Ofte stillede spørgsmål og svar

Svar på de oftest stillede spørgsmål

Find svar på de oftest stillede spørgsmål omkring HomeCom, Smart Home og opvarmning.

Grundforudsætninger

 • Hurtigere fejlmeddelelser til installatør/servicevirksomhed (f.eks. i din vinterferie)
 • Færre fejl - færre servicebesøg, da installatøren på forhånd kender årsagen til fejlen og derfor er godt forberedt.
 • Som lejer eller husejer nyder du godt af dit varmesystems maksimale tilgængelighed.
 • Et optimalt overvåget varmesystem giver den bedste ydelse og dermed den højeste energieffektivitet samt en lang levetid.

Installatørportalen giver dig en fremadrettet løsning for online fjerndiagnose og hurtigere fejlafhjælpning hos dine kunder. Via installatørportalen er du direkte forbundet med dine kunders varmeanlæg. Det har mange fordele for dine kunder - men især også for dig.

 • Anvendelse af et understøttet varmeanlæg.
 • Lokal internettilslutning (LAN-forbindelse til anlægget skal være mulig – WLAN er ikke muligt). Som tilvalg kan, hvis der ikke er en netværksdåse i nærheden af anlægget, f.eks. PowerLAN benyttes som løsning.
 • Systembetjeningsenhed (rumstyring).
 • Buderus: Bemærk venligst, at systembetjeningsenheden skal være en RC300 eller RC310. Som fjernbetjening er kun RC100 kompatibel. RC300 i kombination med RC200 som fjernbetjening understøttes ikke.
 • Bosch/Junkers: Bemærk, at systembetjeningsenheden skal være en CR/CW400. Som fjernbetjening er kun CR10 kompatibel. CR/CW400 i kombination med CR100/CW100 som fjernbetjening understøttes ikke.
 • Et kommunikationsmodul (IP-gateway), så varmeanlægget kan opkobles til internettet.

Med ConnectCheck kan du finde netop de komponenter, som du skal bruge.

Du kan bruge portalen med din pc, tablet eller smartphone. Skulle du få problemer med at bruge portalen, bedes du kontrollere, om den nyeste browserversion er installeret.

Vi understøtter følgende browsere i den aktuelle version:

 • Firefox
 • Chrome
 • Edge
 • Safari

Du kan teste portalen gratis. Informationer om priserne får du efter tilmelding i portalen.

Tilmelding/logon

Forbindelsen mellem varmesystem og installatør kan etableres på tre måder:

 • I HomeCom Pro kan installatøren oprette en forbindelse på vegne af kunden.Kunden skal blot underskrive en samtykkeerklæring.
 • Kunden opretter selv forbindelsen til HomeCom Pro.Hertil skal gatewayen en gang forbindes med Bosch med Gateway Manager, og installatøren skal vælges. For at dukke op, når kunden søger efter installatørvirksomheden, skal installatøren en gang have logget sig ind på HomeCom Pro. Således kan kunden vælge installatørvirksomheden.
 • Installatøren kan via HomeCom Pro sende en invitation til sine kunder via e-mail.I invitationen får kunden et link til Gateway Manager, hvor kunden kan forbinde sit varmesystem med Bosch og vælge sin installatør.

Klargøring

Du kan enten:

 • give din installatør adgang til dit varmeanlæg, når det forbindes første gang eller
 • tilpasse/give rettigheden efterfølgende.

Hvis du vil give din autoriserede VVS-installatør adgangsret til dit anlæg efterfølgende (efter den første forbindelse), kan du gøre dette via Mere > Frigivelse.

Du kan forbinde dit anlæg umiddelbart efter den første tilmelding. Hertil bedes du følge trin-for-trin vejledningen i vores installationsguide.

Hvis du først vil teste portalen i »Demo-tilstand«, skal du klikke på knappen »Afprøv demo-anlæg«.

Adgangsdata

For direkte forbindelse ved første tilmelding bør du have følgende informationer klar:

 • Dine adgangsdata. De kan forespørges i system-betjeningsenheden i menuen Info >Internet >Logon-data.

 • Installatør-ID, hvis du vil oprette en frigivelse for din autoriserede VVS-installatør på dit anlæg.

Gateway-informationerne (logon-navn + adgangskode) skal du bruge for at forbinde dit varmeanlæg med portalen.

Dem finder du i din hovedstyring i menuen under [info] > [Internet] > [Logon-data].

Det her viste logon-navn samt adgangskode skal indtastes i portalen, når der oprettes forbindelse første gang. Du bedes have disse informationer klar.

Hvis systemkomponenterne ikke genkendes korrekt ved forbindelse af et kundeanlæg, skal du via Connect Check kontrollere, om det system, der skal forbindes, understøttes i portalen.

Hvis understøttelsen af anlægget er verificeret, og du ved systemgenkendelsen alligevel ikke finder det korrekte bestillingsnummer for den ene eller flere komponenter i udvalgslisten, kan du alligevel afslutte systemgenkendelsen ved at vælge »Andet«.

For komponenter, der ikke kan identificeres entydigt, kan vi i tilfælde af fejl ikke tilbyde diagnosedata, så vi kun understøtter en begrænset funktionalitet.

I dette specielle tilfælde bedes du kontakte vores supporthotline med angivelse af det pågældende anlæg (med gateway-ID), de ikke korrekt genkendte komponenter og denne komponents eller disse komponenters serienummer.

Produktionsdatoen er nødvendig for at få vist den korrekte diagnose ved en fejl i varmeproducenten. Afhængigt af produktionsdatoen kan f.eks. reservedelsanbefalingen ændres.

Produktionsdatoen er et element i serienummeret. Serienummeret er sammensat af 3 delområder i nedenstående format.

I den anden del af serienummeret indeholder de første tre cifre den krypterede produktionsdato for varmeproducenten.

Serienummer

Betjening

I fagkundekontoens historik fastholdes også alle udførte fagkundeændringer. Således får man i firmaet et overblik over, hvem der har indstillet hvad og hvornår. Også hvis der i fremtiden er tilmeldt flere brugere, er det altid tydeligt, hvem der i øjeblikket arbejder på et anlæg.

Ud over ændringerne står alle afhjulpne fejl og deres løsning i historikken. Så ved du som VVS-firma altid, om en fejl er forekommet tidligere, og hvad årsagen var dengang.

Kundeændringer samles og overføres til dig som installatør en gang dagligt.

Det er ikke muligt at slette historikposter manuelt. Alle ændringsposter slettes imidlertid, så snart anlægget fjernes. Reparationsmeddelelser vil være knyttet til anlægget i hele levetiden.

Nulstilling af varmeanlægget er af sikkerhedsgrunde stadig kun muligt via Reset-knappen på installationsstedet. Funktionen i portalen genererer blot den tilhørende historikpost.

Først når en opgave er afsluttet, kan den rigtige historikpost oprettes. Hertil skal den monterede reservedel og/eller den anvendte foranstaltning dokumenteres manuelt i portalen.

Adgangsfejl

Sørg for, at kommunikationsmodulet er tilsluttet korrekt.

Via systembetjeningsenheden kan du kontrollere dit kommunikationsmoduls status.

Informationen hertil finder du i menuen under [Info] > [Internet] >[IP-forbindelse] + [Server-forbindelse].

Ved både IP-forbindelsen og server-forbindelsen skal der stå »Ja«.

Sørg også for, at gateway-ID (logon-navn) og adgangskode er korrekte, og gentag derefter forbindelsesprocessen. Logon-dataene finder du i menuen under [Info] > [Internet] > [Logon-data].

I installationsvejledningen til dit kommunikationsmodul i kapitlet »Afhjælp fejl« finder du en fejlbeskrivelse og de nødvendige foranstaltninger til fejlkorrektion.

I undtagelsestilfælde skal du muligvis nulstille din gateway til fabrikstilstanden.

Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis:

 • Den anvendte gateway allerede på et tidligere tidspunkt blev tilsluttet til et andet varmesystem, eller
 • Du ønsker at forbinde varmesystemet med en ny bruger (f.eks. fordi du har købt ejendommen, og det eksisterende varmeanlæg allerede er blevet benyttet med portalen).

Informationer om nulstilling af gatewayen til fabriksindstillingerne finder du i de medfølgende gateway-dokumenter.