Στοιχεία έκδοσης

Στοιχεία έκδοσης

Στοιχεία έκδοσης

Υπεύθυνος για τις ιστοσελίδες της Bosch Thermotechnik GmbH

Όνομα και διεύθυνση

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar
GERMANY

Διοικητικό συμβούλιο

Jan Brockmann (Πρόεδρος),
Birte Lübbert,
Dr. Thomas Volz

Αριθμός τηλεφώνου

+49 6441 418-0

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

info.thermotechnik@de.bosch.com

Τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας

Wetzlar

Περιορισμοί

Τόπος δικαιοδοσίας: Wetzlar
HRB HR B 13

ΑΦΜ

DE 811164527

Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΚΔ)

Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΚΔ): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Αυτή η πλατφόρμα διευκολύνει την εξωδικαστική επίλυση διαφορών όσον αφορά συμβατικές υποχρεώσεις σε ηλεκτρονικές πωλήσεις και συμφωνίες υπηρεσιών.

Μπορείτε να βρείτε την πλατφόρμα εδώ: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bosch Thermotechnik GmbH: Δεν συμμετέχουμε σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ενώπιον αρχών διαιτησίας για θέματα κατανάλωσης.