Release Notes

Detaljeret dataregistrering

Omfattende, individuel evaluering mulig!

Overvågning og evaluering af varmeanlægs driftsdata.

Med denne udvidelse har du en effektiv og brugervenlig funktion til rådighed, så du kan overbevise dine kunder om din service. Alle data til et varmesystem med systemstyring CW400 el. HPC400 kan vises grafisk i overskuelig form. Således kan du meget nemt analysere og evaluere temperaturer og skiftetilstande, som f.eks. rum-, fremløbs- og varmtvandstemperatur eller brænderes, varmekredspumpers og blandeventilers tilstande.

Overblik over alle fordele

  • Overvågning af systemadfærd
  • Registrering af den aktuelle adfærd
  • Udledning af foranstaltninger
  • Udførelse af ændringer
  • Kontrol af ændringerne
  • Dokumentation af forbedring
Se data eksternt

Få vist indstillede / faktiske værdier, temperaturer og tidsprogrammer for at få en idé om systemkonfigurationen.

Åbn udvidelsen for det pågældende system, og spørg efter det tilsvarende parametersæt. De valgte parametre vises tydeligt og grupperes.

Fjernjusteringer

Du kan nemt foretage ændringer i varmesystemet online, hvis der opstår en fejl, eller kunden har en ændringsanmodning.

Justerbare parametre er tydeligt markeret og kan tydeligt tildeles med en kort forklaring.

Ofte stillede spørgsmål og svar

Alle driftsdata til et styresystem med systemstyring CW400 el. HPC400 registreres over tid og kan vises grafisk i overskuelig form. Du kan effektivt optimere din kundes varmesystem eller hurtigt analysere det på tidspunktet for en fejl. Alle nødvendige informationer om varmeproducent, kølekreds, bufferbeholder, varmtvandsproduktion eller varmekredse vises transparent.

Aktuelle driftsdata, som du på installationsstedet kan se på regulatoren under monitorværdier, registreres over tid og kan ses, uanset hvor du befinder dig. Du kan gå i gang med analysen, mens du sidder på kontoret. Ved hjælp af den grafiske visning kan du gennemgå varmeanlæggets driftsadfærd. Du ser, om tilpasninger af enkelte parametre har forbedret varmeanlæggets driftsadfærd, eller du kan gennemgå varmeanlæggets drift i tilfælde af fejl.

Udvidelsen viser dig lige fra starten et udvalg af data for de sidste dage. Naturligvis kan du vælge andre tidsrum eller tilpasse de parametre, som du vil analysere. Ved hjælp af en zoomfunktion kan du opløse visningen mere og mere og gennemgå detaljerne til din analyse. Ved at vise og skjule parametrene i grafen kan du fokusere endnu bedre på de væsentlige informationer.