Release Notes

Detaljeret dataregistrering

Omfattende, individuel evaluering mulig!

Overvågning og evaluering af varmeanlægs driftsdata.

Med denne udvidelse har du en effektiv og brugervenlig funktion til rådighed, så du kan overbevise dine kunder om din service. Alle data til et varmesystem med systemstyring CW400 el. HPC400 kan vises grafisk i overskuelig form. Således kan du meget nemt analysere og evaluere temperaturer og skiftetilstande, som f.eks. rum-, fremløbs- og varmtvandstemperatur eller brænderes, varmekredspumpers og blandeventilers tilstande.

Hvilke funktioner findes der?

Oversigt

Oversigt

Ønsker du at gennemgå et varmeanlægs drift i tilfælde af fejl, eller vil du forbedre et varmeanlægs driftsadfærd? Åbn udvidelsen. Ved hjælp af den grafiske visning kan du gennemgå et varmeanlægs driftsadfærd og danne dig et komplet billede.

Betjening

Betjening

Udvidelsen viser dig lige fra begyndelsen et udvalg af data for de sidste dage. Naturligvis kan du vælge andre tidsrum eller tilpasse de parametre, som du vil analysere. Ved hjælp af en zoomfunktion kan du opløse visningen mere og mere og gennemgå detaljerne til din analyse. Ved at vise og skjule parametrene i grafen kan du fokusere endnu bedre på de væsentlige informationer.

System information

Detaljer

Dataene er højopløste og tillader en detaljeret analyse i sekundområdet. Dataene afbilder kommunikationen mellem styringskomponenterne i din kundes varmeanlæg. Data, som du normalt kun kan se på regulatoren på installationsstedet, kan du nu analysere fra kontoret. Dataene lagres i op til 24 måneder.

Overblik over alle fordele

  • Overvågning af systemadfærd
  • Registrering af den aktuelle adfærd
  • Udledning af foranstaltninger
  • Udførelse af ændringer
  • Kontrol af ændringerne
  • Dokumentation af forbedring
Portefølje

Sådan aktiverer du den nye funktion

Tilmeld dig i portalen, og klik på datalogning. Hvis du ikke kan klikke på knappen, skal du kontrollere forudsætningerne.

Retlige forudsætninger:Kundens samtykke skal omfatte »Analyse og ændring …«.

Tekniske forudsætninger:EMS systemstyringer som f.eks. CW400, HPC 400 og en internet-gateway (integreret eller MB LAN2)

Ofte stillede spørgsmål og svar

Alle driftsdata til et styresystem med systemstyring CW400 el. HPC400 registreres over tid og kan vises grafisk i overskuelig form. Du kan effektivt optimere din kundes varmesystem eller hurtigt analysere det på tidspunktet for en fejl. Alle nødvendige informationer om varmeproducent, kølekreds, bufferbeholder, varmtvandsproduktion eller varmekredse vises transparent.

Efterfølgende retlige og tekniske forudsætninger skal være givet:

Retlige forudsætninger:Kundens samtykke skal omfatte »Analyse og ændring …«.

Tekniske forudsætninger:EMS systemstyringer som f.eks. CW400, HPC 400 og en internet-gateway (integreret eller MB LAN2)

Hvis forudsætningerne er opfyldt, vises valget »Datalogning« i detaljerne til anlægget i det øverste område. For at foretage aktivering skal du gå til portefølje-visningen og vælge et anlæg. Åbn siden datalogning, og start datalogningen manuelt i løbet af Beta-testfasen.

Aktuelle driftsdata, som du på installationsstedet kan se på regulatoren under monitorværdier, registreres over tid og kan ses, uanset hvor du befinder dig. Du kan gå i gang med analysen, mens du sidder på kontoret. Ved hjælp af den grafiske visning kan du gennemgå varmeanlæggets driftsadfærd. Du ser, om tilpasninger af enkelte parametre har forbedret varmeanlæggets driftsadfærd, eller du kan gennemgå varmeanlæggets drift i tilfælde af fejl.

De driftsdata, som du får vist, afspejler kommunikationen mellem et varmesystems komponenter. Disse driftsdata overføres til Bosch og lagres.

Hvilken driftsdata du kan vælge imellem, er afhængigt af de installerede komponenter på din kundes varmeanlæg. Valgmulighederne omfatter målte værdier som f.eks. for varmtvandstemperatur, nominelle værdier f.eks. for opvarmning af rummene, statiske informationer, f.eks. antal varmekredse, statusmeddelelser fra komponenter, f.eks. kompressor til/fra og fejlmeddelelser.

Udvidelsen viser dig lige fra starten et udvalg af data for de sidste dage. Naturligvis kan du vælge andre tidsrum eller tilpasse de parametre, som du vil analysere. Ved hjælp af en zoomfunktion kan du opløse visningen mere og mere og gennemgå detaljerne til din analyse. Ved at vise og skjule parametrene i grafen kan du fokusere endnu bedre på de væsentlige informationer.

Under grafen er der en forklaring. I forklaringen ses betegnelserne for parametrene og værdierne på netop det tidspunkt, som du peger på med musen.

Under grafen er der en forklaring. Til højre for parametrene kan menuen til parametervalg åbnes ved at trykke på plustasten. I venstre side findes udvalget af alle parametre, og i højre side har man de netop valgte parametre. For at overtage parametre i grafen skal du vælge parameteren og ved hjælp af pilene mellem udvalgsboksene overføre den til udvalget eller fjerne den fra udvalget.

Over grafen til venstre findes menuen til ændring af tidsrummene. Du kan vælge fastsatte tidsrum eller vælge et af dig selv defineret tidsrum i kalendervisningen ved at vælge en start- og en slutdato. 5 dage kan vælges som maksimalt tidsrum for analysen.

Dataene er højopløste og tillader en detaljeret analyse i sekundområdet. Vælg med musen den del, som du vil forstørre. Når du har sluppet musen, viser grafikken udsnittet.

Under grafen er der en forklaring. Ved at klikke på parametrene kan enkelte linjer skjules eller vises.

Under grafen er der en forklaring. I forklaringen ses parametrenes betegnelse og de aktuelle værdier.

Fra tidspunktet for aktiveringen lagres driftsdataene i op til 24 måneder.

I Beta-testfasen begynder dataregistreringen efter aktivering af knappen 'Aktivér Beta-version nu'. Derefter tager det ca. 20 minutter. For hvert 20. minut står et nyt parametersæt til rådighed.

Efter at du har aktiveret datalogningen, går der noget tid, inden de første data vises. Hvis du er nysgerrig og gerne vil se de første data, kan du prøve igen efter ca. 20 minutter for at se de første data.