Служебна информация

Служебна информация

Отпечатване

Отговорен за интернет страниците на Bosch Thermotechnik GmbH

Име и адрес

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar
GERMANY

Управителен съвет

Jan Brockmann (Председател),
Birte Lübbert,
Dr. Thomas Volz

Телефонен номер

+49 6441 418-0

Имейл адрес

info.thermotechnik@de.bosch.com

Офис

Wetzlar

Регистрации

Съдебна регистрация: Вецлар
HRB HR B 13

Идентификационен номер по ДДС

DE 811164527

Решаване на спорове онлайн (РСО)

Информация относно решаване на спорове онлайн (РСО): Европейската комисия предлага платформа за решаване на диспути онлайн. Тази платформа е предназначена за улесняване на извънсъдебното уреждане на спорове относно договорни задължения в договорите за онлайн продажби и услуги.

Платформата можете да намерите на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bosch Thermotechnik GmbH: Ние не се ангажираме с извънсъдебно уреждане на спорове пред органите за арбитраж на потребителите.