Release Notes

Kaskade support

Med denne udvidelse kan kaskadesystemer med op til fire enheder tilsluttes portalen.

Kaskade support

Kaskadesystemer genkendes af portalen via systemregistreringen, og servicepartneren informeres om eventuelle funktionsfejl. Desuden kommer HomeCom Pro, i tilfælde af en fejl, med forslag til reservedele og løsninger til eliminering af årsagen til fejlen. Hvis slutkunden giver den relevante autorisation, kan varmekredse og varmtvandsinformation analyseres via Overvågningen (datalogning) og læses samt ændres ved hjælp af Indstillinger.

Datalogningen udvides i de kommende uger med kaskadespecifikke værdier for kedlerne (f.eks. modulering af de enkelte kedler).

Det grundlæggende krav for kompatibilitet af et kaskadesystem med op til fire enheder er et kaskademodul fra produktionsdatoen FD 957 (september 2019).

Umiddelbare fordele

• Overvågning af systemdrift og hændelser

• Registrer den aktuelle drift

• Udlede foranstaltninger

• Foretag ændringer

• Gennemgå ændringerne

• Dokumenttilgang

Oplysninger i tilfælde af funktionsfejl

Kaskadesystemer genkendes af HomeCom Pro via systemregistreringen, og servicepartneren informeres om eventuelle funktionsfejl.

Fjern årsagen

I tilfælde af en fejl foreslås reservedele og løsninger til fjernelse af årsagen til funktionsfejlen

Varme- og varmtvandskredse

Varme- og varmtvandskredse kan analyseres ved hjælp af Overvågningen (datalogning), hvis slutkunden giver den korrekte autorisation. Datalogningen udvides i de kommende uger med kaskadespecifikke værdier for kedlerne (f.eks. Modulering af de enkelte kedler).

Forespørgsel efter oplysninger om varmekredse

Med indstillinger kan oplysninger om varmekredse læses og ændres.

Ofte stillede spørgsmål og svar

Kaskader kan tilsluttes og genkendes med HomeCom Pro. Eventuelle fejlmeddelelser videresendes til de i HomeCom Pro angivne mailadresser. I tilfælde af en fejl foreslås reservedele og løsninger til fjernelse af årsagen til funktionsfejlen. Varme- og varmtvandskredse kan analyseres ved hjælp af Overvågningen (datalogning), hvis slutkunden giver den korrekte autorisation. Datalogningen til Overvågning udvides i de kommende uger med kaskadespecifikke værdier for kedlerne (f.eks. Modulering af de enkelte kedler). Med Indstillinger kan oplysninger om varmekredse læses og ændres.

Lovkrav: Slutkundens samtykke.

Tekniske krav: Et kaskadesystem, der er forbundet til HomeCom Pro via en understøttet internetgateway. Det grundlæggende krav for kompatibilitet af et kaskadesystem med op til fire enheder er et kaskademodul med en produktionsdato tidligere end september 2019.

Besvar kundeanmodninger eksternt eller optimer din kundes systemindstillinger.

Forudsætningen for at bruge Indstillinger til kaskader er en korrekt samtykkeerklæring fra slutkunden. Hvis dette krav er opfyldt, vises "Indstillinger" i systemets detaljer i det øverste område til højre. For at bruge det skal du gå til porteføljevisningen og vælge systemet. Åbn siden "Indstillinger", og søg efter de relevante varmekreds- og varmtvandsparametre for det givne system. Datalogningen til Overvågningen udvides i de kommende uger med kaskadespecifikke værdier for kedlerne (f.eks. Modulering af de enkelte kedler). Derudover kræves et kaskademodul med en produktionsdato tidligere end september 2019.

Forudsætningen for at bruge Overvågningen til kaskader er en korrekt samtykkeerklæring fra slutkunden. Hvis dette krav er opfyldt, vises "Overvågning" i systemets detaljer i det øverste område til højre. For at bruge det skal du gå til porteføljevisningen og vælge systemet. Åbn siden "Overvågning", og søg efter de relevante parametre for det givne system. Datalogningen til Overvågningen udvides i de kommende uger med kaskadespecifikke værdier for kedlerne (f.eks. Modulering af de enkelte kedler). Der kræves et kaskademodul med en produktionsdato tidligere end september 2019.

Hvordan foretager du ændringer?

Ændringer skal bekræftes og overføres derefter online. Parametrene kommunikeres til de relevante systemkomponenter via den lokale BUS i varmeløsningen.