Impresum

Impresum

Tiráž

Osoba odpovědná za webové stránky společnosti Bosch Thermotechnik GmbH

Jméno, příjmení a adresa

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar
GERMANY

Správní rada

Jan Brockmann (Předseda),
Birte Lübbert,
Dr. Thomas Volz

Telefonní číslo

+49 6441 418-0

E-mailová adresa

info.thermotechnik@de.bosch.com

Provozovna

Wetzlar

Registrace

Registrační soud: Wetzlar
HRB HR B 13

DIČ

DE 811164527

Online řešení sporů (ODR)

Informace týkající se online řešení sporů (ODR): Evropská Komise nabízí platformu pro řešení online sporů. Účelem této platformy je usnadnit mimosoudní vypořádání sporů týkajících se smluvních povinností v online prodejích a smlouvách o poskytování služeb.

Tuto platformu naleznete na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bosch Thermotechnik GmbH: Nezapojujeme se do mimosoudních vypořádání před spotřebitelskými arbitrážními orgány.