Julkaisutiedot

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Bosch Thermotechnik GmbH (jäljempänä "Bosch" tai "Me") kiitän vierailustasi internetsivustollamme ja mobiilisovelluksiemme käytöstä (yhdessä myös "verkkotarjonta") ja yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.

Bosch suojaa yksityisyyttäsi

Yksityisyyden suojaaminen henkilötietojen käsittelyn yhteydessä sekä kaikkien liiketoimintaan liittyvien tietojen suojaaminen on meille tärkeä tehtävä, jonka otamme huomioon kaikissa liiketoimissamme. Käsittelemme henkilötietojasi, joita keräämme verkkovierailujesi yhteydessä, luottamuksellisesti ja vain lakisääteisten määräysten mukaisesti.

Tietoturva ja tietosuoja ovat osa yrityskäytäntöämme.

Tietojenkäsittelystä vastaava

Tietojesi käsittelystä vastaa Bosch; tässä tietosuojaselosteessa selitetään poikkeukset.

Yhteystietomme ovat:

BOSCH Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, GERMANY; Tel.: +49 6441 418-0

Henkilötietojen käsittely

Periaatteet

Henkilötietoja ovat ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sopimus-, kirjanpito- ja laskutustiedot, jotka koskevat henkilön identiteettiä.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja (myös IP-osoitteita) vain, kun näille toimille on oikeusperuste, tai kun olet ilmoittanut meille, esim. rekisteröitymisen yhteydessä, suostumuksesi.

Käsiteltävät tietoryhmät

Käsittelemme seuraavia tietoryhmiä:

 • Sopimusten perustiedot (esim. sopimussuhde, tuotteisiin tai sopimuksiin liittyvät edut, asiakasnumero)

 • Asiakashistoria

 • Sopimuksen laskutus – ja maksutiedot

 • Suunnittelu- ja valvontatiedot

 • Tekniset ja yhteystiedot (esimerkiksi IP-osoite, tiedot internet-yhteyden kautta)

 • Järjestelmätiedot (esim. tapahtumat, häiriöt, verkkotiedot, anturiarvot, palveluennusteet)

 • Rekisteröitymistiedot (esim. tunnus, käyttäjänimi)

 • Käyttäjäasetukset (esimerkiksi kieli, aikavyöhyke)

 • Tuotteen rekisteröintitiedot (esim. asentajan antamat tiedot, rekisteröintipäivämäärä)

 • Laitetunnisteet (esim. sarjanumero, laitetunnus)

 • Ympäristötiedot (esim. lämpötila)

 • Sijaintitiedot (esim. GPS-koordinaatit)

 • Tiedostot

 • Kamera- ja kuvatallenteet

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Me ja palveluntarjoajamme käsittelevät henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tämän verkkotarjonnan tarjonta

  (Oikeusperuste: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohta b - Sopimuksen täytäntöönpano).

 • Laskutus sopimusehtojemme mukaisesti

  (Oikeusperuste: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta b - Sopimuksen täytäntöönpano).

 • Vastata käyttäjän kyselyihin chatbot-ohjelmien puitteissa.

  (Oikeusperuste: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta b ja f - Sopimuksen täytäntöönpano tai oikeutettu etu tuotteiden/palveluiden parantamiseen).

 • Häiriöiden selvittämiseen ja turvallisuussyistä

  (Oikeusperuste: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta f - Lakisääteisen velvoitteemme noudattaminen tietoturvan alueella ja oikeutettu etumme häiriöiden korjaamiseen ja verkkotarjontamme turvallisuuden varmistamiseen).

 • Oma ja kolmannen osapuolen mainonta sekä markkinatutkimus ja vaikutusmittaus lain sallimassa laajuudessa tai edellyttäen, että olet antanut meille suostumuskesi.

  (Oikeusperuste: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta a, alakohta f - Oikeutettu etumme henkilötietojen käsittelyyn suoramainontaa varten edellyttäen, että se toteutetaan tietosuoja- ja kilpailulainsäädännön mukaisesti). Mikäli laillisesti välttämätöntä, yhteydenotto tapahtuu vain etukäteen antamallasi suostumuksella).

 • Uutiskirjeen lähettäminen vastaanottajan suostumuksella sähköpostitse tai SMS/MMS-viesteillä

  (Oikeusperustw: GDPR:n 6 artiklan 1 alakohta 1 - Suostumus).

 • Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen

  (Oikeusperuste: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta f - Oikeutettu etu oikeuksiemme toteuttamiseen ja puolustamiseen).

 • laillisen velvoitteidemme noudattaminen tuotevalvonnan ja tuoteturvallisuuden tarkoituksissa. (Oikeusperuste: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta f - Oikeutettu etu tuotteidemme turvallisuuden varmistamiseen).

 • oikeuksiemme turvaamiseksi tuotevastuun ja tuotteiden rekisteröintiin liittyvissä kysymyksissä. (Oikeusperuste: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta f - Oikeutettu etu tuotteidemme turvallisuuden varmistamiseen).

 • voidaksemme ylläpitää tuotteisiimme liittyvien internet-sivujemme toiminnallisuutta (Oikeusperuste: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta b - Sopimukseen perustuva velvoite tarjota sovitut toiminnot).

 • Asiakaspalvelutehtävien kartoittaminen, suunnittelu ja käsittely. (Oikeusperuste: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1. alakohta b - Sopimusten tekeminen)

 • laadunvalvontaan ja laadun parantamiseen. (Oikeusperuste: GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan alakohta f - Oikeutettu etumme tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen)

Velvollisuus henkilötietojen antamiseen

Huomioi, kun olet tehnyt sopimuksen Boschin kanssa, sinun on annettava henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen tekemistä edeltäville toimenpiteille, sopimuksen täytäntöönpanolle sekä irtisanomiselle sekä siihen liittyvien sopimusvelvoitteiden noudattamiselle tai käsittelyille, jotka liittyvät lakisääteisiin velvoitteisiimme. Ilman näitä tietoja emme pysty tekemään, toteuttamaan ja irtisanomaan sopimusta kanssasi.

Jos tämän verkkotarjonnan käyttöön liittyvien tietojen käsittely ei ole välttämätöntä sopimuksen tekemiselle, täytäntöönpanolle ja irtisanomiselle tai sopimusvelvoitteiden noudattamiselle, eikä sitä myöskään ole laissa säädetty, tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. On huomattava, että verkkotarjontamme tai -palveluidemme tiettyjä toimintoja ei voida vaatia, jos tarvittavia tietoja ei anneta.

Chatbot-ohjelmat

Tämän verkkotarjonnan puitteissa tarjoamme sinulle mahdollisuuden saada neuvoja tuotteistamme ja palveluistamme, joita tarjoamme chat-keskustelun kautta. Chat-keskustelun aikana chat-historia tallentuu meille. Chat-keskustelun päättymisen jälkeen nämä tiedot poistetaan lyhyen ajan sisällä, mikäli keskusteluun ei sisälly tuki- tai palvelupyyntöä. Jälkimmäisessä tapauksessa keskustelun sisältö kohdistetaan asiakastilillesi ja tallennetaan sopimusten täytäntöönpanoa varten.

Lapset

Tämä verkkotarjonta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille.

Tietojen siirtäminen

Tietojen siirtäminen muille rekisterinpitäjille

Siirrämme henkilötietojasi muille rekisterinpitäjille vain, jos tämä on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi, jos meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu etu siirtää tietoja tai jos meillä on siihen antamasi suostumus. Lisätietoja oikeusperusteista löydät luvusta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Kolmannet osapuolet voivat olla myös muita Bosch-konsernin yhtiöitä. Jos tiedot siirretään kolmansille osapuolille oikeutetun edun perusteella, se selitetään tässä tietosuojaselosteessa.

Lisäksi tietoja voidaan siirtää muille rekisterinpitäjille lakisäädösten mukaisesti tai täytäntöönpanovirkamiehen tai tuomioistuimen määräyksen perusteella.

Palveluntarjoaja (yleinen)

Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia, joilla on tehtäviä, kuten myynti- ja markkinointipalvelut, sopimusten hallinta, maksujen käsittely, ohjelmointi, hosting- ja hotline-palvelut. Olemme valinneet huolellisesti nämä palveluntarjoajat ja valvomme heitä säännöllisesti, erityisesti heidän tiloissaan säilytettävien tietojen huolellista käsittelyä ja suojaamista. Kaikki palveluntarjoajat ovat velvollisia noudattamaan luottamuksellisuutta ja noudattamaan lakisääteisiä määräyksiä. Palveluntarjoajat voivat olla myös muita Bosch-konsernin yhtiöitä.

Siirtäminen ETA:n ulkopuolisille vastaanottajille

Voimme myös siirtää henkilötietoja ETA:n ulkopuolisille vastaanottajille ns. kolmansiin maihin. Tällöin varmistamme, että vastaanottajalla on joko riittävä tietosuojan taso (esimerkiksi EU:n komission riittävyyteen liittyvä päätös asianomaisen maan osalta tai niin sanottu EU:n mallisopimuslauseke vastaanottajan kanssa) tai siirtämiselle antamasi suostumus.

Voit saada meiltä yleiskatsauksen kolmansien maiden vastaanottajista ja kopion niistä erityisistä järjestelyistä, jotka on sovittu asianmukaisen tietosuojan tason varmistamiseksi. Käytä tietoja kohdasta Yhteystiedot.

Säilyttämisajat

Yleisesti tallennamme tietosi niin kauan kuin se on välttämätöntä verkkotarjonnan ja siihen liittyvien palveluiden tarjoamiselle tai meillä on oikeutettu etu säilytysajan pidentämiseen (esim. meillä voi edelleen olla oikeutettu etu postimarkkinointiin sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen). Tämän jälkeen poistamme henkilötietosi, lukuun ottamatta sellaisia tietoja, joita meidän on säilytettävä voidaksemme noudattaa lakisääteisiä velvoitteitamme (esim. olemme velvollisia noudattamaan verotukseen ja kauppaoikeudellisiin asiakirjoihin liittyviä säilytysaikoja, esim. sopimuksia ja laskuja koskevia määräaikoja).

Mobiilisovellustemme käyttö

Tarjoamme verkkosivuston lisäksi mobiilisovelluksia ("Appeja"), jotka voit ladata mobiililaitteellesi. Verkkosivustoilla kerättyjen tietojen lisäksi keräämme appiemme kautta henkilötietoja, jotka koskevat nimenomaan mobiililaitteen käyttöä.

App-analytiikka

Tarvitsemme tilastotietoja siitä, miten verkkotarjontaamme käytetään, jotta voimme tehdä siitä käyttäjäystävällisemmän ja tehdä vaikutusmittauksia ja markkinatutkimuksia.

Tätä varten käytämme tässä osassa kuvattuja App-analyysi-työkaluja.

Työkalujen tarjoajat käsittelevät tietoja vain toimeksiannostamme ohjeidemme mukaisesti eivätkä omiin tarkoituksiinsa. Jokaisesta työkalusta on alla esitetty tietoa sen tarjoajasta. Jos nämä työkalut käyttävät seurantamekanismeja tai käyttäjäprofiileja, käytämme työkaluja vain, jos olet antanut meille suostumuksesi etukäteen.

 • Firebase tarjoajat: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Lisäoikeudet

Jotta voisit käyttää sovelluksiamme laitteellasi koko laajuudessaan, meidän on saatava apillemme seuraavat lisäoikeudet:

 • Esimerkiksi kamera kirjautumistietojesi skannaamiseen

 • Sijainti esimerkiksi paikallista säätä varten

 • Varastointi esim. ohjeiden toimittamiseen

 • Esim. Puhelin ottaa heti yhteyttä asentajaan

App Storen operaattoreiden tietojenkäsittely

Me emme kerää mitään tietoja ja vastuualueeseemme eivät kuulu tietojen siirto, kuten käyttäjänimi, sähköpostiosoite ja yksittäiset laitekoodit App Storesta (esim. Googlen Google Play, Applen App Store, Samsungin Galaxy App Store) vastaavaa sovellusta ladattaessa. Emme voi millään tavoin vaikuttaa App Storen rekisterinpitäjän ominaisuudessa suorittamaan tietojenkeruuseen ja muuhun käsittelyyn.

Uutiskirje rekisteröitymisellä, peruuttamisoikeus

Voit tilata uutiskirjeemme osana verkkotarjontaamme. Käytämme niin sanottua toistettua suostumusmenettelyä, jonka mukaisesti lähetämme sinulle uutiskirjeen sähköpostitse, mobiiliviestipalveluiden (esim. WhatsApp) kautta tekstiviestinä tai push-ilmoituksena vasta, kun olet ensin nimenomaisesti vahvistanut uutiskirjepalvelun aktivoinnin napsauttamalla ilmoituksessa olevaa linkkiä. Jos päätät myöhemmin olla vastaanottamatta uutiskirjeitä, voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa peruuttamalla suostumuksesi. Peruuttaminen tehdään sähköpostiuutiskirjeessä olevan linkin kautta, tarvittaessa kulloisenkin verkkotarjonnan ylläpitoasetuksissa. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä käyttämällä tietoja kohdasta Yhteystiedot.

Ulkoiset linkit

Verkkotarjonnassamme voi olla linkkejä kolmansien osapuolien intenet-sivustoille − palveluntarjoajille, jotka eivät ole sidoksissa meihin. Linkin napsauttamisen jälkeen meillä ei ole enää mitään mahdollisuutta vaikuttaa minkään kolmansille osapuolille linkkiä napsauttamalla lähetettyjen henkilötietojen (kuten IP-osoite tai sivun, jolla linkki sijaitsee, URL) keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön, koska kolmansien osapuolien toimet eivät luonnollisesti ole hallittavissamme. Emme ole vastuussa näiden henkilötietojen käsittelystä kolmansien osapuolien toimesta.

Tietoturva

Työntekijämme ja palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvoitteitaan ja sovellettavia tietosuojalakeja.

Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme riittävän tietosuojan ja suojataksemme ylläpitämämme tietosi erityisesti vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai valtuuttamattomalta henkilötietoihin pääsyltä. Turvallisuustoimenpiteitämme kehitetään jatkuvasti teknisen kehityksen mukaisesti.

Käyttäjän oikeudet

Käytä oikeuksiesi käyttämisessä tietoja kohdassa Yhteystiedot. Varmista, että voimme selvästi tunnistaa henkilöllisyytesi.

Oikeus saada pääsy tietoihin:

Sinulla on oikeus pyytää meitä vahvistamaan, käsittelemmekö henkilötietojasi. Jos näin on, voit käyttää oikeuttasi saada tiedot henkilötiedoista, joita sinusta käsittelemme.

Oikaisemis- ja poisto-oikeus:

Voit vaatia meiltä virheellisten tietojen oikaisemista ja - laillisten edellytysten täyttyessä - vaatia meitä täydentää niitä tai vaatia tietojen poistamista.

Tämä ei koske laskutukseen ja kirjanpitoon tarvittavia tietoja tai lakisääteistä säilyttämisvelvollisuutta. Jos pääsyä tällaisiin tietoihin ei vaadita, mutta niiden käsittelyä rajoitetaan (ks. jäljempänä).

Käsittelyn rajoittaminen:

Voit pyytää meitä - laillisten edellytysten täyttyessä - rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Tiedonkäsittelyn vastustaminen oikeusperusteella "oikeutettu etu":

Lisäksi sinulla on oikeus erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tämä perustuu oikeusperusteeseen oikeutettu etu. Sen jälkeen lopetamme tietojesi käsittelyn, ellemme kykene - laillisten määräysten mukaisesti - osoittamaan käsittelyn jatkamiselle pakottavia suojeluun liittyviä syitä, jotka syrjäyttävät oikeutesi.

Suoramainonnan vastustaminen:

Lisäksi voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä mainontatarkoituksiin ja siihen liittyvään profilointiin ("mainonnan vastustaminen"). Huomaa, että järjestelysyistä saattaa syntyä päällekkäisyyttä oman vastustamisesi ja tietojesi käytön välillä jo käynnissä olevan kampanjan suhteen.

Suostumuksen peruuttaminen:

Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa sen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot:

Sinulla on myös oikeus saada meille antamasi tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai - jos teknisesti mahdollista - pyytää, että tiedot toimitetaan kolmannelle osapuolelle.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle:

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Voit ottaa yhteyttä asuinpaikkakunnallasi toimivaan tai osavaltiosi vastaavaan tietosuojaviranomaiseen tai toiminnastamme vastaavaan viranomaiseen. Tämä on:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch

Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

oder:

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Tietosuojaselostetta koskeva muutos

Pidätämme oikeuden muuttaa tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä siinä määrin kuin se on teknisen kehityksen kannalta tarpeellista. Näissä tapauksissa päivitämme tietosuojaselosteemme vastaavasti. Käytä sen vuoksi aina tietosuojaselosteemme uusinta versiota.

Oikeuksiesi käyttäminen ja yhteydenottomahdollisuudet

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, voit tehdä se käyttämällä osassa "Rekisterinpitäjä" ilmoitettua osoitetta.

Voit käyttää oikeuksiasi tai ilmoittaa tietosuojaloukkauksista napsauttamalla tätä.

Voit myös ottaa meihin yhteyttä seuraavalla sähköpostiosoitteella:

privacy.ttde@bosch.com

Konsernin tietosuojavastaava:

Tietosuojavastaava, tietoturva ja tietosuoja (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Saksa.