Bitte Gerät drehen

Uw thema's met betrekking tot verwarmingssystemen en HomeCom

Informatiecentrum

Top 3 vragen

Wat is het voordeel van HomeCom Pro voor gebruikers?
 • 24/7 Bewaking van de verwarming door de installateur
 • De installateur/servicebedrijf ontvangt direct een melding als er iets mis is (ook als de gebruiker zelf niet thuis is)
 • De installateur kan op afstand zien wat de oorzaak is van de storing en snel zorgen voor een oplossing.
 • Sommige problemen kunnen direct online worden opgelost.
 • Is een servicebezoeken noodzakelijk, dan is de installateur goed voorbereid. Een nieuwe afspraak voor reparatie kan dan worden vermeden.
 • Als het verwarmingssysteem continu wordt gemonitord, levert het de beste prestaties en werkt het efficiënter.
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 5 0
Sluiten
Hoe verbind ik de IP-module met mijn warmtepomp, zodat mijn cv-installatie geschikt wordt voor het internet?

In de installatiehandleiding voor uw IP-module leggen wij u stap-voor-stap de installatie uit.

De installatiehandleiding wordt meegeleverd bij aankoop van de IP-module.

Bij warmtebronnen met geïntegreerde internet-interface (IP-inside) is bij uw warmtebron eveneens de betreffende documentatie meegeleverd.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 4 1
Sluiten
Verbinden met HomeCom Pro lukt niet. Wat kan ik doen?
 • De verwarmingsinstallatie wordt met HomeCom Pro verbonden via de slimme thermostaat (Nefit Easy of EasyControl van Bosch) of een IP-Module (voor warmtepompen).
 • In uitzonderlijke gevallen kan een reset naar de fabrieksinstellingen van de thermostaat of IP-Module nodig zijn.

Dit kan bijv. het geval zijn, wanneer:

 • de gebruikte thermostaat of IP-Module al een keer verbonden is geweest met een andere cv-installatie, of
 • de cv-installatie al verbonden is (geweest) met HomeCom Pro onder een andere gebruiker (bijv. de vorige eigenaar van de woning).
 • Raadpleeg voor het resetten van de thermostaat of IP-Module de handleiding van het betreffende product of neem contact op met de leverancier.
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 4 6
Sluiten

Gebruiksinstructies

Welche Änderungen werden in der Fachkundenhistorie gespeichert?

In der Fachkundenaccount-Historie werden auch alle gemachten Fachkundenänderungen festgehalten. So gibt es in der Firma einen Überblick wer was wann verstellt hat. Auch, wenn zukünftig mehrere Nutzer angemeldet sind, ist immer klar, wer gerade an einer Anlage arbeitet.
Zusätzlich zu den Änderungen stehen in der Historie alle behobenen Fehler samt der Lösung. So wissen Sie als Fachbetrieb immer, ob ein Fehler schon einmal vorlag und was die damalige Ursache war.

Endkundenänderungen werden Ihnen einmal pro Tag gebündelt an Sie als Fachkunden übermittelt.

Das manuelle Löschen von Historieneinträgen ist nicht möglich. Alle Änderungseinträge werden jedoch gelöscht, sobald die Anlage entfernt wird. Reparaturmeldungen bleiben ein Leben lang der Anlage zugeordnet.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Welche Einträge werden in der Endkundenhistorie festgehalten?

Im Endkunden Account werden alle Veränderungen, die gemacht wurden abgespeichert. Als Besitzer der Heizung sehen Sie dann jegliche Änderungen seit dem Verbinden der Heizung. Dazu zählen Veränderungen im Zeitprogramm, in den Temperaturen und im Urlaubsmodus. Wenn Sie Ihre Anlage an einen Fachhandwerker freigegeben haben, bekommt er von all dem nur eine einfache Meldung pro Tag, dass es Änderungen gab. Details wird er nicht erfahren.

Im Gegenzug erhalten Sie als Endkunde jedoch Benachrichtigungen, wenn etwas durch den Fachbetrieb an der Anlage verändert wurde. Bei allen Änderungen kommt direkt nach dem Login eine Meldung, damit Sie auf dem Laufenden sind.
Alle Meldungen werden ebenfalls in der Historie abgespeichert, sodass Sie auch Monate später noch nachvollziehen können was verändert wurde. Änderungen, die der Fachhandwerker machen kann sind beispielsweise die Änderung der Heizkurve oder der Sommer/Winter Schwelle."

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Welke mogelijkheden biedt het diagnose-overzicht mij?

Treedt er bij één van de door u bewaakte installaties een storing op, dan ontvangt u in het portal alle voor de reparatie benodigde informatie in één oogopslag.

In geval van een storing wordt de installatie in de portal in de status "Storing" weergegeven, zodat u in één oogopslag kunt zien, bij welke van uw klantinstallaties u aan de slag moet.

Met één klik op de installatie in het installatie-overzicht komt u in geval van een storing direct op het diagnosescherm (1).

Hier ziet u in één oogopslag alle noodzakelijke informatie, die u helpt, de klantinstallatie zo snel mogelijk te repareren.

Deze informatie krijgt u in overzichtelijke vorm:

 • de storing inclusief storingscode en korte tekst (2)
 • de afzonderlijke storingsoorzaken met de waarschijnlijkheden
 • van de geschatte inspanning voor de reparatie
 • de benodigde reserve-onderdelen

Met deze kennis kunt u goed voorbereid een afspraak met de klant maken.

Door te klikken op reparatie-opdracht maken, kunt u de bij het systeem aanwezige technische documenten laten weergeven, deze indien gewenst te downloaden en samen met de gegenereerde PDF bij uw opdracht toevoegen, zodat uw monteur alle informatie bij de hand heeft bij het bezoek aan de klant.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Wo stelle ich die Heizkurve für meinen Kunden ein?

Hat Ihr Kunde Ihnen vollen Zugriff auf seine Anlage gegeben, dann haben Sie nach der Auswahl Ihrer Kundenanlage über den Button [Bedienen] die Möglichkeit, die Einstellungen für die Anlage zu verändern.

Neben der Möglichkeit, das Zeitprogramm und die Sommer/Winterumschaltung vorzunehmen können Sie unter dem Navigationspunkt Heizkurve aus der Ferne die Einstellungen der Heizkurve optimieren.

Über die Auswahl des Heizkreises (1) können Sie den Heizkreis wählen, für den Sie die Heizkurveneinstellungen ändern wollen.

Abhängig davon, ob der jeweilige Heizkreis außentemperaturgeführt ist (2) oder außentemperaturgeführt mit Fußpunkt können Sie optional

 • bei der außentemperaturgeführten Heizkurve Raumtemperatur und Auslegungstemperatur einstellen über Drag und Drop (3) in der Grafik oder über die Pfeiltasten auf der linken Seite
 • bei der außentemperaturgeführten Heizkurve mit Fußpunkt Raumtemperatur, Auslegungstemperatur und Fußpunkt anpassen. Dies kann ebenso über Drag und Drop in der Grafik oder über die Pfeiltasten erfolgen

Über Bedienen beenden können Sie zurückkehren zu der Anlagenübersicht.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Hoe kan ik in een klantinstallatie zoeken, filteren of sorteren?

Bij een groter aantal verbonden klantinstallaties heeft u de mogelijkheid, klantinstallaties te zoeken, te sorteren en op bepaalde criteria te filteren.

Bij het zoeken naar klantinstallaties (1) zijn er meerdere zoekcriteria:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Klantnaam
 • Postcode
 • Stad en
 • Installatienaam (bijvoorbeeld GB145)

Via de aangeboden filteropties (2) kunt u een filter instellen voor de status. Hier kunt u filteren op de voor u interessante installatiestatus.

Bent u alleen geïnteresseerd in de installaties met de status Storing, dan kunt u gemakkelijk alle andere installaties via het filter onderdrukken.

Als derde mogelijkheid om een beter overzicht van uw installaties te krijgen, bieden wij in het vakklanten-portal de mogelijkheid op verschillende criteria te sorteren, steeds in oplopende of aflopende volgorde.

De volgende sorteermogelijkheden zijn beschikbaar:

 • Status
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Stad
 • Postcode
 • Vrijgave (daarmee worden de door de klant gegunde toegangsrechten voor zijn installatie)

Door te klikken op "Filter wissen" worden alle ingestelde filters gewist en het complete installatie-overzicht wordt opnieuw weergegeven.

Bevalt de tegelweergave u niet en wilt u liever in een lijstweergave werken, dan kunt u deze mogelijkheid onder (4) selecteren.

De selectie blijft bewaard, zodat uw gekozen weergave altijd als voorkeur blijft.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Welke zonnewaarden worden voor mij in het analysegedeelte onder Energie getoond?

In het portal kunt u onder Analyseren > Energie de zonne-opbrengst van uw installatie zien.

Via de Dropdown-Box kunt u de periode selecteren, waarvoor u de zonne-opbrengst wilt zien.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Vandaag
 • Gisteren
 • Deze week
 • Afgelopen week
 • Afgelopen maand

Door te klikken op het ogen-symbool voor het menu-item Zonne-energie (zie afbeelding onder 1) kunt u afzonderlijke navigatie-elementen weergeven of onderdrukken.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Welke data worden voor mij in het analysegedeelte onder Energie getoond?

In het portal kunt u onder Analyseren > Energie het energieverbruik van uw installatie inzien.

Via de dropdown-box kunt u de periode selecteren, waarvoor u de waarden wilt zien.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Vandaag
 • Gisteren
 • Deze week
 • Afgelopen week
 • Afgelopen maand

Het weergegeven verbruik is een berekende waarde en een indicator voor het daadwerkelijke verbruik. Metingen in het laboratorium laten een afwijking zien van 13%, de afwijking op het terrein kan groter zijn.

Mogelijke invloedsfactoren bij gasinstallaties die tot een afwijking kunnen leiden:

 • Afwijkingen in de gasmeter
 • Luchtdruk alsmede veranderingen in de luchtdruk
 • Wijzigingen in de gasdichtheid in de loop van het jaar
 • Lengte van de gasleiding
 • Installatieconfiguratie
 • Temperatuurwijzigingen van de gasmeter en installatie

Mogelijke invloedsfactoren bij oliegestookte installaties welke tot een afwijking kunnen leiden:

 • Afwijkingen in de gasmeter
 • Niveau van de tank
 • Verontreiniging van het oliefilter
 • Installatieconfiguratie
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Wanneer krijg ik een storingsmelding per e-mail?

Wij versturen voor zover voor uw installatie toegestaan uw installateur/servicebedrijf een storingsmelding per e-mail.

Er vindt uitsluitend een melding plaats bij vergrendelende storingen.

Een overzicht van de verschillende storingssoorten:

 

 • Niet blokkerende storingen: Bij niet blokkerende storingen blijft de cv-installatie in bedrijf.
  De bediening van de menu's wordt door een niet blokkerende storing niet onderbroken. Wanneer het menu wordt verlaten, dan wordt de storingsmelding in plaats van de standaardweergave getoond.
 • Blokkerende storingen: Blokkerende storingen leiden tot een in de tijd begrensde uitschakeling van de cv-installatie. De cv-installatie start zelfstandig weer, zodra de blokkerende storing niet langer aanwezig is.
  Bij een blokkerende storing wordt de bediening van de menu's onderbroken en wordt de storingsmelding weergegeven.
 • Vergrendelende storingen: Vergrendelende storingen leiden tot een uitschakeling van de cv-installatie, welke pas na een reset weer start.
  Bij een vergrendelende storing wordt de bediening van de menu's onderbroken en wordt de storingsmelding weergegeven.
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 2
Sluiten
Waarvoor heb ik de installatiehistorie nodig?

Bij volledige toegang tot de installatie van de klant, krijgen zowel u als de klant bij wijzigingen via het portal een invoer in de historie, waarmee u desgewenst kunt volgen of een gemaakte instelling mogelijkerwijze tot een probleem heeft geleid.

Tevens worden in de historie (bij vakklanten onder Installatie > Historie, bij eindklanten onder Meer > Installatie > Historie) reparaties gedocumenteerd alsmede de oorzaak daarvan.

Om de documentatie te kunnen gebruiken, moet het gespecialiseerde bedrijf in geval van een reparatie de reparatietaak afsluiten. Alleen in dit geval is er sprake van een complete documentatie van de installatie.

 

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 1 0
Sluiten
Hoe kan ik de instellingen voor verzending van de meldingen wijzigen?

Hier kunt u maximaal 20 e-mailadressen, gescheiden door een komma, invoeren. De daar ingestelde e-mailadressen worden in geval van een storing geïnformeerd.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 0
Sluiten
Hoe kan de installatie in geval van een storing worden gereset?

Het resetten van de cv-installatie is vanwege veiligheidsredenen ook verder uitsluitend mogelijk via de reset-knop ter plaatse. De functie in het portal genereert alleen de daarbij behorende invoer in de historie.

 

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 0
Sluiten
Waarom moet ik een taak (Task) afsluiten?

Pas wanneer een taak is afgesloten, kan de juiste historie-invoer gemaakt worden. Daarvoor moet in het portal het ingebouwde reserveonderdeel resp. de gebruikte maatregel handmatig worden gedocumenteerd.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 1
Sluiten

Registratie / Login

Hoe kan ik aan mijn zakelijke klant-account nieuwe medewerkers toevoegen?

Wanneer u als firma-eigenaar in Bosch Homecom bent aangemeld, dan vindt u onder Meer > Bedrijf uw bedrijfsgegevens.

Via de link "Lidmaatschap bewerken" kunt u in het centrale systeem de bedrijfsgegevens inzien en daar ook nieuwe medewerkers uitnodigen.
Klik hiervoor op het "Personen" symbool en voeg dan het e-mailadres toe van de medewerker die u in uw bedrijf wilt uitnodigen.
De medewerker krijgt op het opgegeven e-mailadres een e-mail om de uitnodiging aan te nemen.
Wanneer de medewerker op de link klikt, dan kan hij na het inloggen met de Bosch account de uitnodiging als medewerker accepteren.
Let op: in de Bosch account moet hetzelfde e-mailadres worden gebruikt als dat van de uitnodiging.

Onder het tabblad Medewerker ziet u alle medewerkers, die al zijn uitgenodigd, resp. die al toegang hebben tot uw bedrijfsgegevens.
Deze informatie vindt u in Status.
De volgende statussen kunnen zich voordoen:

 • Geaccepteerd: de uitgenodigde medewerker heeft de uitnodiging aangenomen
 • Afgewezen: de uitgenodigde medewerker heeft de uitnodiging niet aangenomen.
 • Pending: de medewerker heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd
 • Teruggetrokken: u heeft de uitnodiging aan de medewerker teruggetrokken
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Hoe registreer ik mij als professionele klant?

Voor https://www.bosch-homecom.com:

Ontspan u en neem even de tijd om u als vakklant op onze site te registeren.
Ga daarvoor naar onze site https://www.bosch-homecom.com en accepteer wanneer u daarom wordt gevraagd het gebruik van cookies.

Klik om u als vakklant te registreren a.u.b. op de https://www.bosch-homecom.com startpagina op de knop "Nu registreren" in de rechterbovenhoek.
U wordt dan doorgestuurd naar een selectiescherm, waar u kunt kiezen of u zich als eindklant of vakklant wilt registeren.
Kies hier"Ik ben zakelijke klant".

In de volgende stap wordt u doorgestuurd naar de centrale Bosch account.
Met de centrale Bosch-account kunt u zich bij talrijke toepassingen van Bosch en van Bosch Thermotechniek aanmelden.
Mocht u al de Bosch Thermotechniek offerte-aanvraagtool of de verwarmingsselectietool gebruiken, dan kunt u direct met het bestaande account inloggen.

In deze gevallen voert u gewoon uw vastgelegde e-mailadres en wachtwoord in.

U komt dan automatisch op het Bosch Homecom Dashboard voor vakklanten.

Heeft u nog geen centraal Bosch account klik dan op "Nog niet geregistreerd".
Na het vragen naar e-mailadres, wachtwoord (dit moet een tweede maal worden ingevoerd ter bevestiging) en het accepteren van de algemene voorwaarden en de privacy-verklaring krijgt u nadat u op "Registreren" heeft geklikt een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres.
Door te klikken op "Activeren" is uw account nu geactiveerd en kunt direct inloggen.
Voer hiervoor uw vastgelegde e-mailadres en wachtwoord in en log in.

Als bij Bosch Thermotechniek nog niet bekende vakklant krijgt u vervolgens een selectievenster te zien.
Hierin is uw land reeds voorgeselecteerd. Kies vervolgens het merk, waarvoor u het lidmaatschap wilt aanvragen.
Om dit te doen, moet u reeds een zakelijke relatie hebben met Bosch of Buderus en daar als klant met klantnummer bekend zijn.
Na de selectie van het land en merk, waarvoor u het lidmaatschap wilt activeren, wordt u op het volgende scherm eerst naar uw persoonlijke adresgegevens gevraagd.
In de volgende stap geeft u het bij het geselecteerde merk gebruikte klantnummer en postcode welke in dit account is vastgelegd.
Is de combinatie van klantnummer en postcode in ons systeem vastgelegd, dan krijgt u op het tevens in ons systeem vastgelegde e-mailadres een activeringsmail.
Nadat de eigenaar van het e-mailadres door te klikken op "Medewerker bevestigen" uw aanvraag succesvol heeft bevestigd, bent u nu als vakklant voor het geselecteerde land en de geselecteerde markt geactiveerd.
U kunt nu succesvol inloggen als professionele klant in Bosch Homecom Pro.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Hoe krijg ik toegang als eindklant?

De registratie in het portal vindt gemakkelijk en eenvoudig plaats via zelfregistratie.
Op de startpagina vindt u onder aanmeldformulier een link "Registreren". Hier kunt u een gebruikerstoegang voor uzelf aanmaken. Na de invoer van uw persoonlijke gegevens en het verzenden van het aanmeldformulier ontvangt u een activeringslink op het door u opgegeven e-mailadres.

Klik op de link in de e-mail, om uw registratie af te sluiten.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 1
Sluiten

Inbedrijfstelling

Hoe verbind ik de IP-module met mijn warmtepomp, zodat mijn cv-installatie geschikt wordt voor het internet?

In de installatiehandleiding voor uw IP-module leggen wij u stap-voor-stap de installatie uit.

De installatiehandleiding wordt meegeleverd bij aankoop van de IP-module.

Bij warmtebronnen met geïntegreerde internet-interface (IP-inside) is bij uw warmtebron eveneens de betreffende documentatie meegeleverd.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 4 1
Sluiten

Basisvoorwaarden

Wat is het voordeel van HomeCom Pro voor gebruikers?
 • 24/7 Bewaking van de verwarming door de installateur
 • De installateur/servicebedrijf ontvangt direct een melding als er iets mis is (ook als de gebruiker zelf niet thuis is)
 • De installateur kan op afstand zien wat de oorzaak is van de storing en snel zorgen voor een oplossing.
 • Sommige problemen kunnen direct online worden opgelost.
 • Is een servicebezoeken noodzakelijk, dan is de installateur goed voorbereid. Een nieuwe afspraak voor reparatie kan dan worden vermeden.
 • Als het verwarmingssysteem continu wordt gemonitord, levert het de beste prestaties en werkt het efficiënter.
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 5 0
Sluiten
Welke toestellen worden in HomeCom Pro ondersteund?

Alle modulerende Nefit cv-toestellen (Nefit EMS, Nefit iRT en Nefit OpenTherm) en Nefit warmtepompen. Check in de Connect Check tool of uw verwarmingstoestel ondersteund wordt en of u misschien een extra accessoire nodig heeft.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 1 0
Sluiten

Inrichten

Hoe kan ik een eindgebruiker registreren?
 • Installateur maakt HomeCom Pro verbinding voor de eindgebruiker. De eindgebruiker wordt volledig ontzorgd en hoeft alleen maar een consentverklaring te ondertekenen.
 • De eindgebruiker maakt zelf de HomeCom Pro verbinding en wordt begeleid door het verwarmingstoestel te registreren en het selecteren van een installateur. Het is daarom verstandig om uw bedrijf eenmalig te registreren in HomeCom Pro omdat de eindgebruiker dan uw bedrijfsnaam kan selecteren.
 • De installateur kan de eindgebruiker uitnodigen, zodat de eindgebruiker de toegang tot zijn verwarmingstoestel aan het voorgeselecteerde installateur/servicebedrijf kan toewijzen.
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 11 0
Sluiten
Hoe kan ik als klant mijn nieuwe installatie verbinden?

Als klant kunt u uw systeem registreren.

Ik ben een particuliere klant

Om de eerste keer verbinding te maken heeft u uw gateway credentials nodig. U kunt ze vinden:

 • Slimme thermostaten: op de achterkant van de thermostaat of in het menu-item 'Info – Productinfo' van de app vindt u het serienummer (serial number) en toegangscode (access code). Vul het wachtwoord in.
  Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u in de app een nieuw wachtwoord definiëren. Alle app gebruikers moeten het nieuwe wachtwoord opnieuw invoeren.
 • IP-module: op de sticker van de gateway of in het menu-item 'Info – Internet – Login-data' van de app vindt u de loginnaam (Loginname) en wachtwoord (Passwort).

 

Vul uw credentials en adres in en selecteer uw installateur. Als uw installateur niet wordt getoond, moet de installateur zijn bedrijf eenmalig registreren door in te loggen op HomeCom Pro. Neem hiervoor contact op met de helpdesk.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 3 0
Sluiten
Hoe kan ik als installateur een nieuwe installatie voor mijn klant verbinden?
Heeft de klant zijn installatie reeds met de portal verbonden en u als installateur ingevoerd, dan krijgt u in uw takenlijst een aanvraag van deze klant, om zijn cv-installatie in bewaking mee te nemen. Pas wanneer u de aanvraag accepteert, krijgt u de installatie te zien en kunt u deze bewaken. In het portfolio ziet u alle toestellen. Het ‘aangevraagd’ staand toestel wordt hier ook getoond:
 • In de eerste stap kunt u de contactgegevens van uw klant (voornaam, achternaam, adres, e-mail en telefoonnummer) bekijken en indien nodig met aanvullende informatie zoals klantnummer, waaronder de klant bij u bekend is, completeren
 • In de tweede stap van de verbindingsaanvraag worden aan u de door de eindklant gegunde rechten weergegeven. De eindklant kan tussen de volgende autorisaties kiezen: Installateur analyseert en verandert alle systeemeigenschappen (behalve de vakantie-instellingen en het energieverbruik van de huidige week);Installateur ontvangt meldingen van mogelijke storingen van het systeem
 • Voor de stap systeemcomponenten moet u de installatiegegevens bij de hand houden. Alleen wanneer de individuele componenten correct geïdentificeerd zijn, kunnen ook in geval van een storing de juiste diagnosesuggesties worden weergegeven.
Na afsluiting van de verbindingsprocessen kunt u de installatie in het installatie-overzicht zien en kunt u deze onafhankelijk van de autorisatie die de eindklant u gegund heeft, de installatie bedienen, statuswaarden oproepen en in geval van een storing alle storingen, oorzaken en oplossingen inclusief waarschijnlijkheden inzien.    
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 0
Sluiten
Waar vind ik de noodzakelijke informatie voor de initiële verbinding met mijn centrale verwarming met de portal?

De gateway-informatie voor de IP-module bevat een loginnaam + wachtwoord en is terug te vinden op de IP-module zelf.
De gateway-informatie voor de slimme thermostaten bevat een serienummer + toegangscode + wachtwoord en is terug te vinden op de achterzijde van de thermostaat.

Deze gateway-informatie heeft u nodig om uw verwarmingstoestel met de portal te verbinden en moet bij de eerste keer verbinden in de portal worden ingevoerd. Houd daarvoor deze informatie bij de hand.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 4 0
Sluiten
Wat kan ik doen, wanneer bij de verbinding een systeemcomponent niet werd herkend?
Worden bij het verbinden van een klantinstallatie de systeemcomponenten niet correct herkend, controleer dan a.u.b. via de Connect Check, of het te verbinden systeem in het portal wordt ondersteund. Is de ondersteuning van de installatie geverifieerd en vindt u bij de systeemidentificatie toch niet het juiste artikelnummer voor dat ene of meerdere componenten in de selectielijst, dan kunt u via de selectie van "Andere" de systeemidentificatie toch afsluiten. Voor componenten, die niet eenduidig konden worden geïdentificeerd, kunnen wij in geval van een storing geen diagnosedata aanbieden en ondersteunen we slechts een beperkte functionaliteit. Neem in dit speciale geval contact op met onze support hotline onder vermelding van de betroffen installatie (met Gateway ID), de niet correct herkende componenten en het/de serienummer(s) voor dit/deze componenten.
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 3 1
Sluiten
Waar vind ik de productiedatum van de systeemcomponenten?

De productiedatum is nodig, om in geval van een storing in de warmtebron de juiste diagnose weer te geven. Afhankelijk van de productiedatum kan bijv. het advies voor reserve-onderdelen wijzigen.

De productiedatum maakt deel uit van het serienummer. Het serienummer bestaat uit 3 delen, volgens onderstaand formaat.

In het tweede deel van het serienummer geven de eerste drie cijfers de versleutelde productiedatum van de warmtebron weer.

Picture_06_DE

German Dutch
Seriennummer Serienummer
Werk Plant
Fertigungsdatum Fabricagedatum
Counternummer (produktindividuell) Identificatienummer (productspecifiek)
Artikelnummer Artikelnummer
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 0
Sluiten

Toegang fout

Waarom kan ik de cv-installatie niet verbinden?

Zorg ervoor dat de IP-module correct is aangesloten.

De status van uw  communicatiemodule kunt u via de systeembedieningseenheid ModuLine 3000 / HPC 300 controleren.

De informatie hierover vindt u in het menu van de systeembedieningseenheid onder [Info] > [Internet]> [IP-verbinding]  + [Server-verbinding].

Zowel de IP-Verbinding als de serververbinding moeten beide op "Ja" staan.

Wordt een slimme thermostaat toegepast, zorg er voor dat serienummer en toegangscode correct zijn. De credentials vindt u op de achterzijde van de thermostaat.

Wordt een IP-module toegepast, zorg er voor dat ID (Loginnaam) en wachtwoord correct zijn. Herhaal daarna de verbindingsprocedure. De logingegevens vindt u in het menu onder [Info] > [Internet]> [Logingegevens].

 

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 3 2
Sluiten
Waarom krijg ik geen verbinding tussen de portal en mijn gateway?

In de installatiehandleiding van uw gateway onder het hoofdstuk "Storingen verhelpen" vindt u een storingsbeschrijving en de noodzakelijke maatregelen om een storing te verhelpen.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 7
Sluiten
Verbinden met HomeCom Pro lukt niet. Wat kan ik doen?
 • De verwarmingsinstallatie wordt met HomeCom Pro verbonden via de slimme thermostaat (Nefit Easy of EasyControl van Bosch) of een IP-Module (voor warmtepompen).
 • In uitzonderlijke gevallen kan een reset naar de fabrieksinstellingen van de thermostaat of IP-Module nodig zijn.

Dit kan bijv. het geval zijn, wanneer:

 • de gebruikte thermostaat of IP-Module al een keer verbonden is geweest met een andere cv-installatie, of
 • de cv-installatie al verbonden is (geweest) met HomeCom Pro onder een andere gebruiker (bijv. de vorige eigenaar van de woning).
 • Raadpleeg voor het resetten van de thermostaat of IP-Module de handleiding van het betreffende product of neem contact op met de leverancier.
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 4 6
Sluiten

Is uw verwarming geschikt voor internet?

Het resultaat van Connect Check toont u of uw verwarming al geschikt is voor internet of welke componenten daarvoor eventueel nog nodig zijn. Ontdek hier of uw verwarming nu al via internet kan worden geregeld en geoptimaliseerd!

Naar de Connect Check

HomeCom kan heel eenvoudig live worden getest.

Meld u nu aan en verwarm slim.

HomeCom voor particuliere klanten
HomeCom voor zakelijke klanten

Hebt u nog vragen?

Neem dan via e-mail contact met ons op.

Hebt u nog vragen? Neem dan via e-mail contact met ons op en vertel ons uw vragen. Daarvoor vult u het contactformulier rechts in.
* Verplichte velden
Hartelijk dank voor uw bericht...
  * Verplichte velden

  Vind een installateur bij jou in de buurt!

  Neem contact op met een expert in je buurt! Hij geeft je graag advies.

  Zoek Bosch installateurs
  Zoek Buderus installateurs
  X
  X

  Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

  Onze nieuwsbrief informeert u over de nieuwste ontwikkelingen van HomeCom. Regelmatige informatie over nieuwe functies en tips voor energiebesparing en kostenefficiënte verwarming met Bosch HomeCom. Blijf op de hoogte van deze nieuwsbrief!

  Neem dan via e-mail contact met ons op.

  Bedankt voor je bericht. Onze medewerkers zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken en contact met u opnemen.
  Hebt u nog vragen? Neem dan via e-mail contact met ons op en vertel ons uw vragen. Daarvoor vult u het contactformulier in.
  * Verplicht veld
   Privacy-instellingen

   Beslis welke cookies u wilt toestaan.
   U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen. Dit kan er echter toe leiden dat bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over het verwijderen van cookies.

   Met de schuifregelaar kunt u verschillende soorten cookies in- of uitschakelen
   • Noodzakelijk
   • Gemak
   • Statistieken
   • Gepersonaliseerd adverteren
   Deze website kan
   • Noodzakelijk: denk aan uw toestemming voor het gebruik van cookies
   • Noodzakelijk: sta sessiecookies toe
   Deze website kan niet
   • Gemak: onthoud gekozen regio en land
   • Gemak: onthoud socialemedia-instellingen
   • Statistieken: anonimiseren van statistische gegevens
   • Statistieken: vergroot de gegevenskwaliteit van de statistiekenfuncties
   • Gepersonaliseerd adverteren: op maat gemaakte en op uw interesses gebaseerde advertenties over bijvoorbeeld de content die u eerder hebt bezocht. (Op dit moment maken we geen gebruik van gepersonaliseerd adverteren.)
   Deze website kan
   • Noodzakelijk: denk aan uw toestemming voor het gebruik van cookies
   • Noodzakelijk: sta sessiecookies toe
   • Gemak: onthoud gekozen regio en land
   • Gemak: onthoud socialemedia-instellingen
   Deze website kan niet
   • Statistieken: anonimiseren van statistische gegevens
   • Statistieken: vergroot de gegevenskwaliteit van de statistiekenfuncties
   • Gepersonaliseerd adverteren: op maat gemaakte en op uw interesses gebaseerde advertenties over bijvoorbeeld de content die u eerder hebt bezocht. (Op dit moment maken we geen gebruik van gepersonaliseerd adverteren.)
   Deze website kan
   • Noodzakelijk: denk aan uw toestemming voor het gebruik van cookies
   • Noodzakelijk: sta sessiecookies toe
   • Gemak: onthoud gekozen regio en land
   • Gemak: onthoud socialemedia-instellingen
   • Statistieken: anonimiseren van statistische gegevens
   • Statistieken: vergroot de gegevenskwaliteit van de statistiekenfuncties
   Deze website kan niet
   • Gepersonaliseerd adverteren: op maat gemaakte en op uw interesses gebaseerde advertenties over bijvoorbeeld de content die u eerder hebt bezocht. (Op dit moment maken we geen gebruik van gepersonaliseerd adverteren.)
   Deze website kan
   • Noodzakelijk: denk aan uw toestemming voor het gebruik van cookies
   • Noodzakelijk: sta sessiecookies toe
   • Gemak: onthoud gekozen regio en land
   • Gemak: onthoud socialemedia-instellingen
   • Statistieken: anonimiseren van statistische gegevens
   • Statistieken: vergroot de gegevenskwaliteit van de statistiekenfuncties
   • Gepersonaliseerd adverteren: op maat gemaakte en op uw interesses gebaseerde advertenties over bijvoorbeeld de content die u eerder hebt bezocht. (Op dit moment maken we geen gebruik van gepersonaliseerd adverteren.)
   Deze website kan niet
   Opslaan en sluiten