FAQ

FAQ

Odpovědi na nejčastější otázky
Najděte si v našich FAQ odpovědi na nejčastější otázky ohledně používání aplikace HomeCom Easy.

Podporujeme jak iOS11 nebo novější, tak i Android 6.0 nebo novější.

Aplikace je optimalizovaná pro použití v chytrém telefonu, je ale možné ji nainstalovat také na tablet.

Kvůli vaší ochraně musíme vědět, že jste oprávnění ovládat zařízení. Uživatelské účty zaručují, že k zařízením mají přístup a mohou je ovládat pouze oprávnění uživatelé.

Samozřejmě. Každý, kdo chce mít přístup k systému, si musí stáhnout aplikaci, vytvořit účet Bosch a přidat do aplikace zařízení.

Zpracováváme pouze informace, které skutečně potřebujeme, abychom vám umožnili vzdálený přístup k vašim zařízením. Další informace najdete v aplikaci v části s informacemi a na internetu v našich ustanoveních Ustanovení na ochranu osobních údajů .

Je možné pouze resetování do továrního nastavení. Při resetování do továrního nastavení se smažou všechny informace uložené v bráně a odstraní se všichni uživatelé spojení s bránou. To lze provést zvolením „Zařízení“ -> Volba zařízení -> klikněte na Resetovat základní nastavení a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Zkontrolujte, zda je zařízení kompatibilní. Příslušné informace najdete na následující webové stránce:

QR kód najdete buď na zařízení, nebo na příslušenství. Další informace najdete v příručce, kterou jste obdrželi společně se zařízením.

QR kód najdete buď na zařízení, nebo na příslušenství. Další informace najdete v příručce, kterou jste obdrželi společně se zařízením.

Umožňujeme použití WPS pro následující WLAN výrobky: Climate Series a Compress 7800iLW s Connect-Key

WPS znamená Wi-Fi Protected Setup. Umožňujeme stisknutí tlačítka WPS, to znamená, že váš router musí mít navíc tlačítko, které je označené jako WPS nebo pomocí podobného symbolu: V opačném případě si vyhledejte informace v příručce pro router.

Zařízení můžete připojit přes přístupový bod (Hotspot) (režim AP). Během procesu párování Wi-Fi v aplikaci jednoduše zvolte „Ručně (přístupový bod/Hotspot)“.

Zobrazte si nabídku ≡, zvolte Zařízení a poté klikněte na tlačítko +. Zvolte výrobek, který chcete spárovat (mějte na paměti, že můžete přecházet mezi různými kompatibilními zařízeními).

Pokud chcete zařízení ze svého uživatelského účtu odstranit, přejděte na nabídku ≡, zvolte Zařízení a poté vyberte zařízení, které chcete odstranit, a pak klikněte na tlačítko Odstranit. Upozorňujeme, že odstraněním zařízení z účtu se nesmaže konfigurace sítě v samotném zařízení. K tomu musíte zařízení resetovat. Příslušné informace najdete v příručce pro zařízení.

Zařízení můžete připojit přes přístupový bod (Hotspot) (režim AP). Během procesu párování Wi-Fi v aplikaci jednoduše zvolte „Ručně (přístupový bod/Hotspot)“.

Preferovaný jazyk můžete změnit v nastaveních aplikace v nastaveních chytrého telefonu.

Ano, hlavní obrazovku lze upravit. Přejděte na nabídku ≡ a zvolte Personalizovat/Přizpůsobení. Přetáhnutím (drag & drop) můžete změnit pořadí, ve kterém jsou na hlavní obrazovce zobrazené karty. Karty můžete přejmenovat pomocí symbolu tužky. Můžete také zobrazit nebo skrýt jednotlivé karty přepínáním symbolu oka. Pokud máte jen jednu kartu, nelze ji skrýt.

Pro aktualizaci údajů přejeďte prstem zprostředka displeje dolů.

Pro změnu místa můžete použít symbol tužky v části s počasím. Pro převzetí své aktuální polohy klikněte na špendlík (musíte aktivovat přístup k poloze). Alternativně můžete místo vyhledat a zvolit zadáním do textového políčka.

To se může stát, když nastavení provede druhý uživatel (pomocí druhé aplikace nebo na samotném zařízení).

V závislosti na příslušném zařízení existují různé možnosti, jak odpojit stávající router a vytvořit spojení s novým routerem.

Climate Series

Zrušte spojení se starým routerem tím, že ho vypnete nebo odpojíte od elektrické sítě. Po vypnutí routeru můžete znovu od začátku spustit proces spárování WLAN a připojit nový router. Pro spuštění procesu spárování WLAN přejděte na „Zařízení“, klikněte na „Přidat zařízení“ a postupujte podle kroků v aplikaci.

Compress 7800i LW(M) s Connect-Key

Na displeji tepelného čerpadla zvolte nabídku a poté internet. Pak zvolte Zrušení spojení. Pro připojení nového routeru jděte do aplikace, v nabídce klikněte na Zařízení a Přidat zařízení a postupujte podle kroků v aplikaci.

Vytápění můžete nadále ovládat pomocí prostorových termostatů nebo pomocí displeje na samotném otopném zařízení. U klimatizací můžete použít infračervený prostorový regulátor.

Ne, obnoví se poslední nastavení. Zajistěte, aby byl router znovu napájený proudem a aby byl připojený k internetu, abyste mohli ovládat zařízení pomocí aplikace.

Pro fungování s Connect-key je vyžadoványa následující specifikace:

  • WPA2 (also mixed WPA/ WPA2) network with AES or TKIP&AES encryption
  • DHCP enabled
  • SSID must be discoverable (not hidden)
  • 2.4 GHz network, normally 5 GHz routers also support 2.4 GHz in parallel

Klikněte na hlášení nebo v nabídce na zprávu pro zobrazení chybového hlášení. Zde najdete také informaci o možných řešeních.

Zkontrolujte v nastavení zařízení, zda je zařízení stále spárované a online. Pokud je offline, ale je k dispozici, zkontrolujte připojení k internetu, pokud zmizelo, proveďte spárování znovu kliknutím na "přidat zařízení". Pokud párování opět selhává, obraťte se na svého servisního partnera (viz kontakty v aplikaci Bosch HomeCom App), který vám poskytne odbornou pomoc.

Dotknutím LED na krátkém okraji zkontrolujte, zda Connect-Key není v režimu úspory energie. Pokud to nepomůže, zajistěte, aby byl Connect-Key v zařízení správně nainstalovaný a napájený elektrickým proudem. Spuštění může trvat až 1 minutu.

V rozšířených informacích zkontrolujte nejnovější verzi vašeho firmewaru brány. Pokud se neprovede aktualizace, může to být způsobené slabým signálem WLAN. Zkuste ho zlepšit pomocí opakovače.

Požadovanou teplotu nemůžete změnit, když je infračervený regulátor nastavený na automatický provoz, sušení, jen větrání nebo plný výkon. Abyste mohli změnit požadovanou teplotu, musíte přepnout na provoz vytápění nebo chlazení.

Rychlost ventilátoru nemůžete změnit, když je infračervený regulátor nastavený na Dry (Suchý), Full Power (Plný výkon) a MultiSpace (Víceprostorový). Abyste mohli změnit rychlost ventilátoru, musíte aktivovat provoz pouze vytápění, chlazení nebo aktivovat ventilátor.

Aktualizace softwaru aplikace můžete deaktivovat v příslušném obchodě s aplikacemi. Nedoporučujeme to ale, protože byste nadále nedostávali bezpečnostní aktualizace a aktualizace funkcí.

Aktualizace softwaru pro samotná zařízení nemůžete deaktivovat, protože aktualizace jsou nutné pro odstraňování poruch a z bezpečnostních důvodů.

Během procesu spárování přes přístupový bod si můžete zobrazit informace o licenci pomocí symbolu ----. Pokud jste již svůj systém spárovali, musíte spojení WLAN zrušit a při novém párování Connect-Key jako metodu spárování zvolit režim přes přístupový bod/Hotspot.

Údaje, které jsou k dispozici, závisí na vašem topném systému.

U plynových nebo olejových kotlů zobrazujeme vypočtenou spotřebu energie plynu nebo oleje v kWh. V závislosti na modelu se může výpočet lišit od vaší skutečné spotřeby.

U tepelných čerpadel zobrazujeme spotřebu elektrické energie kompresoru a elektrického přídavného vytápění. Navíc ukazujeme, kolik energie z okolního prostředí „přiteklo“ do vašeho systému.

Údaje jsou zaokrouhleny na 1kWh, takže pokud je spotřeba energie nízká, nemusí být vidět všechny hodnoty. To může nastat zejména v létě v denním náhledu.

Pokud máte i solární termický systém, ukazujeme solární zisk do systému.