Bitte Gerät drehen

Uw thema's met betrekking tot verwarmingssystemen en HomeCom

Informatiecentrum

Top 3 vragen

Kan ik er voor zorgen dat de actuele temperaturen voor mijn installatie worden weergegeven?

Op het startscherm worden naast de ingestelde temperaturen (in het wit) ook de gemeten actuele temperaturen (in het blauw) weergegeven.

De aanwijzing van de actuele temperatuur is afhankelijk van het feit of er een temperatuursensor aanwezig is op de regelaar van de desbetreffende cv-groep.

solar_house

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 8 0
Sluiten
Hoe geef ik mijn verwarmingsinstallateur toegang tot mijn installatie?

U kunt uw installateur of:

 • bij het eerste keer verbinden van uw installatie toegang tot uw cv-installatie gunnen of

 • naderhand de autorisatie aanpassen / gunnen.

Wanneer u uw verwarmingsinstallateur naderhand (na het voor de eerste keer verbinden) de autorisatie voor uw installatie wilt gunnen, dan kunt u dit via Meer > Vrijgave uitvoeren.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 8 3
Sluiten
Wat biedt dit portal mij als eindklant?

Bij ons portal gaat het om een portal-ondersteunde toepassing voor moderne centrale verwarmingen met intelligente functies.

U kunt uw verwarming eenvoudig via het portal bedienen en heeft toegang tot belangrijke functies zoals temperatuurinstellingen, klokprogramma's en analysegegevens. Door gedetailleerde onderhoudsinstructies en storingsmeldingen krijgt u daarnaast een nog betere service door uw installateur.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 3 0
Sluiten

Opereren

Welke wijzigingen worden in de vakklantenhistorie opgeslagen?

In de vakklantenhistorie worden ook alle gemaakte vakklantenwijzigingen bewaard. Zo is er in het bedrijf een overzicht wie wat wanneer heeft gewijzigd. Ook wanneer er in de toekomst meerdere gebruikers zijn aangemeld, is het altijd duidelijk, wie er op het moment aan een installatie werkt.
Naast de wijzigingen staan in de historie alle verholpen storingen met de oplossing. Zo weet u als vakbedrijf altijd, of een storing al een keer is opgetreden en wat destijds de oorzaak was.

Wijzigingen van eindklanten worden voor u eenmaal per dag gebundeld aan u als vakklant overgedragen.

Het handmatig wissen van historie-posities is niet mogelijk. Alle wijzigingsinformatie wordt echter gewist, zodra de installatie wordt verwijderd. Reparatiemeldingen blijven een levenlang aan de installatie toegekend.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Welke invoer wordt in de eindklantenhistorie bewaard?

In de eindklant-account worden alle wijzigingen die worden gemaakt, opgeslagen. Als eigenaar van de centrale verwarming ziet u dan elke wijziging sinds het verbinden met de centrale verwarming. Daaronder vallen veranderingen in het klokprogramma, in de temperaturen en in de vakantiemodus. Wanneer u uw installatie aan een vakman heeft vrijgegeven, dan krijgt hij van dit alles slechts één eenvoudige melding per dag, dat er wijzigingen zijn geweest. Details zal hij niet zien.

U als eindklant daarentegen krijgt wel een melding wanneer er iets door het gespecialiseerd bedrijf aan de installatie werd gewijzigd. Bij alle wijzigingen komt direct na het inloggen een melding, dat u up-to-date bent.
Alle meldingen worden tevens in de historie opgeslagen zodat u ook maanden later nog kunt nagaan wat er werd gewijzigd. Wijzigingen, die de vakman kan maken zijn bijvoorbeeld het wijzigen van de stooklijn, of de zomer/winter drempel."

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Welke mogelijkheden biedt het diagnose-overzicht mij?

Treedt er bij één van de door u bewaakte installaties een storing op, dan ontvangt u in het portal alle voor de reparatie benodigde informatie in één oogopslag.

In geval van een storing wordt de installatie in de portal in de status "Storing" weergegeven, zodat u in één oogopslag kunt zien, bij welke van uw klantinstallaties u aan de slag moet.

Met één klik op de installatie in het installatie-overzicht komt u in geval van een storing direct op het diagnosescherm (1).

Hier ziet u in één oogopslag alle noodzakelijke informatie, die u helpt, de klantinstallatie zo snel mogelijk te repareren.

Deze informatie krijgt u in overzichtelijke vorm:

 • de storing inclusief storingscode en korte tekst (2)
 • de afzonderlijke storingsoorzaken met de waarschijnlijkheden
 • van de geschatte inspanning voor de reparatie
 • de benodigde reserve-onderdelen

Met deze kennis kunt u goed voorbereid een afspraak met de klant maken.

Door te klikken op reparatie-opdracht maken, kunt u de bij het systeem aanwezige technische documenten laten weergeven, deze indien gewenst te downloaden en samen met de gegenereerde PDF bij uw opdracht toevoegen, zodat uw monteur alle informatie bij de hand heeft bij het bezoek aan de klant.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Waar stel ik de stooklijn in voor mijn klanten?

Wanneer de klant uw de volledige toegang tot zijn installatie heeft gegeven, dan heeft u na de de selectie van uw klantinstallatie via de knop [Bedienen] de mogelijkheid de instellingen voor de installatie te wijzigen.

Behalve de mogelijkheid het klokprogramma en de zomertijd/wintertijd omschakeling uit te voeren, kunt u onder het menupunt Stooklijn op afstand de instellingen voor de stooklijn optimaliseren.

Via de selectie van de cv-groep (1) kunt u de cv-groep selecteren, waarvoor u de stooklijninstellingen wilt wijzigen.

Afhankelijk van het feit of de betreffende cv-groep weersafhankelijk geregeld is (2) of weersafhankelijk geregeld met voetpunt kunt u optioneel

 • bij de weersafhankelijk geregelde stooklijn de kamertemperatuur en dimensioneringstemperatuur instellen middels drag and drop (3) in de grafiek of via de pijltoetsen aan de linker zijde
 • bij de weersafhankelijk geregelde stooklijn met voetpunt kamertemperatuur, dimensioneringstemperatuur en voetpunt aanpassen. Dit kan ook via drag en drop in de grafiek of via de pijltoetsen plaatsvinden

Via Bedienen beëindigen kunt u teruggaan naar het installatie-overzicht.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Hoe kan ik in een klantinstallatie zoeken, filteren of sorteren?

Bij een groter aantal verbonden klantinstallaties heeft u de mogelijkheid, klantinstallaties te zoeken, te sorteren en op bepaalde criteria te filteren.

Bij het zoeken naar klantinstallaties (1) zijn er meerdere zoekcriteria:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Klantnaam
 • Postcode
 • Stad en
 • Installatienaam (bijvoorbeeld GB145)

Via de aangeboden filteropties (2) kunt u een filter instellen voor de status. Hier kunt u filteren op de voor u interessante installatiestatus.

Bent u alleen geïnteresseerd in de installaties met de status Storing, dan kunt u gemakkelijk alle andere installaties via het filter onderdrukken.

Als derde mogelijkheid om een beter overzicht van uw installaties te krijgen, bieden wij in het vakklanten-portal de mogelijkheid op verschillende criteria te sorteren, steeds in oplopende of aflopende volgorde.

De volgende sorteermogelijkheden zijn beschikbaar:

 • Status
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Stad
 • Postcode
 • Vrijgave (daarmee worden de door de klant gegunde toegangsrechten voor zijn installatie)

Door te klikken op "Filter wissen" worden alle ingestelde filters gewist en het complete installatie-overzicht wordt opnieuw weergegeven.

Bevalt de tegelweergave u niet en wilt u liever in een lijstweergave werken, dan kunt u deze mogelijkheid onder (4) selecteren.

De selectie blijft bewaard, zodat uw gekozen weergave altijd als voorkeur blijft.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Welke zonnewaarden worden voor mij in het analysegedeelte onder Energie getoond?

In het portal kunt u onder Analyseren > Energie de zonne-opbrengst van uw installatie zien.

Via de Dropdown-Box kunt u de periode selecteren, waarvoor u de zonne-opbrengst wilt zien.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Vandaag
 • Gisteren
 • Deze week
 • Afgelopen week
 • Afgelopen maand

Door te klikken op het ogen-symbool voor het menu-item Zonne-energie (zie afbeelding onder 1) kunt u afzonderlijke navigatie-elementen weergeven of onderdrukken.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Welke data worden voor mij in het analysegedeelte onder Energie getoond?

In het portal kunt u onder Analyseren > Energie het energieverbruik van uw installatie inzien.

Via de dropdown-box kunt u de periode selecteren, waarvoor u de waarden wilt zien.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Vandaag
 • Gisteren
 • Deze week
 • Afgelopen week
 • Afgelopen maand

Het weergegeven verbruik is een berekende waarde en een indicator voor het daadwerkelijke verbruik. Metingen in het laboratorium laten een afwijking zien van 13%, de afwijking op het terrein kan groter zijn.

Mogelijke invloedsfactoren bij gasinstallaties die tot een afwijking kunnen leiden:

 • Afwijkingen in de gasmeter
 • Luchtdruk alsmede veranderingen in de luchtdruk
 • Wijzigingen in de gasdichtheid in de loop van het jaar
 • Lengte van de gasleiding
 • Installatieconfiguratie
 • Temperatuurwijzigingen van de gasmeter en installatie

Mogelijke invloedsfactoren bij oliegestookte installaties welke tot een afwijking kunnen leiden:

 • Afwijkingen in de gasmeter
 • Niveau van de tank
 • Verontreiniging van het oliefilter
 • Installatieconfiguratie
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Wat zit er onder de functie Temperatuurverloop?

In de portal kunt u onder Analyse > Temperatuurverloop het temperatuurverloop van de installatie bekijken.

Via de dropdown-box kunt u de periode selecteren, waarvoor u het temperatuurverloop wilt zien.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Vandaag
 • Gisteren
 • Deze week
 • Afgelopen week
 • Afgelopen maand

Heeft de installatie een  weersafhankelijk geregelde regelaar, dan wordt het temperatuurverloop van de buitentemperatuur weergegeven.

Tevens krijgt u voor elke regelaar de temperatuur van de ruimte, waarin de regelaar hangt, te zien.

Mocht er geen kamertemperatuur worden doorgegeven, dan kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • is er slechts één regelaar en is deze op het apparaat zelf geclipt, dan wordt de temperatuur in dit geval niet weergegeven, omdat door het direct bevestigen op het toestel dit tot onjuiste temperaturen leidt. Daarnaast hangt het cv-toestel meestal in een kelder of vochtige ruimte. Het weergeven van de temperatuur uit deze ruimte heeft doorgaans geen zin.
 • De instellingen op de regelaar voor datum en tijd zijn niet correct, daarom worden de waarden niet correct weergegeven. Deze kunt u in uw regeltoestel onder menu > Instellingen > Datum resp. Menu > Instellingen > Tijd controleren.
 • Is de IP-Gateway niet continu in bedrijf, omdat deze bijv. aan een contactdoos met tijdschakelaar is aangesloten, dan kunnen de waarden niet doorlopend worden geregistreerd en dus ook niet worden weergegeven.
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 0
Sluiten
Hoe krijg ik informatie over mijn zonnemodule?

Wanneer op de installatie een zonnemodule is aangesloten, dan wordt deze op het startscherm op het dak van het huis weergegeven.

solar_house

Tevens wordt in het huisdak, wanneer de zonnemodule werd herkend, de actuele temperatuur van de zonnecollector weergegeven.

In de sectie Analyseren > Energie wordt tevens de door de zonnemodule opgewekte zonneopbrengst in kWh weergegeven.

U heeft hier de volgende opties ter beschikking, om de periode voor de weergave van de zonneopbrengst te beperken:

 • Vandaag
 • Gisteren
 • Deze week
 • Afgelopen week
 • Afgelopen maand
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 1 0
Sluiten
Kan ik er voor zorgen dat de actuele temperaturen voor mijn installatie worden weergegeven?

Op het startscherm worden naast de ingestelde temperaturen (in het wit) ook de gemeten actuele temperaturen (in het blauw) weergegeven.

De aanwijzing van de actuele temperatuur is afhankelijk van het feit of er een temperatuursensor aanwezig is op de regelaar van de desbetreffende cv-groep.

solar_house

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 8 0
Sluiten
Wanneer krijg ik een storingsmelding per e-mail?

Wij versturen bij een vastgelegd e-mailadres in geval van een installatiestoring een e-mail aan u en voor zover voor uw installatie toegestaan, ook aan uw verwarmingsinstallateur een storingsmelding per e-mail.

Er vindt uitsluitend een melding plaats bij vergrendelende storingen.

Niet vergrendelende storingen krijgt u te zien, zodra u zich aanmeldt in de Portal.

Een overzicht van de verschillende storingsoorten:

 • Niet blokkerende storingen: Bij niet blokkerende storingen blijft de cv-installatie in bedrijf.
  De bediening van de menu's wordt door een niet blokkerende storing niet onderbroken. Wanneer het menu wordt verlaten, dan wordt de storingsmelding in plaats van de standaardweergave getoond.
 • Blokkerende storingen: Blokkerende storingen leiden tot een in de tijd begrensde uitschakeling
  van de cv-installatie. De cv-installatie start zelfstandig weer, zodra de blokkerende storing niet langer aanwezig is.
  Bij een blokkerende storing wordt de bediening van de menu's onderbroken en wordt de storingsmelding weergegeven.
 • Vergrendelende storingen: Vergrendelende storingen leiden tot een uitschakeling van de cv-installatie, welke pas na een reset weer start.
  Bij een vergrendelende storing wordt de bediening van de menu's onderbroken en wordt de storingsmelding weergegeven.
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 1 0
Sluiten
Welk klokprogramma kan ik gebruiken?

Cv-groepen

Actueel ondersteunen wij voor cv-groepen het klokprogramma "2 temperatuurniveaus".

Mocht u het klokprogramma "Vrij instelbare temperaturen" op uw bedieningseenheid hebben gekozen, dan moet u hier naar "2 temperatuurniveaus" omschakelen, om uw klokprogramma via het portal in te kunnen stellen.

U kunt uw instellingen voor het vastgelegde cv-groep klokprogramma via uw systeembedieningseenheid (uw regeltoestel) controleren:

Hoofdmenu > Cv-groep > Cv-groep xx (resp. de zelfgekozen naam) > Soort klokprogramma > "2 temperatuurniveau's" OF "Vrije temperaturen"

Warmwater

Momenteel ondersteunen we voor warmwater het klokprogramma "Eigen klokprogramma".

Wilt u een ander klokprogramma voor warmwater kiezen, dan krijgt u in het portal een aanwijzing.

U kunt uw instellingen voor het vastgelegde warmwater klokprogramma via de systeembedieningseenheid (uw regeltoestel) controleren:

Hoofdmenu > Warmwater > Klokprogramma > "Eigen klokprogramma"

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 1
Sluiten
Wat zit er onder de functie Eenmalige opwarming?

Wanneer buiten de ingestelde verwarmingsfasen warmwater nodig is, kan in dit menu de warmwatervoorziening handmatig geactiveerd worden.

In het eindklantenportaal vindt u de functie eenmalige opwarming via het volgende navigatiepad:

Kies op het overzichtsscherm [Warmwater] op het huis. Er opent een nieuw venster. Hier kunt u de eenmalige opwarming activeren.

8

De gewenste temperatuur voor de eenmalige opwarming alsmede de duur van de eenmalige opwarming worden uit de voorinstellingen in de systeembedieningseenheid gehaald. Deze vindt u onder het hoofdmenu > Warmwater > Eenmalige opwarming

9

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 1
Sluiten
Mijn centrale verwarming verwarmt continu, terwijl ik een klokprogramma heb vastgelegd. Waar kan dat aan liggen?

Controleer a.u.b. of uw klokprogramma is ingeschakeld. Ga hiervoor naar het klokprogramma van de cv-groep en controleer de gemaakte instellingen.

 • Toegang tot het klokprogramma krijgt u via Bedienen > cv-groep (1-n) of via het huis door te klikken op de cv-groep > Klokprogramma > Bewerken

 • Aan de schakelaar Klokprogramma Aan / Uit kunt u zien of het klokprogramma is geactiveerd of dat de geselecteerde cv-groep in de handmatige modus loopt.
 • Indien nodig kan het klokprogramma op deze plek via de Aan / Uit schakelaar weer geactiveerd worden

10

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Ik heb mijn temperatuur voor een cv-groep handmatig gewijzigd. Toch wordt de wijziging niet permanent gebruikt. Waar kan dat aan liggen?

Wanneer u een klokprogramma voor een cv-groep heeft vastgelegd u en de temperatuur voor deze cv-groep handmatig wijzigt, dan wordt deze wijziging slechts tot het volgende tijdschakelpunt gebruikt. Na het bereiken van het volgende tijdschakelpunt wordt weer de instelling uit het klokprogramma gebruikt.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 1 1
Sluiten
Welke eisen gelden voor het gebruik van de vakantiefunctie?

Voor de vakantiemodus wordt de invoer onder  "Vakantie 1" uit de systeembedieningseenheid gebruikt.

11

De gemaakte datuminstellingen gelden voor de gehele installatie.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Waarvoor heb ik de installatiehistorie nodig?

Bij volledige toegang tot de installatie van de klant, krijgen zowel u als de klant bij wijzigingen via het portal een invoer in de historie, waarmee u desgewenst kunt volgen of een gemaakte instelling mogelijkerwijze tot een probleem heeft geleid.

Tevens worden in de historie (bij vakklanten onder Installatie > Historie, bij eindklanten onder Meer > Installatie > Historie) reparaties gedocumenteerd alsmede de oorzaak daarvan.

Om de documentatie te kunnen gebruiken, moet het gespecialiseerde bedrijf in geval van een reparatie de reparatietaak afsluiten. Alleen in dit geval is er sprake van een complete documentatie van de installatie.

 

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Hoe kan ik de instellingen voor verzending van de meldingen wijzigen?

Uw ingestelde e-mail-adres voor meldingen kunt u onder Menu > Instellingen > Meldingen wijzigen.

Hier kunt u maximaal 20 e-mailadressen, gescheiden door een komma, invoeren. De daar ingestelde e-mailadressen worden in geval van een storing geïnformeerd.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Hoe kan de installatie in geval van een storing worden gereset?

Het resetten van de cv-installatie is vanwege veiligheidsredenen ook verder uitsluitend mogelijk via de reset-knop ter plaatse. De functie in het portal genereert alleen de daarbij behorende invoer in de historie.

 

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Waarom moet ik een taak (Task) afsluiten?

Pas wanneer een taak is afgesloten, kan de juiste historie-invoer gemaakt worden. Daarvoor moet in het portal het ingebouwde reserveonderdeel resp. de gebruikte maatregel handmatig worden gedocumenteerd.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 1 0
Sluiten

Registratie / Login

Hoe kan ik aan mijn zakelijke klant-account nieuwe medewerkers toevoegen?

Wanneer u als firma-eigenaar in Bosch Homecom bent aangemeld, dan vindt u onder Meer > Bedrijf uw bedrijfsgegevens.

Via de link "Lidmaatschap bewerken" kunt u in het centrale systeem de bedrijfsgegevens inzien en daar ook nieuwe medewerkers uitnodigen.
Klik hiervoor op het "Personen" symbool en voeg dan het e-mailadres toe van de medewerker die u in uw bedrijf wilt uitnodigen.
De medewerker krijgt op het opgegeven e-mailadres een e-mail om de uitnodiging aan te nemen.
Wanneer de medewerker op de link klikt, dan kan hij na het inloggen met de Bosch account de uitnodiging als medewerker accepteren.
Let op: in de Bosch account moet hetzelfde e-mailadres worden gebruikt als dat van de uitnodiging.

Onder het tabblad Medewerker ziet u alle medewerkers, die al zijn uitgenodigd, resp. die al toegang hebben tot uw bedrijfsgegevens.
Deze informatie vindt u in Status.
De volgende statussen kunnen zich voordoen:

 • Geaccepteerd: de uitgenodigde medewerker heeft de uitnodiging aangenomen
 • Afgewezen: de uitgenodigde medewerker heeft de uitnodiging niet aangenomen.
 • Pending: de medewerker heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd
 • Teruggetrokken: u heeft de uitnodiging aan de medewerker teruggetrokken
Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Hoe registreer ik mij als professionele klant?

Voor https://www.bosch-homecom.com:

Ontspan u en neem even de tijd om u als vakklant op onze site te registeren.
Ga daarvoor naar onze site https://www.bosch-homecom.com en accepteer wanneer u daarom wordt gevraagd het gebruik van cookies.

Klik om u als vakklant te registreren a.u.b. op de https://www.bosch-homecom.com startpagina op de knop "Nu registreren" in de rechterbovenhoek.
U wordt dan doorgestuurd naar een selectiescherm, waar u kunt kiezen of u zich als eindklant of vakklant wilt registeren.
Kies hier"Ik ben zakelijke klant".

In de volgende stap wordt u doorgestuurd naar de centrale Bosch account.
Met de centrale Bosch-account kunt u zich bij talrijke toepassingen van Bosch en van Bosch Thermotechniek aanmelden.
Mocht u al de Bosch Thermotechniek offerte-aanvraagtool of de verwarmingsselectietool gebruiken, dan kunt u direct met het bestaande account inloggen.

In deze gevallen voert u gewoon uw vastgelegde e-mailadres en wachtwoord in.

U komt dan automatisch op het Bosch Homecom Dashboard voor vakklanten.

Heeft u nog geen centraal Bosch account klik dan op "Nog niet geregistreerd".
Na het vragen naar e-mailadres, wachtwoord (dit moet een tweede maal worden ingevoerd ter bevestiging) en het accepteren van de algemene voorwaarden en de privacy-verklaring krijgt u nadat u op "Registreren" heeft geklikt een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres.
Door te klikken op "Activeren" is uw account nu geactiveerd en kunt direct inloggen.
Voer hiervoor uw vastgelegde e-mailadres en wachtwoord in en log in.

Als bij Bosch Thermotechniek nog niet bekende vakklant krijgt u vervolgens een selectievenster te zien.
Hierin is uw land reeds voorgeselecteerd. Kies vervolgens het merk, waarvoor u het lidmaatschap wilt aanvragen.
Om dit te doen, moet u reeds een zakelijke relatie hebben met Bosch of Buderus en daar als klant met klantnummer bekend zijn.
Na de selectie van het land en merk, waarvoor u het lidmaatschap wilt activeren, wordt u op het volgende scherm eerst naar uw persoonlijke adresgegevens gevraagd.
In de volgende stap geeft u het bij het geselecteerde merk gebruikte klantnummer en postcode welke in dit account is vastgelegd.
Is de combinatie van klantnummer en postcode in ons systeem vastgelegd, dan krijgt u op het tevens in ons systeem vastgelegde e-mailadres een activeringsmail.
Nadat de eigenaar van het e-mailadres door te klikken op "Medewerker bevestigen" uw aanvraag succesvol heeft bevestigd, bent u nu als vakklant voor het geselecteerde land en de geselecteerde markt geactiveerd.
U kunt nu succesvol inloggen als professionele klant in Bosch Homecom Pro.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Hoe krijg ik toegang als eindklant?

De registratie in het portal vindt gemakkelijk en eenvoudig plaats via zelfregistratie.
Op de startpagina vindt u onder aanmeldformulier een link "Registreren". Hier kunt u een gebruikerstoegang voor uzelf aanmaken. Na de invoer van uw persoonlijke gegevens en het verzenden van het aanmeldformulier ontvangt u een activeringslink op het door u opgegeven e-mailadres.

Klik op de link in de e-mail, om uw registratie af te sluiten.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 1 1
Sluiten

Inbedrijfstelling

Hoe verbind ik de communicatiemodule met mijn centrale verwarming, zodat mijn cv-installatie geschikt wordt voor het internet?

In de installatiehandleiding voor uw communicatiemodule leggen wij u stap voor stap de installatie uit.

De installatiehandleiding wordt meegeleverd bij aankoop van de communicatiemodule.

Bij warmtebronnen met geïntegreerde internet-interface (IPInside) is bij uw warmtebron eveneens de betreffende documentatie meegeleverd.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 6
Sluiten

Basisvoorwaarden

Wat biedt dit portal mij als eindklant?

Bij ons portal gaat het om een portal-ondersteunde toepassing voor moderne centrale verwarmingen met intelligente functies.

U kunt uw verwarming eenvoudig via het portal bedienen en heeft toegang tot belangrijke functies zoals temperatuurinstellingen, klokprogramma's en analysegegevens. Door gedetailleerde onderhoudsinstructies en storingsmeldingen krijgt u daarnaast een nog betere service door uw installateur.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 3 0
Sluiten
Welke warmtebronnen kunnen met het portal worden verbonden?

Onze Connect Check hieronder helpt u te controleren of de te verbinden cv-installatie geschikt is voor gebruik met het portal.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 1
Sluiten
Wat kost het portal voor eindklanten?

Het gebruik van ons webportal is voor u als klant gratis.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 1 1
Sluiten

Oprichten

Hoe geef ik mijn verwarmingsinstallateur toegang tot mijn installatie?

U kunt uw installateur of:

 • bij het eerste keer verbinden van uw installatie toegang tot uw cv-installatie gunnen of

 • naderhand de autorisatie aanpassen / gunnen.

Wanneer u uw verwarmingsinstallateur naderhand (na het voor de eerste keer verbinden) de autorisatie voor uw installatie wilt gunnen, dan kunt u dit via Meer > Vrijgave uitvoeren.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 8 3
Sluiten
Hoe kan ik als klant mijn nieuwe installatie verbinden?

U kunt uw installatie na het voor de eerste keer aanmelden direct verbinden. Volg daarvoor a.u.b. de stappenhandleiding in de installatie-wizard.

Wilt u de portal eerst een keer in de "Demo-Modus" testen, klik dan a.u.b. op de knop "Demo-installatie proberen".

Voor de directe verbinding bij de eerste keer aanmelden moet u de volgende informatie bij de hand houden:

 • De toegangsgegevens. Deze kunnen in de systeembedieningseenheid in het menu Info >Internet >Login-gegevens worden opgevraagd.

  Buders Userkarte
 • De installateurs-ID, wanneer u voor uw verwarmingsinstallateur de vrijgave op uw installatie wilt configureren.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 2
Sluiten
Hoe kan ik als installateur een nieuwe installatie voor mijn klant verbinden?

Heeft de klant zijn installatie reeds met de portal verbonden en u als installateur ingevoerd, dan krijgt u in uw takenlijst een aanvraag van deze klant, om zijn cv-installatie in de bewaking mee te nemen. Pas wanneer u de aanvraag accepteert, krijgt u de installatie te zien en kunt u deze bewaken.

U wordt hierbij door een geleide verbindingsdialoog gevoerd, waarbij de belangrijkste informatie die u nodig heeft, wordt gevraagd.

 • In de eerste stap kunt u de contactgegevens van uw klant (voornaam, achternaam, adres, e-mail of  telefoonnummer) bekijken en indien nodig met aanvullende informatie zoals klantnummer, waaronder de klant bij u bekend is, completeren
 • In de tweede stap van de verbindingsaanvraag worden aan u de door de eindklant gegunde rechten weergegeven. De eindklant kan tussen de volgende autorisaties kiezen:
  • Installateur wordt uitsluitend in geval van een storing op de hoogte gesteld

  • Installateur mag persoonlijke instellingen bekijken

  • Installateur mag persoonlijke instellingen ook wijzigen

 • Voor de stap systeemcomponenten moet u de installatiegegevens bij de hand houden. Alleen wanneer de individuele componenten correct geïdentificeerd zijn, kunnen ook in geval van een storing de juiste diagnosesuggesties worden weergegeven.

Na afsluiting van de verbindingsprocessen kunt u de installatie in het installatie-overzicht zien en kunt u deze onafhankelijk van de autorisatie die de eindklant u gegund heeft, de installatie bedienen, statuswaarden oproepen en in geval van een storing alle storingen, oorzaken en oplossingen inclusief waarschijnlijkheden inzien.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 1 0
Sluiten
Waar vind ik de noodzakelijke informatie voor de initiële verbinding met mijn centrale verwarming met de portal?

De Gateway-informatie (loginnaam + wachtwoord) heeft u nodig om uw centrale verwarming met de portal te verbinden.

Deze vindt u in uw hoofdregelaar in het menu onder [info] > [Internet] > [Login-gegevens].

De daar weergegeven loginnaam alsmede het wachtwoord moeten bij het voor de eerste keer verbinden in de portal worden ingevoerd. Houd daarvoor deze informatie bij de hand. 

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 2
Sluiten
Wat kan ik doen, wanneer bij de verbinding een systeemcomponent niet werd herkend?

Worden bij het verbinden van een klantinstallatie de systeemcomponenten niet correct herkend, controleer dan a.u.b. via de Connect Check, of het te verbinden systeem in het portal wordt ondersteund.

Is de ondersteuning van de installatie geverifieerd en vindt u bij de systeemidentificatie toch niet het juiste artikelnummer voor dat ene of meerdere componenten in de selectielijst, dan kunt u via de selectie van "Andere" de systeemidentificatie toch afsluiten.

 

Voor componenten, die niet eenduidig konden worden geïdentificeerd, kunnen wij in geval van een storing geen diagnosedata aanbieden en ondersteunen we slechts een beperkte functionaliteit.

Neem in dit speciale geval contact op met onze support hotline onder vermelding van de betroffen installatie (met Gateway ID), de niet correct herkende componenten en het/de serienummer(s) voor dit/deze componenten.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 0
Sluiten
Waar vind ik de productiedatum van de systeemcomponenten?

De productiedatum is nodig, om in geval van een storing in de warmtebron de juiste diagnose weer te geven. Afhankelijk van de productiedatum kan bijv. het advies voor reserve-onderdelen wijzigen.

De productiedatum maakt deel uit van het serienummer. Het serienummer bestaat uit 3 delen, volgens onderstaand formaat.

In het tweede deel van het serienummer geven de eerste drie cijfers de versleutelde productiedatum van de warmtebron weer.

Picture_06_DE

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten
Hoe kan ik als verwarmingsinstallateur een toegangsautorisatie in plaats van de klant instellen?

Bij het verbindingsproces van de cv-installatie (via het menu > Installaties toevoegen) in plaats van de klant kunt u de toegangsautorisatie op de installatie van uw klant (na toestemming vooraf) instellen.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 0
Sluiten

Toegang error

Waarom kan ik de cv-installatie niet verbinden?

Zorg ervoor dat de communicatiemodule correct is aangesloten.

De status van uw  communicatiemodule kunt u via de systeembedieningseenheid controleren.

De informatie hierover vindt u in het menu onder [Info] > [Internet]> [IP-verbinding]  + [Server-verbinding].

Zowel de IP-Verbinding als de Server-Verbinding moeten beide op "Ja" staan.

Zorg er ook voor dat de Gateway ID (Loginnaam) en wachtwoord correct zijn en herhaal daarna de verbindingsprocedure. De logingegevens vindt u in het menu onder [Info] > [Internet]> [Logingegevens].

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 1 2
Sluiten
Waarom krijg ik geen verbinding tussen de portal en de communicatiemodule?

In de installatiehandleiding van uw communicatiemodule onder het hoofdstuk "Storingen verhelpen"  vindt u een storingsbeschrijving en de noodzakelijke maatregelen om een storing te verhelpen.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 0 5
Sluiten
Hoe kan ik een reset van mijn communicatiemodule uitvoeren?

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u de communicatiemodule moet resetten naar de fabriekstoestand.

Dit kan bijv. het geval zijn, wanneer:

 • de gebruikte communicatiemodule al een keer verbonden is geweest met een andere cv-installatie of

 • u de cv-installatie met een nieuwe gebruiker wilt gebruiken (bijv. omdat u het onroerend goed heeft gekocht en de daar aanwezige verwarming al met de portal werd gebruikt).

Procedure voor het resetten van de communicatiemodule:

uw internetwachtwoord kunt u in de systeembedieningseenheid onder Instellingen > Internetwachtwoord resetten.

Voordat u de reset heeft uitgevoerd, moet u de installatie via „Menu > installatiedetail >Installatie verwijderen“ verwijderen en opnieuw verbinden.

Artikelevaluatie: was dit antwoord nuttig? 2 4
Sluiten

Is uw verwarming geschikt voor internet?

Het resultaat van Connect Check toont u of uw verwarming al geschikt is voor internet of welke componenten daarvoor eventueel nog nodig zijn. Ontdek hier of uw verwarming nu al via internet kan worden geregeld en geoptimaliseerd!

Naar de Connect Check

HomeCom kan heel eenvoudig live worden getest.

Meld u nu aan en verwarm slim.

HomeCom voor particuliere klanten
HomeCom voor zakelijke klanten

Hebt u nog vragen?

Neem dan via e-mail contact met ons op.

Hebt u nog vragen? Neem dan via e-mail contact met ons op en vertel ons uw vragen. Daarvoor vult u het contactformulier rechts in.
* Verplichte velden
Hartelijk dank voor uw bericht...
  * Verplichte velden

  Vind een installateur bij jou in de buurt!

  Neem contact op met een expert in je buurt! Hij geeft je graag advies.

  Zoek Bosch installateurs
  Zoek Buderus installateurs
  X
  X

  Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

  Onze nieuwsbrief informeert u over de nieuwste ontwikkelingen van HomeCom. Regelmatige informatie over nieuwe functies en tips voor energiebesparing en kostenefficiënte verwarming met Bosch HomeCom. Blijf op de hoogte van deze nieuwsbrief!

  Neem dan via e-mail contact met ons op.

  Bedankt voor je bericht. Onze medewerkers zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken en contact met u opnemen.
  Hebt u nog vragen? Neem dan via e-mail contact met ons op en vertel ons uw vragen. Daarvoor vult u het contactformulier in.
  * Verplicht veld
   Einstellungen ändern
   Ändern Sie Ihre Cookie Einstellungen durch Bewegen des Schiebereglers
   • Noodzakelijk
   • Gemak
   • Statistieken
   • Gepersonaliseerd adverteren
   Deze website kan
   • Noodzakelijk: denk aan uw toestemming voor het gebruik van cookies
   • Noodzakelijk: sta sessiecookies toe
   Deze website kan niet
   • Gemak: onthoud gekozen regio en land
   • Gemak: onthoud socialemedia-instellingen
   • Statistieken: anonimiseren van statistische gegevens
   • Statistieken: vergroot de gegevenskwaliteit van de statistiekenfuncties
   • Gepersonaliseerd adverteren: op maat gemaakte en op uw interesses gebaseerde advertenties over bijvoorbeeld de content die u eerder hebt bezocht. (Op dit moment maken we geen gebruik van gepersonaliseerd adverteren.)
   Deze website kan
   • Noodzakelijk: denk aan uw toestemming voor het gebruik van cookies
   • Noodzakelijk: sta sessiecookies toe
   • Gemak: onthoud gekozen regio en land
   • Gemak: onthoud socialemedia-instellingen
   Deze website kan niet
   • Statistieken: anonimiseren van statistische gegevens
   • Statistieken: vergroot de gegevenskwaliteit van de statistiekenfuncties
   • Gepersonaliseerd adverteren: op maat gemaakte en op uw interesses gebaseerde advertenties over bijvoorbeeld de content die u eerder hebt bezocht. (Op dit moment maken we geen gebruik van gepersonaliseerd adverteren.)
   Deze website kan
   • Noodzakelijk: denk aan uw toestemming voor het gebruik van cookies
   • Noodzakelijk: sta sessiecookies toe
   • Gemak: onthoud gekozen regio en land
   • Gemak: onthoud socialemedia-instellingen
   • Statistieken: anonimiseren van statistische gegevens
   • Statistieken: vergroot de gegevenskwaliteit van de statistiekenfuncties
   Deze website kan niet
   • Gepersonaliseerd adverteren: op maat gemaakte en op uw interesses gebaseerde advertenties over bijvoorbeeld de content die u eerder hebt bezocht. (Op dit moment maken we geen gebruik van gepersonaliseerd adverteren.)
   Deze website kan
   • Noodzakelijk: denk aan uw toestemming voor het gebruik van cookies
   • Noodzakelijk: sta sessiecookies toe
   • Gemak: onthoud gekozen regio en land
   • Gemak: onthoud socialemedia-instellingen
   • Statistieken: anonimiseren van statistische gegevens
   • Statistieken: vergroot de gegevenskwaliteit van de statistiekenfuncties
   • Gepersonaliseerd adverteren: op maat gemaakte en op uw interesses gebaseerde advertenties over bijvoorbeeld de content die u eerder hebt bezocht. (Op dit moment maken we geen gebruik van gepersonaliseerd adverteren.)
   Deze website kan niet
   Schließen und Speichern