka.