Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Svar på de oftest stillede spørgsmål
Under vores FAQ finder du svar på de oftest stillede spørgsmål til betjening af HomeCom Easy-appen.

Vi understøtter både iOS11 eller nyere samt Android 6.0 eller nyere.

Appen er optimeret med henblik på brug på smartphone, men kan dog også installeres på tablets.

For at beskytte dit system er vi nødt til at vide, at du har tilladelse til at styre dine apparater. Via brugerkonti kan vi garantere, at kun godkendte brugere har adgang til deres apparater og kan styre disse.

Naturligvis. Alle, der ønsker at få adgang til systemet, skal hente appen, oprette en Bosch-konto og tilføje apparaterne i appen.

Vi behandler kun informationer, som er strengt nødvendige, for at vi kan give dig ekstern adgang til dine apparater. Du kan finde yderligere oplysninger herom i appen under »Info« samt i vores databeskyttelsesbestemmelser .

Det er kun muligt, hvis du gendanner fabriksindstillingerne. Når du gendanner fabriksindstillingerne, slettes alle de informationer, der findes i gatewayen, og alle brugere, der er forbundet med gatewayen, fjernes. Det gør du ved at vælge »Apparater« Vælg apparat Klik på Gendan fabriksindstillinger, og følg anvisningerne i appen.

Du finder alle kompatible produkter på denne webside .

Du finder QR-koden enten på apparatet eller i tilbehøret. Du kan finde yderligere oplysninger i den vejledning, der fulgte med apparatet.

Vi understøtter WPS på vores WLAN-produkter. Det gælder følgende: Climate-serien og Compress 7800iLW med Connect-Key

WPS står for Wi-Fi Protected Setup. Vi understøtter brug af WPS-knappen. Det betyder, at din router skal være udstyret med en ekstra knap, der er forsynet med navnet WPS eller et lignende symbol: I modsat fald skal du kigge i vejledningen til din router.

Det er muligt at tilslutte apparatet i Hotspot-tilstand (AP-tilstand). Under Wi-Fi-parringen skal du blot vælge »Manuel (Hotspot)« i appen.

Åbn menuen ≡, vælg Apparater, og klik derefter på knappen +. Vælg produktet, som du vil tilslutte (bemærk, at du kan skifte mellem de forskellige kompatible varmegivere).

Hvis du vil fjerne et apparat fra din brugerkonto, skal du gå til menuen ≡, vælge Apparater, derefter vælge det apparat, du vil fjerne og til sidst klikke på knappen Fjern. Bemærk, da du ved at fjerne et apparat fra din konto ikke fjerner selve netværkskonfigurationen i apparatet. Hvis du vil gøre det, skal du selv nulstille apparatet. Du kan finde oplysninger herom i vejledningen til apparatet.

Du kan ændre det foretrukne sprog i appen på din smartphone under Indstillinger.

Ja, du kan tilpasse hovedskærmbilledet. Gå til menuen ≡, og vælg Tilpas. Du kan ændre den rækkefølge, som kortene vises i på hovedskærmbilledet ved at forskyde med »Drag & Drop«-funktionen. Hvis du vælger blyantsymbolet, kan du omdøbe kortene. Du kan også vise og skjule et kort ved at klikke på øjesymbolet. Hvis du kun har et kort, kan du ikke skjule det.

Anbring fingeren midt på displayet, og træk nedad for at opdatere oplysningerne.

Hvis du vil redigere placeringen, kan du vælge blyantsymbolet i vejrområdet. Klik på stiften for at overtage din aktuelle placering (for at kunne gøre det skal Lokalitetstjenester være aktiveret). Du kan også søge efter og vælge en placering i tekstfeltet.

Det kan ske, hvis en anden bruger foretager indstillinger (via en ekstra app eller på selve apparatet).

Berør undersiden af LED-lyset i 15 sekunder. Lyset blinker gult, når din berøring registreres. Fjern fingeren igen, når blinkningen ophører. Nulstillingen er gennemført, hvis Connect-Key genstartes (kort grønt lys).

Det kan ske, hvis en anden bruger foretager indstillinger (via en ekstra app eller på selve apparatet).

Afhængigt af apparatet findes der forskellige muligheder for at afbryde forbindelse til den eksisterende router og oprette forbindelse til en ny router.

Climate-serien

Afbryd forbindelsen til den gamle router ved at slukke den eller afbryde den fra lysnettet. Når du har slukket routeren, kan du starte WLAN-parringen forfra og tilslutte den nye router. Hvis du vil starte Wifi-parringen, skal du gå til »Apparater«, klikke på »Tilføj apparat« og følge de trin, der er beskrevet i appen.

Compress 7800i LW(M) med Connect-Key

Vælg menuen Varmepumpe på displayet og derefter Internet. Vælg derefter Afbryd forbindelse. Hvis du vil tilslutte en ny router, skal du åbne appen, klikke på Apparater i menuen, derefter klikke på Tilføj apparat og til sidst følge anvisningerne i appen.

Du kan stadig selv styre dit varmeanlæg via rumtermostaterne eller displayet på varmeanlægget. Ved klimaanlæg kan du anvende den infrarøde rumstyring.

Nej, de seneste indstillinger gendannes. Sørg for, at routeren igen forsynes med strøm, og at den har forbindelse til internettet. Så kan du styre dine apparater via appen.

Følgende specifikationer er påkrævet før Connect-Key virker:

  • WPA2 (også mixed WPA / WPA2) netværk med AES eller TKIP&AES kryptering
  • DHCP aktiveret
  • SSID skal være synlig (ikke skjult)
  • 2.4 GHz netværk, normalt supportere 5 GHz routers også 2.4 GHz parallelt

Klik direkte på meddelelsen, eller åbn menuen Meddelelser for at få vist fejlen. Der finder du også forskellige løsningsmuligheder.

Hvis du vil kontrollere forbindelsesstatus, skal du kontrollere LED'en i indendørsenheden. Hvis LED'en lyser grønt konstant, er forbindelsen i orden, og systemet skal blot bruge nogle minutter på at reagere. Hvis LED'en ikke lyser, afbrydes forbindelsen. For at genetablere forbindelsen kan du for eksempel slukke apparat og tænde det igen eller kontrollere routerens internetforbindelse.

Kontroller i enhedsindstillingerne, om din enhed stadig er parret og online. Hvis den er offline, men tilgængelig, skal du kontrollere din internetforbindelse, og hvis den er forsvundet, skal du foretage parringen igen ved at klikke på "tilføj enhed". Hvis parringen igen mislykkes, skal du kontakte din servicepartner (se kontakter i Bosch HomeCom App) for at få professionel hjælp.

Kontrollér, om Connect-Key befinder sig i energisparetilstand ved at berøre kanten af LED'en kort. Hvis det ikke virker, skal du kontrollere, at Connect-Key er korrekt installeret i apparatet, og at det forsynes med strøm. Opstarten kan tage op til 1 minut.

Kontrollér, at din gateway-firmware er opdateret under udvidede informationer. Hvis den ikke opdaterer, skyldes det muligvis, at WLAN-signalet er svagt. Forsøg at forbedre det med en repeater.

Du kan ikke ændre den ønskede temperatur, hvis den infrarøde styring står på Auto, Tørring, Kun luftning eller Fuld ydelse. Du skal skifte til varme- eller køletiltand for at ændre den ønskede temperatur.

Jeg kan ikke ændre ventilatorens hastighed, når den infrarøde styring står på Dry, Full Power og MultiSpace. Du skal aktivere tilstanden Kun opvarmning, Køling eller Ventilator for at kunne ændre ventilatorens hastighed.

Du kan deaktivere softwareopdateringer til appen i den aktuelle App Store. Dette anbefaler vi dog ikke, da du modtager sikkerheds- og funktionsopdateringer.

Softwareopdateringerne til selve apparaterne kan ikke deaktiveres, da opdateringerne er nødvendige af hensyn til fejlafhjælpning og sikkerhed.

Under parringen i Hot Spot-tilstand kan du få adgang til licensoplysningerne via symbolet ----. Hvis du allerede har tilsluttet dit system, skal du slette WLAN-forbindelsen og vælge Hot-Spot-tilstand som forbindelsesmetode, mens du tilslutter din Connect-Key igen.