FAQ (Често задавани въпроси)

FAQ (Често задавани въпроси)

Отговори на най-честите въпроси
Открийте във FAQs отговорите на най-честите въпроси свързани с обслужването на приложението HomeCom Easy.

Ние поддържаме както iOS11 или по-нова, така също и Android 6.0 или по-нова.

Приложението е оптимизирано за използването му на смартфон, то може да се инсталира и на таблет.

За да Ви защитим, трябва да знаем, че имате право да управлявате Вашия уред. Потребителските профили гарантират, че само оторизирани потребители могат да получат достъп до своите уреди и да ги управляват.

Разбира се. Всеки, който би искал да има достъп до системата, трябва да изтегли приложението, да си създаде Bosch профил и да добави уредите в приложението.

Ние обработваме само информации, които наистина са ни необходими, за да създадем възможност за дистанционен достъп до Вашите уреди. Допълнителна информация ще откриете в приложението в точка Infos и в интернет в нашите наредби за защита на данните .

Възможно е само връщане на фабричните настройки. При връщането на фабричните настройки се изтриват всички информации, запаметени в гейтуей, и се отстраняват всички потребители, свързани с гейтуей. Това може да се избере чрез избор на „Уреди“ -> избиране на уред -> Кликнете на връщане на фабричните настройки и следвайте указанията в приложението.

Ще откриете всички съвместими продукти на този уебсайт .

Уверете се, че Вашият уред е съвместим. Информации за целта ще откриете на следния уебсайт: Поддържани продукти

QR кода ще откриете върху уреда или допълнителната принадлежност. Други информации ще откриете в ръководството, което сте получили с уреда.

QR кода ще откриете върху уреда или допълнителната принадлежност. Други информации ще откриете в ръководството, което сте получили с уреда.

Ние поддържаме WPS за нашите WLAN продукти, които са следните: Climate Series и Compress 7800iLW с Connect-Key (ключ за свързване)

WPS гарантира защитена настройка на Wi-Fi. Ние поддържаме натискането на WPS бутона, т.е. Вашият рутер би трябвало да разполага с допълнителен бутон, който се обозначава като WPS или се показва с подобен символ: В противен случай погледнете в ръководството на Вашия рутер.

Възможно е да свържете уреда в Hotspot режим (AP режим). По време на процеса Wi-Fi сдвояване изберете в приложението просто „Ръчно (Hotspot)“.

Извикайте менюто ≡, изберете уредите и след това кликнете на превключващото поле +. Изберете продукта, който бихте желали да свържете (обърнете внимание, че можете да преминавате между различни съвместими уреди).

Когато искате да отстраните един уред от Вашия потребителски профил, отидете в менюто ≡, изберете Уреди и след това изберете уреда, който искате да отстраните, и тогава кликнете върху превключващото поле Отстраняване. Обърнете внимание, че чрез отстраняването на един уред от Вашия профил не се отстранява конфигурацията на мрежата в самия уред. За целта трябва сами да нулирате уреда. Информации за тази цел ще откриете в ръководството на уреда.

Възможно е да свържете уреда в Hotspot режим (AP режим). По време на процеса Wi-Fi сдвояване изберете в приложението просто „Ръчно (Hotspot)“.

Вие можете да промените предпочитания език в настройките към приложението в настройката на Вашия смартфон..

Да, Вашият основен екран може да се адаптира. Отидете в менюто ≡ и изберете Персонализиране. Вие можете да промените последователността, в която се показват Вашите карти на основния екран, като ги разместите чрез Drag & Drop (изтегляне и пускане). Чрез избор на символа молив можете да преименувате картата. Можете да включите или изключите една карта, като превключите символа око. Ако имате само една карта, не можете да я изключите.

Изтеглете надолу с пръста в средата на дисплея, за да изискате актуализиране на данните.

За да обработите населеното място, можете да изберете символа молив в метеорологичната прогноза. Кликнете върху кабърчето, за да приемете актуалното Ви местоположение (за целта трябва да се активира потвърждаване на местоположението). Чрез текстовото поле алтернативно можете да потърсите и изберете населено място.

Външната температура се извиква от OpenWeatherMap.org за настроеното от Вас местоположение.

Това може да се случи, ако втори потребител извърши настройките (чрез второ приложение или самия уред).

Според уреда, има различни възможности, да се разкачи наличният рутер и да се осъществи връзката към нов рутер.

Climate Series

Разкачете връзката към стария рутер, като го изключите или извадите от електрическата мрежа. След изключването на рутера можете да стартирате процеса WLAN сдвояване от начало и да свържете новия рутер. За да стартирате процеса Wifi сдвояване, отидете на „Уреди“, кликнете върху „Уред добавяне“ и следвайте стъпките в приложението.

Compress 7800i LW(M) с Connect-Key

Изберете меню на дисплея на термопомпата и след това интернет. След това изберете разкачване на връзката. За да свържете нов рутер, отидете в приложението, кликнете в менюто върху „Уреди“ и „Уред добавяне“ и следвайте стъпките в приложението.

Вие можете и по-нататък сами да управлявате Вашето отопление чрез термостатите за помещенията или дисплея на отоплителната инсталация. При климатични инсталации можете да използвате регулатор за помещения с инфрачервена светлина.

Не, последните настройки се възстановяват. Уверете се, че Вашия рутер е захранен с ток и е свързан с интернет, за да можете да управлявате Вашите уреди чрез приложението.

Кликнете върху показанието или в менюто на Съобщение, за да се появи Показване на смущения. Там се намира и едно указание за възможностите за разрешаване на проблема.

Моля, проверете в настройките на устройството дали устройството ви все още е сдвоено и онлайн. Ако е офлайн, но е налично, моля, проверете интернет връзката си, ако е изчезнало, моля, извършете сдвояването отново, като щракнете върху "добави устройство". Ако сдвояването отново се провали, свържете се с вашия сервизен партньор (вижте контактите в Bosch HomeCom App) за професионална помощ.

Проверете, дали Connect-Key се намира в енергоспестяващ режим, като докоснете светодиода от късия край. Ако не работи, уверете се, че Connect-Key е правилно инсталиран във Вашия уред и е захранен с ток. Процесът на стартиране може да продължи до 1 минута.

Проверете най-новата версия на фърмуера на Вашия гейтуей в разширените информации. Ако не ги актуализирате, причината може би е в по-слабия WLAN сигнал. Моля, опитайте да го подобрите с ретранслатор.

Не можете да промените зададената температура, ако инфрачервеният регулатор е настроен на режим Автоматичен, Сух, Само вентилация или Пълна мощност. Трябва да преминете в отоплителен или охлаждащ режим, за да можете да промените зададената температура.

Не можете да промените скоростта на вентилатора, ако инфрачервеният регулатор е настроен на Dry, Full Power и MultiSpace. Трябва да активирате режима Само Отопление, Охлаждане или Вентилатор, за да можете да променяте скоростта на вентилатора.

Актуализациите на софтуера за приложението може да се деактивират чрез съответния App Store. Ние обаче не препоръчваме, за да получавате и в бъдеще актуализации за безопасност и функциониране.

Актуализациите на софтуера за самите Ваши уреди не могат да се деактивират, тъй като са необходими за актуализации за отстраняване на неизправности и съображения за безопасност.

По време на сдвояването чрез режима Hot Spot можете да получите достъп до информацията за лиценз чрез символа ----. Ако вече сте свързали Вашата система, трябва да изтриете WLAN връзката и да изберете режима Hot Spot като метод на свързване, докато свържете отново Вашия Connect-Key.